Ann-Charlotte Lekhove

Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom

Ann-Charlotte Lekhove tog sin sjuksköterskeexamen vid Linköpings Universitet år 1996. Hon valde sedan att utbilda sig till distriktssjuksköterska år 2000, men arbetade redan från 1999 som sjuksköterska på BVC. Under åren har hon arbetat med hälso- och sjukvård för barn främst inom primärvård som BVC-sköterska, som sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrin samt många år inom skolhälsovården. Ann-Charlotte började arbeta på Knodd våren 2022. Sammanlagt har Ann-Charlotte arbetat med hälso- och sjukvård för barn i mer än 20 år.

Ann-Charlotte Lekhove