Infektioner

Här kan du hitta både vanliga och ovanliga infektionssjukdomar barn kan få. Varje artikel innehåller information om symptom, vad du kan göra som förälder och råd kring eventuell behandling. 

RS-virus hos barn

RS-virus, eller RSV, är den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektioner hos barn under ett år med en spridningstopp mellan december - mars. Äldre barn får främst förkylningssymtom som går över av sig själva, medan spädbarn i vissa fall behöver sjukvård. 

Urinvägsinfektion (UVI) hos barn

Urinvägsinfektion är en relativt vanlig bakteriell infektion hos barn. Symtom inkluderar att det gör ont att kissa, att barnet kissar ofta eller att barnet får ont i magen, men undersökning krävs. Hos bebisar kan det vara svårt att avgöra symtom. Urinvägsinfektion behandlas med antibiotika för att undvika allvarligare infektioner. 

Covid-19 hos barn

Covid-19 är en smittsam virussjukdom som hos barn främst ger upphov till influensaliknande symtom, såsom feber, hosta, halsont och snuva. En del barn får inga symtom alls. Restriktionerna från pandemin har släppts och covid-19 kan nu hanteras som andra infektionssjukdomar. 

Stjärtfluss hos barn

Stjärtfluss hos barn orsakas av streptokocker, samma bakterier som ligger bakom halsfluss och svinkoppor. De ger upphov till rodnad, klåda och sår runt ändtarmsöppningen och i underlivet. Stjärtfluss behandlas med antibiotika. 

Influensa hos barn

Influensa orsakas av ett influensavirus som sprids genom luften när någon i ens närhet hostar, nyser eller andas ut. Viruset smittar direkt, från någon annan människa eller indirekt genom kontakt med något där viruset fastnat, tex på leksaker och dörrhandtag.

Feber hos barn

Feber är kroppens försvar mot infektioner och är mycket vanligt hos barn och bebisar. Barn har lätt att få feber utan att det nödvändigtvis betyder att de i övrigt är särskilt sjuka. Febern går oftast över av sig själv på några dagar, men ibland behöver man söka sjukvård. 

Feberkramp hos barn

Feberkramp kan se skrämmande ut men är ett oftast ofarligt tillstånd som uppstår i samband med snabbt stigande feber hos barn under tre till fyra år. Barnet kan bli medvetslöst, stelt och krampa under några minuter. Krampanfallet går över av sig självt men är det första gången ditt barn upplever det ska du ringa 112. 

Förkylning hos barn

Barn och bebisar får ofta förkylningar eftersom virus lätt smittar. Virusinfektioner drabbar ofta stora delar av luft­vägarna med snuva, följt av halsont och hosta. Förkylningen brukar försvinna av sig själv, men du kan hjälpa ditt barn att lindra symtomen.

Bihåleinflammation hos barn

Bihåleinflammation uppstår i samband med förkylningar, då hålrummen i ansiktsbenen blir infekterade och svullnar. Det är mindre vanligt hos barn eftersom de inte har fullt utvecklade bihålor. Bihåleinflammation går oftast över av sig själv och kan lindras genom att hålla huvudet i högläge och att barnet rör på sig. 

Halsfluss hos barn

Halsfluss är en vanlig halsinfektion hos barn som ofta orsakas av bakterien streptokocker grupp A eller en virusinfektion. Sjukdomen leder till ont i halsen med svårt att svälja, feber och svullna halsmandlar. Oftast läker halsfluss av sig själv men antibiotikabehandling kan bli aktuell. 

Scharlakansfeber hos barn

Scharlakansfeber är en mycket smittsam sjukdom som främst drabbar barn i åldern 5-15 år. Barnet får feber, svullna lymfkörtlar och ont i huvud, mage och hals samt knottriga utslag på kroppen. Tungan blir glänsande röd med små upphöjningar, så kallad smultrontunga. Scharlakansfeber behandlas vanligtvis med antibiotika, vilket gör att infektionen går över på några dagar.

Streptokocker hos barn

Streptokocker är en typ av bakterier som ger upphov till vanligt förekommande infektioner, såsom halsfluss, stjärtfluss och öroninflammation, men även svårare infektioner som scharlakansfeber. Streptokocker smittar lätt via droppsmitta och direktkontakt. Vissa infektioner kan behöva behandlas med antibiotika. 

Balanit - förhudsinfektion hos barn

Balanit är en förhudsinfektion som sitter på ollonet och under förhuden. Det orsakas av bakterier som kommit innanför förhuden och är vanligare bland barn med trång förhud. Tillståndet är ofarligt och behandlas vanligtvis med egenvård. 

Körtelfeber hos barn

Körtelfeber är en vanlig smittsam sjukdom som orsakas av ett virus. Små barn som får körtelfeber får ofta inga eller milda, förkylningsliknande symtom utan större besvär. Sjukdomen går inte att bota, men man kan lindra symtomen. 

Hjärnhinneinflammation hos barn

Hjärnhinneinflammation orsakas av virus eller bakterier. När orsaken är virus brukar sjukdomen vara lindrigare än vid bakterier. Symtomen varierar beroende på om det är virus eller bakterier som leder till sjukdomen. Är orsaken bakterier behövs snabb sjukhusvård.

Torsk/svampinfektion hos barn

Torsk är en svampinfektion som är vanligast hos bebisar under ett år. Den visar sig genom en vitaktig hinna eller vita fläckar i munnen. Oftast går den över av sig själv inom några veckor, men vid svårare infektion eller om den överförs till ammande förälder finns det läkemedel att behandla med.
Barnsjuksköterska i mobilen