Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Stora BVC-guiden - allt du behöver veta

Under ditt barns första fem år kommer ni kallas till regelbundna BVC-besök. Detta möjliggör för BVC att följa barnets utveckling och se till att alla i familjen mår bra. Men vad kan du vänta dig vid de olika besöken - och vad gör man om barnet inte samarbetar?

Liten pojke med låtsas-stetoskop som tar tempen på ett gosedjur

Vad har BVC-besöken för syfte? Det händer otroligt mycket i ditt barns liv de första åren. Barn utvecklar språk, motorik och en uppfattning om omvärlden, allt medan deras små kroppar växer så det knakar. Det är en fantastiskt spännande - och ofta omvälvande - tid. För att se till att allt går som det ska ger din barnavårdscentral er flera tillfällen att stämma av hur det går och hur ni har det. På så vis kan barnavårdscentralen, BVC, hjälpa ditt barn utvecklas på bästa möjliga sätt och hela familjen må så bra ni kan.  Plan för barnets första år BVC-besöken schemaläggs enligt en särskild plan under barnets första 5-6 år, med många besök i början och färre regelbundna besök allteftersom barnet blir äldre. Besöken är frivilliga och gratis för dig som förälder. Alla föräldrar är välkomna och barn som fötts utanför Sverige får också följa samma schema. Det är möjligt att barnet i så fall behöver en första-kontroll för att stämma av vaccinationer och göra en grundläggande hälsoundersökning. Har du fler funderingar eller något du oroar dig över mellan besöken går det oftast bra att boka in extra-besök.  Hälsoundersökning Vid varje besök på BVC görs en hälsoundersökning där barnet vägs och mäts. Oftast träffar ni sjuksköterska och vid vissa tillfällen träffar ni både sjuksköterska och läkare för en mer utförlig hälsoundersökning. Vid besöken på BVC finns det också en möjlighet för dig som förälder att fråga om vad som helst som berör ditt barn eller ditt föräldraskap. Många föräldrar känner sig oroliga eller upplever starka känslor de kanske aldrig haft förut. Hormonsvängningar och sömnbrist gör också sitt till, och det kan vara skönt att få prata med en BVC-sjuksköterska om hur du mår och vad som är normalt. BVC-sjuksköterskor har både kunskap och erfarenhet av de här aspekterna av föräldraskapet, så de utgör ett viktigt och tryggt stöd.  Besöken indelat på ålder Klicka för att läsa om respektive besök Första besöket 2-8 veckor 3-5 månader 6 månader 8 månader 10 månader 12 månader 18 månader 3 år 4 år 5 år

🌱 Spara ditt barns hälsodata i Knodd-appen Visste du att du kan samla ditt barns tillväxtdata och vaccinationer i Knodd-appen? (Så slipper du tänka på BVC-häftet)  

Hembesök från BVC

BVC-besök från 0-5 år Första besöket - hembesök från BVC Första BVC-besöket sker inom 2 veckor efter att ni har kommit hem från förlossning. Ofta är det en sjuksköterska på BVC som kontaktar er men det kan också vara ni som kontaktar BVC. Första besöket är oftast ett hembesök och BVC-sjuksköterskan kommer då till er. Om ditt barn föddes för tidigt och ni legat kvar på sjukhus sker första besöket först efter att ni kommit hem.  Första besöket med BVC är tillfället då ni skrivs in på BVC. BVC-sjuksköterskan mäter och väger barnet och gör även en fysisk undersökning. Det kan hända att sjuksköterskan ber att få se barnet amma eller äta ur flaska. Vid det här tillfället kommer du också få berätta om hur det går och hur ni mår, samt få information om vad som är viktigt att tänka på för barnets säkerhet. 

Under de första dagarna är det mycket vanligt att du som fött barn upplever en känslostorm tack vare hormonförändringar, sömnbrist och allt din kropp gått igenom. Du kanske ifrågasätter ditt föräldraskap eller känner dig ledsen fast du längtat efter att få barn och egentligen är glad. Oftast handlar detta om något som kallas baby blues, vilket går över av sig själv. Det här kan du prata med sjuksköterskan om under hembesöket. Om dina känslor känns övermäktiga eller du är rädd att du ska skada ditt barn, ring till BVC, MVC eller vårdcentral för att få omedelbar hjälp. 

