Så funkar föräldraledighet och föräldrapenning

Föräldraledighet låter dig vara hemma och ta hand om ditt barn i stället för att arbeta, men det kan vara svårt att reda ut vilka regler som gäller och när du har rätt till ersättning i form av föräldrapenning. Vi har samlat informationen och går igenom vad som gäller. 

Mamma, pappa och bebis utomhus. Mamma och bebis pussas

Rätten att vara föräldraledig Att kunna vara hemma med sitt barn ger er en underbar möjlighet att knyta an till varandra och verkligen få njuta av det lilla miraklet som kommit till världen. Sverige är ett av världens bästa länder vad gäller rätten till föräldraledighet och hur länge vi kan vara hemma, så även om det byråkratiska kan bli lite krångligt så är det väl värt att sätta sig in i detaljerna så att du kan maximera tiden med ditt barn.

I grunden är föräldraledighet en lagskyddad rättighet i Sverige som innebär att du kan vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta. Du har rätt att vara föräldraledig på heltid fram tills barnet är 18 månader, oavsett om du tar ut föräldrapenning för den tiden, utan att förlora ditt jobb. Du kan även dra ner på din arbetstid med en fjärdedel fram tills barnet är 8 år gammalt. Föräldraledighetslagen skyddar dig också mot att bli missgynnad på grund av att du är hemma med barnet. Detta innebär att en potentiell arbetsgivare inte kan använda föräldraledigheten som en anledning till att inte anställa dig, eller att din nuvarande arbetsgivare inte kan basera beslut om befordran eller ändrade lönevillkor på att du varit föräldraledig. Du som ska vara föräldraledig måste anmäla det till din arbetsgivare minst två månader i förväg och du behöver även berätta hur länge du räknar med att vara ledig. Vissa kollektivavtal innefattar dock andra regler. För att få föräldrapenning anmäler du först till Försäkringskassan att du planerar att ta ledigt, och därefter ansöker du om ersättning i form av föräldrapenning. Föräldraledighet är semestergrundande så länge du tar ut föräldrapenning.

Är du gravid? Genom vårt graviditetsprogram får du koll på vad som faktiskt är viktigt att veta under graviditeten. Dessutom kan du utforska allt det där spännande som sker innan du får träffa din bebis för första gången. Vårt graviditetsprogram är utvecklat av barnmorskor och barnspecialister och grundas i vetenskap och aktuell forskning.

Vad är föräldrapenning? Föräldrapenning är den ersättning som betalas ut från Försäkringskassan i samband med föräldraledighet. När ett barn är nyfött har även föräldern som inte är föräldraledig rätt att vara hemma med barnet i 10 dagar och få ersättning. Denna ersättning är inte föräldrapenning och dras inte av från dina totala dagar med föräldapenning. Om ditt barn blir inlagt på sjukhus medan du är föräldraledig kan du byta din föräldrapenning till ersättning för vård av barn (vab). Du kan läsa mer om vab här.

Vem kan få föräldrapenning? Det är inte bara du som är juridisk förälder eller vårdnadshavare till ett barn som kan få föräldrapenning. Om du är gift eller sambo med barnets förälder kan denne ge dig föräldradagar. Föräldrar som adopterar sina barn har också rätt till föräldraledighet och föräldrapenning från det datum de får barnet i sin vård. Du som har ensam vårdnad om ett barn under 3 år kan även föra över föräldrapenning till en vän eller nära släkting om denne tar hand om barnet i stället för dig. Detta kallas utvidgad tillfällig föräldrapenning och då krävs att den andre vuxne går miste om inkomst från annat håll för att ta hand om ditt barn. För att få föräldrapenning måste du vara försäkrad i Sverige och barnet måste bo i Sverige, inom EU/EES, eller i Schweiz.

Hur många föräldradagar får man? Föräldrapenning uppgår till 480 föräldradagar för ett barn. Du som har ensam vårdnad om ditt barn har rätt att ta ut samtliga 480 dagar, medan två föräldrar får 240 dagar var. Föräldrapenning kan tas ut fram tills dess att barnet fyllt 12 år eller gått ut årskurs 5, men från 4-12 år kan du bara spara totalt 96 dagar. Ersättningen för föräldrapenning delas in i två olika belopp, där en del baseras på sjukpenningnivå, det vill säga att den räknas utifrån den inkomst du har innan du är föräldraledig. Den andra delen ersätts enligt lägstanivå, som för närvarande är 180 kronor/dag. 390 av de totala 480 föräldradagarna ersätts på sjukpenningnivå och 90 dagar är på lägstanivå. De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara på sjukpenningnivå. Om ni är två föräldrar och barnet är fött 2016 eller senare är uppdelningen 195 dagar ersättning på sjukpenningnivå och 45 på lägstanivå. Utav dessa är 90 av dagarna på sjukpenningnivå reserverade för var förälder och går inte att föra över, medan övriga kan överföras mellan föräldrarna.

Dubbeldagar i föräldraledigheten Innan barnet har fyllt ett år kan två föräldrar ta ut föräldrapenning för samma dag, så kallade dubbeldagar. Varje dubbeldag räknas då som två föräldradagar, en per förälder. Som mest kan ni ta ut 30 dubbeldagar. Till dessa räknas inte de 10 dagarna ni båda kan vara lediga i samband med barnets födsel.

Föräldraledighet för tvillingar Du som har fått tvillingar har rätt till totalt 660 dagars ersättning för föräldraledighet. Då är 480 dagar på sjukpenningnivå och 180 dagar på lägstanivå. För dig med trillingar gäller 660 dagar på sjukpenningnivå och 180 dagar på lägstanivå, för totalt 840 föräldradagar. Du som har tvillingar kan spara sammanlagt 132 dagar som kan plockas ut mellan det att barnet är 4 och 12 år.

Föräldrapenning för arbetslösa och studerande Du som är arbetslös/arbetssökande eller studerande har också rätt till föräldrapenning. Om du inte har inkomst från arbete medan du studerar eller är arbetssökande får du 250 kronor/dag i ersättning. Du som hade inkomst innan du blev arbetssökande eller började studera kan i stället få ersättning baserad på den lön du hade då. För att få sjukpenningbelopp som arbetssökande krävs att du är anmäld hos Arbetsförmedlingen.

Föräldrapenning för egenföretagare Föräldrar som driver eget företag har rätt till både föräldraledighet och föräldrapenning. Du som driver aktiebolag räknas som anställd i det bolaget och din föräldrapenning baseras på den lön du tagit ut från bolaget. Maxbeloppet för sjukpenningnivå är 1 012 kronor per dag. Bedriver du enskild firma baseras din föräldrapenning på din beräknade inkomst av näringsverksamhet.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

10 mars 2023

Läs mer

Omslag podden Knodden
Knodden - föräldrapodden med Norrlandspäron
sjuk bebis
6 tillfällen då du som förälder faktiskt ska söka vård för ditt barn
Liten bebis med uppstoppad kaningosedjur
Att ha hemma - Vad behöver en bebis?
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen