Infektioner

Här kan hitta både vanliga och ovanliga infektionssjukdomar barn kan få. Varje artikel innehåller information om symptom, vad du kan göra som förälder och råd kring eventuell behandling. 

Influensa hos barn

Influensa orsakas av ett influensavirus som sprids genom luften när någon i ens närhet hostar, nyser eller andas ut. Viruset smittar direkt, från någon annan människa eller indirekt genom kontakt med något där viruset fastnat, tex på leksaker och dörrhandtag.

Feber hos barn

Feber är vanligt förekommande hos barn och är ett försvar mot infektioner som orsakas av virus eller bakterie. Barn har lätt att få feber och betyder inte nödvändigtvis att de i övrigt alltid är särskilt sjuka.

Urinvägsinfektion (UVI) hos barn

Urinvägsinfektion, som förkortas UVI, är ett samlingsnamn för två olika infektioner som uppstår när bakterier kommer in i urinröret och tar sig vidare upp i urinblåsan. Den vanligaste orsaken är att kolibakterier, som normalt finns i tarmen och mellangården, tar sig in i urinblåsan via urinröret. När barn är under ett halvt års ålder är urinvägsinfektioner vanligare hos pojkar, därefter är det fler flickor än pojkar som drabbas. 

Hjärnhinneinflammation hos barn

Hjärnhinneinflammation orsakas av virus eller bakterier. När orsaken är virus brukar sjukdomen vara lindrigare än vid bakterier. Symtomen varierar beroende på om det är virus eller bakterier som leder till sjukdomen. Är orsaken bakterier behövs snabb sjukhusvård.

RS-virus hos barn

RS-virus (RSV - respiratoriskt syncytialvirus) är den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektioner för barn under ett år och värst blir det under dec-mars. Hos ett större barn märks en RSV-infektion just som en förkylning, med snuva, hosta, nysningar och kanske feber.

Förkylning hos barn

Barn och bebisar får ofta förkylningar eftersom virus lätt smittar. Virusinfektioner drabbar ofta stora delar av luft­vägarna med snuva, följt av halsont och hosta. Förkylningen brukar försvinna av sig själv, men du kan hjälpa ditt barn att lindra symtomen.

Bihåleinflammation hos barn

Bihåleinflammation uppstår tillsammans med förkylningar, då hålrummen i ansiktsbenen blir infekterade och svullnar. Det är mindre vanligt hos barn eftersom de inte har fullt utvecklade bihålor. Bihåleinflammation går oftast över av sig själv och kan lindras genom att hålla huvudet i högläge och att barnet rör på sig. 

Halsfluss hos barn

Halsfluss är en halsinfektion som vanligen orsakas av bakterien streptokocker grupp A, men kan också bero på en virusinfektion. Det går inte att säkert avgöra enbart på utseendet. Oftast sprids halsfluss med direkt hudkontakt, till exempel via händer eller pussar, eller indirekt hudkontakt, till exempel via en leksak.

Torsk/svampinfektion hos barn

Torsk är en svampinfektion som är vanligast hos bebisar under ett år. Det visar sig genom en vitaktig hinna eller vita fläckar i munnen. Oftast går det över av sig självt inom några veckor, men vid svårare infektion eller om den överförs till ammande förälder finns det läkemedel att behandla med.

Scharlakansfeber hos barn

Scharlakansfeber är en mycket smittsam sjukdom som främst drabbar barn i åldern 5-15 år. Barnet får feber, svullna lymfkörtlar och ont i huvud, mage och hals samt knottriga utslag på kroppen. Tungan blir glänsande röd, med små upphöjningar, så kallad smultrontunga. Scharlakansfeber behandlas vanligtvis med antibiotika, vilket gör att infektionen går över på några dagar.

Streptokocker hos barn

Streptokocker är en typ av bakterier som ger upphov till vanligt förekommande infektioner, såsom halsfluss, stjärtfluss och öroninflammation, men även svårare infektioner som scharlakansfeber. Streptokocker smittar lätt via droppsmitta och direktkontakt. Vissa infektioner kan behöva behandlas med antibiotikakur. 

Körtelfeber hos barn

Körtelfeber är en vanlig smittsam sjukdom som orsakas av ett virus. Små barn som får körtelfeber får ofta inga eller milda, förkylningsliknande symtom utan större besvär. Sjukdomen går inte att bota, men man kan lindra symtomen. 
Barnsjuksköterska i mobilen