✨ Knodds kostnadsfria föräldrakurser Våra 14 st kurser, i bl a spädbarnssömn och HLR, guidar er genom grundläggande ämnen för ett tryggt föräldraskap. Gå dem när du vill, var du vill.

Förälder och barn

Regelbundna besök på BVC efter första besöket 2-8 veckor Efter första besöket blir ni kallade till BVC-besök ungefär en gång i veckan till en början, sedan varannan vecka. Runt vecka 4 kompletteras besöket med en läkarundersökning, då läkaren gör en fysisk undersökning och även kontrollerar reflexer och syn. Vid besöket vecka 6 får barnet sin första vaccination, en rotavirus-vaccination som ges som droppar i munnen. Sjuksköterskan väger och mäter barnet och följer ditt barns utveckling och berättar om bra övningar som kan hjälpa barnets utveckling.  Vid ungefär 6-8 veckor får även du som fött barnet tillfälle till ett samtal med BVC-sköterskan. Här kan du ta upp:  Hur du mår och hur du har det Om du haft en svår förlossningsupplevelse som du behöver prata om  Om du behöver stöd för att hantera tunga känslor som uppstått, såsom nedstämdhet, aptitstörning, eller ångest  Även en medförälder som inte fött barnet kan uppleva starka känslor eller behöva prata av sig och få dela sina upplevelser. Vissa regioner har därför infört separata samtal för medföräldrar. Om din region inte erbjuder något sådant men du som medförälder behöver stöd går det utmärkt att vända sig till BVC för rådgivning och vidare hänvisning. 

Bebis får vaccin

3-5 månader Nu besöker ni BVC ungefär en gång i månaden. Vid de här besöken går ni bland annat igenom: Fysisk undersökning med mätning och vägning Hur barnet mår, hur du mår, och relationen er emellan Viktigt om säkerhet i den här åldern och utvecklande aktiviteter Vid 3 och 5 månader får ditt barn även flera vaccinationsdoser. Vid 3 månader får barnet vaccin mot:  Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), Hepatit-B  Pneumokocker Rotavirus De första två ges som två sprutor i låret, medan rotavirusvaccinet återigen ges som droppar i munnen. Vid 5 månader ges 2 sprutor mot: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), Hepatit-B Pneumokocker Att ditt barn får sprutor kan kännas läskigt för dig - och även för barnet allteftersom barnet blir äldre. Genom att förbereda er för vaccinering, både när ditt barn är liten bebis och längre upp i åldrarna, kan du göra det så smärtfritt som möjligt. Du kan läsa mer om hur du bäst förbereder ditt barn inför vaccination här. 

💉 Visste du att du kan lägga in ditt barns vaccinationer och ha koll på kommande doser i Knodd-appen?

6 mån bebis

6 månader Vid 6 månader görs en större hälsokontroll och bedömning av barnets utveckling. Vid detta möte är både läkare och sjuksköterska närvarande. Vid det här tillfället avhandlas:  Barnets fysiska utveckling Kontakten med barnet och hur ni mår Hur barnet äter och sover Barnets motoriska utveckling Tänder, om några kommit än Som alltid mäts och vägs barnet. Du får tillfälle att fråga om sådant du undrar över och som är relevant för just er. Läkaren kommer också stämma av vissa specifika utvecklingssteg i ditt barns motoriska utveckling, såsom om barnet vänder sig, flyttar föremål mellan händerna, följer föremål med blicken, och om barnet jollrar. Oftast lyckas BVC-läkare och sjuksköterskor uppmuntra barn att samarbeta i dessa utbyten, men ibland vill det sig inte. Det är helt okej, och då bokar ni helt enkelt in en extra tid och prövar igen vid ett annat tillfälle. 

Barn som kryper

8 månader Det här besöket sker ofta i hemmet, då BVC-sjuksköterskan kommer hem till er. Nu händer det en hel del i den motoriska utvecklingen, så sjuksköterskan kommer observera om ditt barn sitter stadigt och eventuellt kryper eller ålar. Nu kanske du också har börjat ge barnet fast föda. Isåfall kan du få rekommendationer på bra mat att ge och annat att tänka på. Även hur vuxnas levnadsvanor spelar in i barnets utveckling diskuteras. Som vanligt mäts och vägs barnet och du får tillfälle att prata om hur du och barnet mår.   Eftersom barn i den här åldern börjar röra på sig allt mer kommer sjuksköterskan också informera om sånt ni kan tänka på för barnsäkerhet. Läs mer tips i vår artikel om att barnsäkra hemma, så att du kan fokusera på allt spännande ditt barn upptäcker utan att vara orolig för att barnet ska skada sig. 

