RS-virus hos barn

RS-virus (RSV - respiratoriskt syncytialvirus) är den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektioner för barn under ett år och värst blir det under dec-mars. Hos ett större barn märks en RSV-infektion just som en förkylning, med snuva, hosta, nysningar och kanske feber.

Snabbversionen

 • Symtom

  Ansträngd hosta, segt slem i näsa och bakre luftvägar, tungandad, orkar inte äta, trötthet

 • Bedömning

  Av en erfaren barnsjuksköterska eller läkare utifrån de upplevda symtomen

 • Behandling

  Amma och/eller ge ordentligt med vätska, ge lite men ofta. Sitta och sova tillsammans med barnet, ha svalt i rummet, koksaltspray i näsan, ev avsvällande nässpray (beror på barnets ålder och besvär) 

 • Förskola?

  Förskola helt okej förutsatt att barnet är feberfritt och orkar deltaga. Äldre syskon till nyfödda/spädbarn rekommenderas ibland att inte alls vara på förskolan.

Mamma med bebis i knät

Hur vet jag om mitt barn har RSV-infektion?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Andra infektioner hos barn

Barnsjuksköterska i mobilen