Halsfluss hos barn

Halsfluss är en halsinfektion som vanligen orsakas av bakterien streptokocker grupp A, men kan också bero på en virusinfektion. Det går inte att säkert avgöra enbart på utseendet. Oftast sprids halsfluss med direkt hudkontakt, till exempel via händer eller pussar, eller indirekt hudkontakt, till exempel via en leksak.

Snabbversionen

 • Symtom

  Ont i halsen, svårt att svälja, feber, svullna halsmandlar. Barn under tre år får oftast feber och snuva med tjockt snor.

 • Bedömning

  Av dig själv, en erfaren sjuksköterska eller läkare på upplevda symtom. Ibland prover och undersökning av läkare.

 • Behandling

  Egen behandling, kall eller varm dryck, kallt att äta, lindra med receptfritt läkemedel mot smärta. Antibiotikabehandling i tio dagar.

 • Förskola?

  Helt okej om barnet har stannat hemma minst två dagar om man erhållit antibiotikabehandling men annars får tillståndet avgöra om man mår så bra så det är lämpligt att delta.

läkare som känner på halen på ett barn

Hur vet jag om mitt barn har halsfluss?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Vanliga frågor från föräldrar om halsfluss

Andra infektioner hos barn

Barnsjuksköterska i mobilen