Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor

Om tjänsten

Generellt

Hos Knodd kan du träffa erfarna barnsjuksköterskor och barnläkare och via video i din mobil. Du kan söka vård hemifrån eller varifrån du än befinner dig, och få hjälp av legitimerad och barnspecialiserad vårdpersonal för bedömning, diagnosticering och behandling.

För att använda tjänsten laddar du hem Knodd-appen via App Store eller Google Play. I appen loggar du först in med BankID för att autentisera dig. När du är inloggad och startar ett nytt vårdärende fyller du i personuppgifter om ditt barn, uppgifter om ärendet och vilka symtom ditt barn har. Därefter ställs du i kö för ett vårdmöte, och du tas emot när det är din tur, vanligtvis inom 0-30 minuter.

Det är upp till barnsjuksköterskan eller barnläkaren som tar emot dig att göra en medicinsk bedömning och fatta beslut om eventuell behandling för just ditt barn och ert ärende.

Läs mer här

Knodd har öppet 07-22 på vardagar och 07-21 på helgdagar.

Under röda dagar och högtider kan öppettiderna variera.

Ja, du kan använda Knodd varifrån du än befinner dig och få kontakt med svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Du och ditt barn behöver svenska personnummer.

Precis som all barnhälso- och sjukvård i Sverige så är ditt besök hos Knodd kostnadsfritt för dig som vårdnadshavare.

Vården

All vår hälso- och sjukvårdspersonal har lång reell erfarenhet av barn- och ungdomsmedicin. Vid anställning görs en grundlig bakgrundskoll av legitimation och att referenser rekommenderar den enskilde individen.

Utöver att jobba på Knodd så arbetar våra barnsjuksköterskor och barnläkare även inom den fysiska vården, exempelvis på barnakutmottagning, barnsjukhus eller barnavårdscentral.

Tekniskt

Generellt

Om du vill avregistrera ditt konto kan du göra det i appen genom att gå in på Profil Integritet och Villkor > Ta bort mitt konto.

Om du endast vill avregistrera dig från vårt nyhetsbrev går du istället in på Profil > Kontaktuppgifter.

Ja, du måste ha BankID för att logga in i Knodd. Vi använder BankID för säker autentisering av patientsäkerhets- och personuppgiftssäkerhetsskäl.

Om Knodd-appen inte fungerar så är det bra att kontrollera att du har den senaste uppdateringen av appen genom att uppdatera den i App Store eller Google Play. Viss funktionalitet är även beroende av en god internetuppkoppling, så säkerställ även att detta inte är felet genom att kontrollera att internet fungerar på enheten och är påslaget för Knodd-appen.

Om du har trots detta har vidare tekniska problem får du gärna kontakta vår support på hjalp@knodd.se.

Vad kan Knodd hjälpa till med?

Vården

Nej, tyvärr inte. För frågor och vård rörande dig som gravid hänvisar vi till din barnmorska och MVC.

Generellt

Du kan tyvärr inte söka vård hos Knodd om du eller ditt barn har skyddad identitet då era uppgifter inte kan hämtas från Statens Personadressregister (SPAR). För att hålla hög patientsäkerhet och kunna säkerställa att endast vårdnadshavare får tillgång till information om barnet och dess hälsa verifierar vi alla uppgifter mot SPAR. Om du eller barnet har skyddad identitet kan det vara så att det inte går att genomföra en sådan verifiering. Vi rekommenderar då att ni vänder er till 1177 eller en fysisk vårdmottagning istället.

Om du har ett BankID kan du fortfarande logga in och använda appens övriga delar för att lära dig om barns utveckling.

För att hålla hög patientsäkerhet och kunna säkerställa att endast vårdnadshavare får tillgång till information om barnet och dess hälsa verifierar vi era uppgifter mot Statens Personadressregister (SPAR). Det kan finnas flera skäl till att verifieringen inte kunde göras. De vanligaste anledningarna brukar vara något av följande:


Barnets personnummer är felaktigt inskrivet

Kontrollera det personnummer du har skrivit in för att försäkra dig om att det är rätt.


Din registrering som vårdnadshavare har ännu inte kommit in i SPAR

Det är möjligt att din registrering som vårdnadshavare ännu inte kommit in SPAR. Läs mer om anmälan om vårdnad hos Skatteverket eller Socialnämnden.

Om du har en partner som är registrerad vårdnadshavare för barnet kan denne istället söka vård för barnet med sitt konto hos Knodd.


Du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan Knodd inte verifiera uppgifter om vårdnadshavare mot Statens Personadressregister (SPAR). Vi rekommenderar då att ni vänder er till 1177 eller fysisk vårdmottagning.

Du kan tyvärr inte söka vård hos Knodd om du inte är vårdnadshavare för barnet. För att hålla hög patientsäkerhet och kunna säkerställa att endast vårdnadshavare får tillgång till information om barnet och dess hälsa verifierar vi alla uppgifter mot Statens Personadressregister (SPAR).

Du kan däremot logga in och använda appens övriga delar för att lära dig om barns utveckling eller spara egen information även om du inte är vårdnadshavare för barnet.

Det är inte lämpligt att använda Knodd om ditt barn:

  • Har ett besvär som behöver fysisk vård eller bedömning
  • Är i behov av utredning för fall såsom allergi och astma 

Har ni frågor relaterade till barnhälsovård, såsom amning, sömn och kost är det i första hand er BVC ni ska vända er till.

Om våra barnsjuksköterskor eller barnläkare bedömer att ditt barn behöver fysisk bedömning hänvisas ni den fysiska vårdinrättning som bedöms lämplig för fallet, antingen er vårdcentral, barnavårdcentral eller närmaste barnakutmottagning.

Intyg

Ja, Knodd kan hjälpa till med intyg till Försäkringskassan för att ansöka om tillfällig föräldrapenning.

Intyg som vi skriver:

  • VAB-intyg för barn under 12 år

Intyg som vi inte skriver:

  • Läkarintyg till försäkringsbolag
  • Reseintyg
  • Friskhetsintyg
  • VAB-intyg för barn över 12 år

Läkemedel

Ja, Knodd kan förskriva receptbelagd medicin, alltså skriva ut medicin på recept. Vi kan även ordinera receptfria läkemedel, vilket är det vanligaste utfallet i de ärenden som vi tar emot.

Data- och informationssäkerhet

Journalhantering

Ja, om du är vårdnadshavare för barnet har du möjlighet att ta del av ditt barns journalhandlingar. Du kan läsa journalanteckningar 2v efter besöket via Journalen på 1177. Om du har behov av en journalkopia tidigare än så, kontakta oss så hjälper vi dig.

Vid samtliga vårdmöten för vårdgivaren anteckningar. Journalanteckningar hanteras i ett journalsystem speciellt utformat för att hantera journaldata. Datahanteringen lyder under såväl patientdatalagen som GDPR och personuppgiftslagen. Mer information om hur dina och ditt barns information lagras kan läsas om i våra användarvillkor och i vår integritetspolicy.

Endast den sjukvårdspersonal som behandlar ditt ärende, eller av annan anledning behöver informationen för att kunna tillhandahålla vårdtjänsten, har tillgång till ditt barns journalhandlingar. Tillgången och och behandlingen av uppgifterna lyder under sträng sekretess, och Knodd lyder under samma lagar och regulationer som andra aktörer inom vården.

Knodd barnsjuksköterskor och barnläkare kan se ditt barns tidigare ärenden hos Knodd. Då journalsystem från andra vårdgivare ofta är slutna kan vår vårdpersonal inte se ärenden hos andra vårdgivare.

Autentisering

Ja, för att säkerställa hög patientsäkerhet och dataintegritet autentiserar vi dig med hjälp av BankID. Därmed måste du ha BankID installerat på din telefon för att kunna använda Knodd. Läs mer om BankID här.