Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Covid-19 hos barn

Covid-19 är en smittsam virussjukdom som hos barn främst ger upphov till influensaliknande symtom, såsom feber, hosta, halsont och snuva. En del barn får inga symtom alls. Restriktionerna från pandemin har släppts och covid-19 kan nu hanteras som andra infektionssjukdomar. 

Snabbversionen

 • Symtom

  Oftast som en vanlig förkylning eller influensa, med feber, hosta, halsont, snuva, huvudvärk och värk. I vissa fall illamående, diarré eller förlust av luktsinne. 

 • Bedömning

  Sjukdomen går att bedöma utifrån symtomen av dig själv eller en sjuksköterska eller läkare, men kan vara svår att skilja från andra infektioner. Provtagning kan komma att göras i samband med sjukvård. 

 • Behandling

  Lindra symtom med vila, vätska och febernedsättande/smärtstillande vid behov.

 • Förskola?

  Helt okej om barnet är feberfritt och orkar delta.

covidtest på barn

Hur vet jag om mitt barn har covid-19?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Vanliga frågor från föräldrar om covid-19

Barnsjuksköterska i mobilen