Magsjuka hos barn

Magsjuka är mycket vanligt bland barn och ofta mycket smittsamt. Det karaktäriseras främst av kräkningar, diarréer och illamående. Barn kan även få feber och tappa matlusten. Magsjuka är ett samlingsnamn och tillståndet kan uppstå av flera olika virus och bakterier. Magsjuka går oftast över av sig självt på några dagar. Hos små barn är risken för vätskebrist hög, så det är mycket viktigt att se till att barnet får i sig tillräckligt med vätska för att förhindra allvarliga komplikationer.

Snabbversionen

 • Symtom

  Främst kräkningar och diarré, men även illamående, magont, feber och orkeslöshet samt dålig aptit. 

 • Bedömning

  Av dig själv utifrån symtom. 

 • Behandling

  Brukar gå över av sig självt men det är viktigt att förhindra vätskebrist genom att ofta ge barnet små mängder vätska och vätskeersättning. Vid allvarlig vätskebrist kan det blir aktuellt med vård och dropp. 

 • Förskola?

  Vänta med att gå tillbaka till förskola tills barnet är helt återställt och orkar delta, samt minst 2 dygn efter barnet är symtomfritt för att förhindra smitta. 

Hur vet jag om mitt barn har magsjuka?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Vanliga frågor från föräldrar om magsjuka

Andra magbesvär hos barn

Granskare:

Christina SimonssonSpecialistsjuksköterska inom barn och ungdom

Jenny WernerSpecialistsjuksköterska inom barn och ungdom

Senast uppdaterad

14 mars 2022
Barnsjuksköterska i mobilen