Epilepsi hos barn

Epilepsi är ett samlingsbegrepp för flera typer av anfall som har olika orsaker. Diagnosen epilepsi ges till den som haft återkommande epileptiska anfall som inte framkallats av någon tillfällig yttre påverkan, utan är så kallade oprovocerade epileptiska anfall. Anfallen kommer plötsligt och varierar i både längd och intensitet och är vanliga bland barn från ett års ålder.

Snabbversionen

 • Symptom

  Beror på anfallet. Ibland kramper och ibland frånvarande, tom blick.

 • Bedömning

  Av en läkare på upplevda symptom.

 • Behandling

  Växer ibland bort men till dess ges ofta medicinering för att förebygga anfall.

 • Förskola?

  Ja, men upplys förskolepersonalen om risken för anfall.

Hur vet jag om mitt barn har epilepsi?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Vanliga frågor från föräldrar om epilepsi

Andra besvär hos barn

Covid-19 pandemin kan påverka rekommendationerna ovan. För aktuell information, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Granskare:

Christina SimonssonVerksamhetschef och barnsjuksköterska

Dag StrömMedicinskt ansvarig barnläkare

Senast uppdaterad

8 mars 2022
Barnsjuksköterska i mobilen