Borrelia och TBE hos barn

De vanligaste sjukdomarna som fästingarna sprider i Sverige, är borrelia (Lyme borrelios) och fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE). Borrelia orsakas av bakterier och symtom på huden ger ofta en ringformad ljusröd eller blåröd rodnad. Borrelia kan ge en påverkan på nervsystemet, så kallad neuroborrelios med symtom som huvudvärk, en mungipa som hänger ner, trötthet, feber och illamående. Virussjukdomen TBE kan också orsaka feber, muskel- och huvudvärk och trötthet men även ljuskänslighet. Borrelia kan behandlas med antibiotika men går inte att vaccinera sig emot, medan TBE å andra sidan går att vaccineras mot, men ej att behandla med antibiotika om man väl insjuknat.

Snabbversionen

 • Symtom

  Vanligt hudsymtom vid borrelia är en rund hudrodnad, ofta större än en 5-krona. TBE kan ge kräkningar, ljud- och ljuskänslighet och förvirring. Huvudvärk och värk, trötthet, feber, illamående är vanligt för båda tillstånden.

 • Bedömning

  Av dig själv, sjuksköterska eller läkare utifrån den karaktäristiska hudrodnaden. Om andra symtom med misstanke på borrelia och TBE, av läkare med hjälp av blodprov och ofta prov från ryggmärgsvätskan, så kallad lumbalpunktion.

 • Behandling

  Antibiotika vid konstaterad borreliainfektion. TBE läker ut av sig själv men symtomen kan behöva behandlas. Det finns vaccin mot TBE.

 • Förskola?

  Om barnet orkar med en dag på förskolan. Borrelia och TBE smittar inte.

bild på utslag orsakat av borrelia

Borrelia visar sig genom en ringformad rodnad runt fästingbettet, ofta större än en 5-krona.

Hur vet jag om mitt barn har fått borrelia?

Hur vet jag om mitt barn har fått TBE?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Vanliga frågor från föräldrar om borrelia

Andra besvär hos barn

Granskare:

Christina SimonssonSpecialistsjuksköterska inom barn och ungdom

Dag StrömBarnläkare

Senast uppdaterad

8 mars 2022
Barnsjuksköterska i mobilen