Urinvägsinfektion (UVI) hos barn

Urinvägsinfektion, som förkortas UVI, är ett samlingsnamn för två olika infektioner som uppstår när bakterier kommer in i urinröret och tar sig vidare upp i urinblåsan. Den vanligaste orsaken är att kolibakterier, som normalt finns i tarmen och mellangården, tar sig in i urinblåsan via urinröret. När barn är under ett halvt års ålder är urinvägsinfektioner vanligare hos pojkar, därefter är det fler flickor än pojkar som drabbas. 

Snabbversionen

 • Symtom

  Ont när barnet kissar och efteråt, ont i magen, illaluktande urin, blod i urinen, feber, illamående, kräkningar.

 • Bedömning

  Upplevda symtom ska bedömas av en erfaren sjuksköterska eller läkare.

 • Behandling

  Antibiotika.

 • Förskola?

  Låt barnet stanna hemma tills besvären har gått över.

barn som sitter på toaletten

Hur vet jag om mitt barn har urinvägsinfektion?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Andra infektioner hos barn

Granskare:

Christina SimonssonSpecialistsjuksköterska inom barn och ungdom

Dag StrömBarnläkare

Senast uppdaterad

18 augusti 2022
Barnsjuksköterska i mobilen