Infektioner

Här kan hitta både vanliga och ovanliga infektionssjukdomar barn kan få. Varje artikel innehåller information om symptom, vad du kan göra som förälder och råd kring eventuell behandling. 

Scharlakansfeber hos barn

Scharlakansfeber är en mycket smittsam sjukdom som främst drabbar barn i åldern 5-15 år. Barnet får feber, svullna lymfkörtlar och ont i huvud, mage och hals samt knottriga utslag på kroppen. Tungan blir glänsande röd med små upphöjningar, så kallad smultrontunga. Scharlakansfeber behandlas vanligtvis med antibiotika, vilket gör att infektionen går över på några dagar.

RS-virus hos barn

RS-virus (RSV - respiratoriskt syncytialvirus) är den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektioner för barn under ett år och värst blir det under dec-mars. Hos ett större barn märks en RSV-infektion just som en förkylning, med snuva, hosta, nysningar och kanske feber.

Feber hos barn

Feber är kroppens försvar mot infektioner och är mycket vanligt hos barn och bebisar. Barn har lätt att få feber utan att det nödvändigtvis betyder att de i övrigt är särskilt sjuka. Febern går oftast över av sig själv på några dagar, men ibland behöver man söka sjukvård. 

Urinvägsinfektion (UVI) hos barn

Urinvägsinfektion är en relativt vanlig bakterieinfektion hos barn. Det orsakas av bakterier i urinvägarna och kan bland annat göra att det gör ont att kissa, att barnet kissar ofta, eller att barnet får ont i magen. Urinvägsinfektion behandlas med antibiotika för att undvika allvarligare infektioner. 

Bihåleinflammation hos barn

Bihåleinflammation uppstår i samband med förkylningar, då hålrummen i ansiktsbenen blir infekterade och svullnar. Det är mindre vanligt hos barn eftersom de inte har fullt utvecklade bihålor. Bihåleinflammation går oftast över av sig själv och kan lindras genom att hålla huvudet i högläge och att barnet rör på sig. 

Streptokocker hos barn

Streptokocker är en typ av bakterier som ger upphov till vanligt förekommande infektioner, såsom halsfluss, stjärtfluss och öroninflammation, men även svårare infektioner som scharlakansfeber. Streptokocker smittar lätt via droppsmitta och direktkontakt. Vissa infektioner kan behöva behandlas med antibiotika. 

Körtelfeber hos barn

Körtelfeber är en vanlig smittsam sjukdom som orsakas av ett virus. Små barn som får körtelfeber får ofta inga eller milda, förkylningsliknande symtom utan större besvär. Sjukdomen går inte att bota, men man kan lindra symtomen. 

Halsfluss hos barn

Halsfluss är en halsinfektion som vanligen orsakas av bakterien streptokocker grupp A, men kan också bero på en virusinfektion. Det går inte att säkert avgöra enbart på utseendet. Oftast sprids halsfluss med direkt hudkontakt, till exempel via händer eller pussar, eller indirekt hudkontakt, till exempel via en leksak.

Förkylning hos barn

Barn och bebisar får ofta förkylningar eftersom virus lätt smittar. Virusinfektioner drabbar ofta stora delar av luft­vägarna med snuva, följt av halsont och hosta. Förkylningen brukar försvinna av sig själv, men du kan hjälpa ditt barn att lindra symtomen.

Hjärnhinneinflammation hos barn

Hjärnhinneinflammation orsakas av virus eller bakterier. När orsaken är virus brukar sjukdomen vara lindrigare än vid bakterier. Symtomen varierar beroende på om det är virus eller bakterier som leder till sjukdomen. Är orsaken bakterier behövs snabb sjukhusvård.

Torsk/svampinfektion hos barn

Torsk är en svampinfektion som är vanligast hos bebisar under ett år. Den visar sig genom en vitaktig hinna eller vita fläckar i munnen. Oftast går den över av sig själv inom några veckor, men vid svårare infektion eller om den överförs till ammande förälder finns det läkemedel att behandla med.

Influensa hos barn

Influensa orsakas av ett influensavirus som sprids genom luften när någon i ens närhet hostar, nyser eller andas ut. Viruset smittar direkt, från någon annan människa eller indirekt genom kontakt med något där viruset fastnat, tex på leksaker och dörrhandtag.
Barnsjuksköterska i mobilen