Urinvägsinfektion (UVI) hos barn

UVI, en förkortning av urinvägsinfektion, är ett samlingsord för två olika infektioner som uppstår när bakterier kommer in i urinröret och tar sig vidare upp i urinblåsan. Vanligaste orsaken är att kolibakterier, som normalt finns i tarmen och mellangården, kommer åt att ta sig till urinblåsan via urinröret. Under ett halvt års ålder är urinvägsinfektioner är vanligare hos pojkar, därefter är det fler flickor än pojkar som drabbas. 

Snabbversionen

 • Symptom

  Ont när barnet kissar och efteråt, ont i magen, illaluktande urin, blod i urinen, feber, illamående, kräkningar

 • Bedömning

  Upplevda symptom ska bedömas av en erfaren sjuksköterska eller läkare

 • Behandling

  Antibiotika

 • Förskola?

  Låt barnet stanna hemma tills besvären har gått över

barn som sitter på toaletten

Hur vet jag om mitt barn har urinvägsinfektion?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Andra infektioner hos barn

Covid-19 pandemin kan påverka rekommendationerna ovan. För aktuell information, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Granskare:

Christina SimonssonVerksamhetschef och barnsjuksköterska

Dag StrömMedicinskt ansvarig barnläkare

Senast uppdaterad

21 februari 2022
Barnsjuksköterska i mobilen