Spädbarnskolik (kolik)

Spädbarnskolik, eller bara kolik, är ett samlingsnamn på när spädbarn i åldern 2 veckor – 5 månader skriker intensivt i återkommande perioder, ofta vid samma tid på dygnet. Orsaken till kolik är inte helt klarlagd. Det kan handla om magont, exempelvis på grund av att barnet får i sig luft vid matning, eller känslighet i matsmältningssystemet. Kolik smittar inte och går över av sig självt men är en tuff påfrestning för föräldrar.

Snabbversionen

  • Symtom

    Intensivt skrikande under flera timmar, varje dag eller flera dagar i veckan, ibland i samband med märkbart magont.

  • Bedömning

    Av dig själv, en erfaren sjuksköterska eller läkare på upplevda symtom. Ibland behöver barnet undersökas för att utesluta annan diagnos.

  • Behandling

    Ingen direkt behandling men det går över av sig självt. Man kan testa pauser i matning, att mata lite men oftare och rapa, probiotiska droppar och spädbarnsmassage.

bebis med kolik

Hur vet jag om mitt barn har spädbarnskolik?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Vanliga frågor från föräldrar om kolik

Andra magbesvär hos barn

Granskare:

Christina SimonssonSpecialistsjuksköterska inom barn och ungdom

Senast uppdaterad

14 mars 2022
Barnsjuksköterska i mobilen