Mamma och barn

10 månader Som vid tidigare tillfällen kommer sjuksköterskan mäta och väga ditt barn. Ni pratar om hur ni har det hemma och hur både du och ditt barn mår. I den här åldern kanske ni börjar närma er både inskolning på förskola och att prova att kissa på pottan. Du kan få tips och råd om detta och svar på funderingar eller oro du kan känna inför det. Sjuksköterskan kommer även se hur barnet ligger till i utvecklingen genom att prata och leka med barnet tillsammans med dig. Det kan bland annat handla om hur barnet: Håller ögonkontakt Svarar med leenden eller förstår enstaka ord Undersöker saker  Jollrar eller låter för att kommunicera Sjuksköterskan kommer även låta barnet pröva att resa sig eller till och med gå med hjälp av stöd, leka tittut och slå klossar mot varandra. Även pincettgreppet testas, alltså när barnet håller något mellan tumme och pekfinger, vilket är ett tecken på finmotorik.  Du kan läsa mer om barnets utveckling månad för månad under det första året här. 

12 månaders får vaccin

12 månader När ditt barn fyllt ett år är det återigen dags att träffa både sjuksköterska och läkare på BVC. Barnet vägs och mäts och läkaren gör en fysisk undersökning och följer upp barnets utveckling. Du får tillfälle att ställa frågor och ni pratar om hur allt går där hemma. I den här åldern är det återigen dags för vaccination, med två sprutor i låret som skyddar mot:  Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Haemophilus influenzae typ b  (Hib), Hepatit-B Pneumokocker Ta gärna med lite leksaker eller en favoritbok som kan distrahera barnet medan sprutorna ges. En liten förkylning är inget förhinder för vaccination, men om barnet har feber är det bäst att ni bokar om besöket till en annan dag. 

Barn bygger torn

18 månader Det här besöket på BVC liknar tidigare besök i att ni träffar BVC-sjuksköterskan och får tillfälle att prata om hur det går och om det som känns viktigt för er att ta upp. Det kan exempelvis handla om barnets sömnrutiner, hur det går med maten och kiss- och bajsvanor. Vid det här laget har många barn börjat på förskola eller annan barnomsorg och det kan uppstå många frågor om det.  Vid det här besöket är det flera motoriska och psykosociala utvecklingssteg som kollas. Genom att leka och prata tillsammans med ditt barn och dig stämmer sjuksköterskan bland annat av om barnet:  Går utan stöd Kan peka på kroppsdelar  Förstår ett visst antal ord Förstår uppmaningar att hämta något särskilt Kan bygga torn med klossar Kan rita med kritor Här ges också MPR-vaccination som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. 

Sjuksköterskan kommer också leka någon sorts gömma-lek med barnet. 
quote
Barn som målar

3 år Det här besöket sker runt 3-årsåldern. I vissa regioner görs det som två besök, ett när barnet är 2,5 år och ett senare vid 3 år. Vid 3-årsbesöket träffar ni både läkare och sjuksköterska. Barnet vägs och mäts och läkaren gör en fysisk undersökning. Ni får tillfälle att prata om hur ni mår och hur ni har det hemma. Sjuksköterskan tar upp ämnen som handlar om barnets utveckling och hälsa. Det handlar ofta om hur det går med sömnen, hur det går med mat samt hur du kan främja hälsosamma matvanor. Dessutom får ni tillfälle att prata om om skärmvanor och hur du kan vägleda och begränsa skärmanvändandet. Sjuksköterskan testar både barnets motorik och förmåga att rita vissa former. Under det här besöket görs en utförlig undersökning av språkförmåga och talutveckling. Detta är till för att fånga upp eventuella svårigheter som kan rättas till med hjälp av en logoped. I sådant fall får ni remiss vidare. Kom ihåg att ju tidigare avvikelser från utveckling fångas upp desto bättre möjlighet har ni att minimera dess påverkan på ditt barn och dess utveckling. Du får även möjlighet att berätta för sjuksköterskan hur ditt barns tal fungerar hemma och om det är något du varit orolig över. 

Bebis och barn

4 år Vid 4 år görs samma bedömningar och samtal som ni blivit vana vid. Barnet vägs och mäts och ni pratar om hur ni har det hemma, hur barnet har det på förskolan och med vänner, med mera. Vid det här tillfället görs också syn- och hörselundersökning.  Synundersökning: Barnet får se bokstäver eller figurer på en syntavla och identifierar dessa. Det kan vara bra att förbereda ditt barn på att sjuksköterskan kommer täcka för ett öga åt gången och att detta inte är farligt. Hörselundersökning: Denna görs oftast genom att barnet får ett par hörselkåpor som sedan spelar upp ett pipande ljud. Barnet får då indikera när det låter.  Om barnet inte får godkänt resultat vid de här undersökningarna får ni oftast göra om undersökningen en gång på BVC. Om resultaten fortsätter peka på något avvikande får ni remiss vidare till ögon- eller hörselmottagning.  Det är bra om ditt barn är utvilad vid de här tillfällena och förberett på vad som ska hända. Vid det här laget har ni ju gått på en helt del BVC-besök så det kan hjälpa er båda om du pratat med ditt barn om vad ni ska göra och varför ni går till BVC. Ibland kan det ändå bli så att barn har svårt att koncentrera sig eller inte orkar göra undersökningarna. Det är inget ovanligt och i så fall kommer ni tillbaka vid ett senare tillfälle och försöker igen. 

Barn som bakar

5 år Vid 5 år har barn oftast sitt sista besök på BVC. Vid det sista besöket tar BVC-sköterskan upp hur ni mår, hur vardagen ser ut, och om ni har några frågor eller funderingar. Barnet vägs och mäts, och får påfyllnadsdos av vaccin som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio genom en enda spruta i överarmen.  Eftersom det snart är dags för skola pratar sjuksköterskan med både dig och ditt barn om hur det kommer bli och om ditt barn känner någon oro inför skolstart. Ju äldre ditt barn blir desto mer kommer BVC-sköterskan inkludera barnet i de här vårdbesöken. Ditt barns röst är viktig och BVC har som målsättning att barn ska vara delaktiga i sin vård. Ni pratar även igenom barnets hela tid på BVC. Sjuksköterskan sammanfattar barnets hälsa och hur det varit under tiden på BVC. Denna sammanfattning läggs ihop med barnets journal och stäms av med dig som förälder innan den lämnas vidare till elevhälsan, som tar över ansvaret när barnet börjar skolan. För de barn som inte börjar i förskoleklass vid 6 års ålder erbjuds ytterligare ett besök på BVC. 

Tänk gärna på detta inför BVC-besöken Ibland går besöken hur lätt som helst, ibland kan det vara lite kämpigt att få med ett trilskande barn på hälsokoll. Med några få knep kan ni göra det till en smidigare stund. 

  • 1Förbered barnet på vad ni ska göra, särskilt vid besök då barnet är äldre. Ni kommer få hem information om vad som kommer ske vid varje tillfälle, så passa på att gå igenom det innan med ditt barn. Ni kan prata om hur spännande det blir att se om barnet har vuxit eller kan hoppa på ett ben, och förbereda er båda inför sådant som kan vara lite tuffare, såsom sprutor. 
  • 2Besök blir ofta lugnare om barnet är både utvilat och mätt inför besöken. 
  • 3Förbered själv eventuella frågor eller funderingar du velat ha svar på. BVC-besöken är till för att ge stöd till hela familjen.

Kom ihåg: På BVC är man vana vid att jobba med små barn och vet hur det är. Om barnet inte vill samarbeta vid någon övning eller del i mötet är det helt okej och ni kan komma tillbaka vid ett annat tillfälle. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

22 september 2023

Läs mer

barn som lekar med klossar
Vad är en BVC (Barnavårdscentral)?
Barn som får vaccinspruta i armen
Dags för spruta - tips och råd inför ditt barns vaccination
Omslag podden Knodden
Knodden - föräldrapodden med Norrlandspäron
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen