Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Komjölksallergi hos barn (komjölksproteinallergi)

Komjölksproteinallergi innebär allergi mot ett eller flera proteiner som finns i mjölk. Allergin är vanligast hos barn yngre än ett år och förekommer hos cirka 2-4% av barn. Ofta växer allergin bort innan barnet börjar förskolan. Det finns flera olika reaktioner på mjölkprotein och de kan vara svåra att skilja från naturligt förekommande symtom under spädbarnsåret.

Snabbversionen

 • Symtom

  Kan vara flera och varierande. Vanligt med förstoppning och hudutslag/eksem. Andra symtom är diarré, magsmärtor, kräkningar, sömnproblem, blodig avföring.

 • Orsak

  Kroppen reagerar på olika protein i mjölken.

 • Behandling

  Eliminera komjölksprotein, ibland komjölksproteinfritt för ammande mödrar. Uppföljning av barnläkare och dietist.

 • Förskola?

  Barnet behöver specialkost på förskolan, vilket det oftast krävs läkarintyg för

Hur vet jag att mitt barn har komjölksallergi?

Vad bör jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Andra allergier hos barn

Barnsjuksköterska i mobilen