Magbesvär

Här kan du läsa mer om besvär och sjukdomar relaterade till magen. Varje artikel innehåller information om symptom, vad du kan göra som förälder och råd kring eventuell behandling för ditt barn.

Springmask hos barn (mask i magen)

Springmask är en ofarlig tarmparasit som finns naturligt i miljön. Ofta finns de i damm och tyger såsom säng och soffa. Infektionen är smittsam och parasiterna kan spridas via beröring på sig själv eller på olika saker, till exempel leksaker.

Spädbarnskolik (kolik)

Spädbarnskolik, eller bara kolik, är ett samlingsnamn på när spädbarn i åldern 2 veckor – 5 månader skriker intensivt i återkommande perioder, ofta vid samma tid på dygnet. Orsaken till kolik är inte helt klarlagd. Det kan handla om magont, exempelvis på grund av att barnet får i sig luft vid matning, eller känslighet i matsmältningssystemet. Kolik smittar inte och går över av sig självt men är en tuff påfrestning för föräldrar.

Förstoppning hos barn

Det är vanligt att små barn får ont i magen och ofta är förstoppning orsaken. Barnet har då svårt att bajsa och avföringen är hård och trög. Beroende på orsak finns olika behandlingar men ofta blir det bättre om barnet dricker mer och äter fiberrik mat. Ibland kan det behövas läkemedel som mjukar upp bajset och får förstoppningen att släppa. 

Diarré hos barn

Diarré beror på många olika saker. Oftast är orsaken magsjuka, reaktion på mat, infektioner, antibiotikabehandling, småbarnsdiarré eller felblandad bröstmjölkersättning. Barndiarré behöver sällan behandlas och smittorisken ser olika ut beroende på vad som har orsakat diarrén, till exempel så smittar magsjuka. 

Tarmvred och invagination hos barn

Tarmvred innebär att det blivit stopp i tarmen. Hos barn är den vanligaste formen av tarmvred invagination, som innebär att en del av tarmen skjuts in i intilliggande tarmparti. Barnet får då starka buksmärtor som kommer och går i så kallade intervaller. Barnet kan också ha blodig eller slemmig avföring och kräkningar. Tarmvred behandlas genom passageröntgen och i vissa fall krävs operation. 

Blod i avföring hos barn

Det finns flera olika orsaker till blod i avföringen hos barn. Oftast är det inte ett tecken på en allvarligare sjukdom. Orsaken kan till exempel vara spricka eller sår i ändtarmsöppningen, magsjuka eller allergi. Symtomen kan variera från blodstrimmor, blodfläckar, färsk blod till mörk och blandat blod. Barn kan ibland men inte alltid behöva behandling för den orsak som leder till blod i avföringen.

Vinterkräksjuka hos barn

Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus och det finns två undergrupper (noro- och sapovirus). Vid kräkningar mår barnet illa och vill sällan dricka frivilligt. Största faran med diarré och kräkningar hos barn är vätskeförlusten och ju yngre barnet är desto snabbare får barnet vätskebrist. Knodd kan hjälpa dig med råd om ditt barn fått vinterkräksjuka.

Blindtarmsinflammation hos barn

Blindtarmsinflammation uppstår hos barn när ett bihang till blindtarmen, i början av tjocktarmen, blir inflammerat. Symtom inkluderar en långsamt stigande feber och buksmärtor, som särskilt hos yngre barn kan vara diffusa. Blindtarmsinflammation botas oftast genom operation. Det är viktigt att söka vård direkt om du misstänker blindtarmsinflammation hos ditt barn.

Magsjuka hos barn

Magsjuka är mycket vanligt bland barn och ofta mycket smittsamt. Det karaktäriseras främst av kräkningar, diarréer och illamående. Barn kan även få feber och tappa matlusten. Magsjuka är ett samlingsnamn och tillståndet kan uppstå av flera olika virus och bakterier. Magsjuka går oftast över av sig självt på några dagar. Hos små barn är risken för vätskebrist hög, så det är mycket viktigt att se till att barnet får i sig tillräckligt med vätska för att förhindra allvarliga komplikationer.

Kräkningar hos barn

Det är oftast vanligt och ofarligt för barn under ett år att få kräkningar. De kan kräkas efter att ha ätit en måltid, men kan också få kräkas av andra orsaker. Vissa orsaker kan likna det barn över ett år kan få, till exempel magsjuka och andra infektioner.

Ont i magen hos barn

Det är vanligt att barn får ont i magen eller magknip och det kan bero på många olika saker. Oftast är det ofarligt och vårdbesök är inte nödvändigt och försvinner av sig själv. Beroende på orsak kan barn behöva behandling.

Magkatarr hos barn

Magkatarr är ett samlingsnamn för olika sorters magbesvär. Barnet får ont i magen, kan bli illamående, kräkas och tappa aptiten. Magkatarr kan gå över av sig själv på några dagar men ibland behövs utredning och behandling. Det kan hjälpa att ge barnet mildare, snällare kost och försöka tänka igenom vilka yttre faktorer stressfaktorer som skulle kunna påverka barnet.
Barnsjuksköterska i mobilen