Anknytning när du inte är föräldraledig: barnpsykologens råd

En del föräldrar oroar sig för att inte kunna knyta an till sitt barn om eller när de inte är föräldralediga. Knodds barnspecialister ger råd om hur du kan stärka relationen till ditt spädbarn, även om du arbetar. 

föräldrar som leker med sin bebis på golvet

Barnets första levnadsår är en intensiv tid. Plötsligt ska man vänja sig vid att vara förälder - eller flerbarnsförälder - samtidigt som den lilla nyfödda knodden utvecklas och förändras dygnet runt. För den förälder som inte varit gravid och fött barnet kan det ta ännu längre tid att ställa om och komma in i rollen. Ofta är det även den icke-födande föräldern som först går tillbaka till arbetet medan den födande är föräldraledig, vilket ytterligare förstärker skillnaden.


Många småbarnsföräldrar som arbetar eller studerar lider av att bara vara hemma några få av dygnets vakna timmar och är oroliga för hur det ska påverka relationen till barnet. Hur kan man skapa en trygg relation till sitt barn även när man inte är föräldraledig?

En förälder som jobbar på dagarna men är med och tar hand om barnet under övrig tid blir fortfarande en anknytningsperson.
quote

Anknytning och föräldraskap

I dagligt tal pratar föräldrar om att ”knyta an” till sitt barn som ett uttryck för all sorts relationsbyggande. Men anknytning är också en utarbetad psykologisk teori inom utvecklingspsykologi. Anknytningsteorin menar att spädbarn skapar sig inre arbetsmodeller om hur man relaterar till andra människor och sin plats i världen utifrån relationen till sina primära vårdnadshavare. En trygg anknytning uppmuntrar barnet att utforska omvärlden och, i framtiden, att bli självständig. 


Anknytning sker i mötet med de personer som tar hand om barnet. Det handlar ofta om föräldrar men kan också vara släktingar eller andra vuxna som regelbundet finns i barnets närhet. En förälder som jobbar på dagarna men är med och tar hand om barnet under övrig tid blir fortfarande en anknytningsperson. Själva anknytningsmönstret påverkas inte av den här frånvaron under arbetstid. Det innebär att du som icke-föräldraledig förälder kan skapa en trygg anknytning till ditt barn även om du går hemifrån på morgnarna, men det kan ta lite längre tid att jobba fram det.


Det är vanligare att mammor eller den mamma som fött barnet är hemma i början och att hon tar längre föräldraledighet överlag. Kön har dock ingen relevans för anknytning. Barn knyter an till personer som tar hand om dem, oavsett kön, ålder eller andra egenskaper. 

Kämpar du med att knyta an till ditt barn? Ibland kan det vara skönt att själv ha en trygg person med sig på vägen. Knodds barnpsykologer kan hjälpa dig med bedömning och stöd.

Råd för att knyta an när du inte är föräldraledig

Grundprincipen för att bygga en relation och en nära anknytning till ditt barn är att det kräver tid. Den som är föräldraledig får per automatik en massa timmar varje dag då de kan bygga relationen genom att svara på spädbarnets behov, och då barnet kan vänja sig vid förälderns röst, doft och kropp. För dig som vill knyta an till barnet men samtidigt måste arbeta eller studera gäller det därför att maximera tiden tillsammans under övriga timmar så att barnet vet att du är någon man kan lita på.   


Några sätt att göra det är:

  1. Ta merparten av omvårdnaden när du är hemma. Det kan handla om kvällsbad, blöjbyten, nattningar eller morgonrutiner. Var med barnet så mycket som möjligt under de vakna timmar ni har tillsammans. Var särskilt uppmärksam på att vara den som svarar på bebisens behov och gråt. Om din partner ammar vid läggning, låt henne amma först och ta över precis när barnet är på väg att somna så att du står för dagens  sista stund av trygghet.

  2. Försök även göra det mesta av helger eller lediga dagar. Det betyder inte att du behöver göra något särskilt eller märkvärdigt av dagen, utan bara att ni spenderar tid tillsammans och återigen att du är där och möter upp när barnet behöver sina vuxna.

  3. Fundera kring alternativa lösningar i arbetssituationen. Har du möjlighet att gå ner i tid några dagar i veckan? Kan du och din partner vara föräldralediga på deltid så att ni är hemma några dagar var varje vecka? Många föräldrar upplever en stor skillnad både i sitt självförtroende som förälder och i relationen genom föräldraledigheter, så den är värd att dela på.
Det kan ta lite tid, men det kommer
quote

Att bytas av i föräldraledigheten

Kanske hade du och din partner redan tänkt att bytas av efter några månader. Det är vanligt att den förälder som inte varit hemma känner sig nervös inför att ta hand om barnet själv hela dagarna. Ibland finns samma nervositet hos den förälder som ska gå tillbaka till jobbet. Den föräldralediga har ju varit med från början och hunnit lära känna barnets behov och rutiner. 


Då kan det vara skönt att veta att den här oron snart går över. Flera studier visar att föräldraledigheten stärker relationen till barnet och att föräldern då känner en större förmåga att vara lyhörd inför barnet och ta ett helhetsansvar. Det kan ta lite tid, men det kommer. Det är även viktigt för den förälder som varit hemma hittills att släppa ifrån sig huvudansvaret och uppvisa tillit till den andra föräldern. 


Forskning visar att även om barnet tytt sig till den första föräldralediga föräldern och till och med vägrat tröstas eller nattas av den andre, så kan denna lojalitet överföras till den andra föräldern när ledigheten byts av. Ytterligare bevis för att det är tid, tid och åter tid som bygger en relation. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

20 mars 2023

Läs mer

Utvecklande lekar för barn 0-3 år - tips från barnspecialisterna
Så funkar föräldraledighet och föräldrapenning
Barns utveckling det första året
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen