Övrigt

Här kan du hitta allmän information om barnsjukdomar och besvär.

Åksjuka hos barn

Åksjuka är vanligt bland barn mellan 2-10 år och innebär ofta illamående och plötsliga kräkningar när ni färdas i bil eller på båt. Illamåendet går att lindra genom pauser, frisk luft, att titta på vägen och försöka slappna av eller sova. Känsligheten för åksjuka avtar ofta med åldern. 

Vanliga vaccin för barn

Ibland kan barn känna sig oroliga inför att ta sprutor och oftast blir det bättre om besöket till mottagningen förbereds. Här finns information om olika vanliga vaccin barn kan få och lite råd inför en vaccination.

Barnreumatism

Barnreumatism är ett samlingsnamn för flera olika ledsjukdomar, där ett fåtal eller flera leder blir inflammerade vilket ger upphov till värk, svullnad och stelhet. Barnreumatism är ovanligt hos barn och en del av besvären växer i många fall bort med åldern, men vissa barn behöver behandling även i vuxen ålder. Behandling går ut på att lindra besvären, främst genom läkemedel och fysioterapi. 

Näsblod hos barn

Att blöda näsblod som barn är vanligt, både bland bebisar och äldre barn. Näsblod uppstår när ytliga blodkärl i näsan brister. Det kan till exempel bero på ett slag eller tryck mot näsan, om barnet petar sig i näsan eller stoppar upp främmande föremål, och även när barnet är förkyld och snorig eller om slemhinnorna är torra. Näsblod är ofarligt och går oftast över av sig själv, men ibland behöver ihållande näsblod undersökas av barnsjuksköterska eller läkare.

Afte (blåsor i munnen) hos barn

Afte, eller blåsor i munnen, är tillfälliga små sår i munnens slemhinna som kan uppstå av olika anledningar. De avgränsade såren blöder inte, men har en stark, röd ring runt kanten och kan göra lite ont. Afte går över av sig själv på några dagar utan särskild behandling men besvären går att lindra.

Anemi (blodbrist) hos barn

Anemi, eller blodbrist, innebär att man har för få röda blodkroppar i blodet. Ett barn med anemi kan känna sig trött, ha svårt att koncentrera sig och blir lätt andfått. Tillståndet behandlas utifrån orsaken som ligger bakom det låga blodvärdet. 

Nageltrång hos barn

Nageltrång uppstår då kanten på barnets nagel skär in i huden, som blir svullen och ömmar. Det kan även uppstå en infektion. Nageltrång försvinner oftast av sig självt och kan förebyggas genom att klippa barnets naglar på ett korrekt sätt och undvika för trånga skor. Det är ovanligt med nageltrång bland bebisar och yngre barn. 

Navelbråck hos barn

Navelbråck är ett mycket vanligt tillstånd som oftast syns redan hos nyfödda bebisar. Navelområdet är den tunnaste delen av bukväggen, och navelbråck uppstår då bukhinnan pressas ut av tarmen och ger en mjuk utbuktning i huden över naveln. Ett navelbråck försvinner nästan alltid av sig självt, men det går att operera.

Hemorrojder hos barn

Hemorrojder är ovanligt hos barn men kan uppstå i samband med långvarig förstoppning. Det kan klia runt ändtarmsöppningen och komma blod. Ibland kan man känna att det buktar ut runt ändtarmsöppningen. Hemorrojder läker oftast av sig själva utan behandling, men det är viktigt att åtgärda eventuell förstoppning. Det finns även läkemedel som kan lindra besvär, och i vissa fall opereras hemorrojderna bort. 

Borrelia och TBE hos barn

De vanligaste sjukdomarna som fästingarna sprider i Sverige, är borrelia (Lyme borrelios) och fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE). Borrelia orsakas av bakterier och symtom på huden ger ofta en ringformad ljusröd eller blåröd rodnad. Borrelia kan ge en påverkan på nervsystemet, så kallad neuroborrelios med symtom som huvudvärk, en mungipa som hänger ner, trötthet, feber och illamående. Virussjukdomen TBE kan också orsaka feber, muskel- och huvudvärk och trötthet men även ljuskänslighet. Borrelia kan behandlas med antibiotika men går inte att vaccinera sig emot, medan TBE å andra sidan går att vaccineras mot, men det finns ingen specifik behandling när man väl har insjuknat.

Huvudvärk hos barn

Huvudvärk är vanligt bland barn. Barn kan få både spänningshuvudvärk och migrän i olika utsträckning, vid enstaka tillfällen eller regelbundet. Oftast går huvudvärk över av sig själv utan behandling, men återkommande huvudvärk och migrän kan behöva utredas för att minska utlösande faktorer i barnets vardag.

Vätskebrist hos barn

Vätskebrist hos barn uppstår då kroppen förlorar mer vätska än den får i sig, och kroppen får då vårt att reglera normala funktioner. Barnet blir bland annat trött, tappar orken, kissar mindre, får huvudvärk och huden förlorar sin spänst. Vätskebrist är vanligt i samband med hög feber, kräkningar, diarré samt vid höga utomhustemperaturer och ansträngning. Små barn är särskilt känsliga för vätskebrist. Ofta går tillståndet att behandla själv med vätskeersättning i små doser, men vid svårare fall krävs vård på sjukhus.

Hypotyreos hos barn

Hypotyreos hos barn uppstår när sköldkörteln inte kan tillverka tillräckligt med hormon för kroppens utveckling. Barnet kan lida av dålig tillväxt på längden, ha lätt till viktökning och vara trött och kraftlöst. Spädbarn med medfödd hypotyreos kan få problem med hjärnans utveckling. Hypotyreos behandlas med medicin, vilket ger goda resultat. 

Diabetes hos barn (barndiabetes)

Typ 1-diabetes uppstår hos barn vars kropp inte kan tillverka insulin. Vid insjuknandet kan barnet uppvisa många skilda symtom, särskilt att barnet kissar mer än vanligt och är törstigt. Obehandlad diabetes kan snabbt leda till livshotande tillstånd. Vid fastställd diabetesdiagnos behandlas barnet med insulininjektion livet ut med goda resultat, även om det påverkar vardagen. 

Läpp-, käk- och gomspalt hos barn

Läpp-, käk- och gomspalt, även förkortat LKG, innebär att ansiktet inte utvecklats på ett korrekt sätt. Det kan orsaka problem med matning, tal och hörsel och opereras nästan alltid, med goda resultat. Vid ställd diagnos får ditt barn ett särskilt specialistteam som följer er under hela barndomen och de flesta barn med LKG-spalt mår lika bra i livet som barn utan.

Blöjutslag hos barn

Blöjutslag är röda hudfläckar under blöjan som kan vara lindriga men kan snabbt förvärras av en blöt blöja. Ibland kan utslagen bli öppna vätskande sår. Oftast försvinner utslagen om du tvättar och torkar stjärten, men går det inte över behöver du söka vård för ditt barn. 

Glutenintolerans (celiaki) hos barn

Barn som har glutenintolerans blir känsliga mot proteinet i gluten som finns i vete, råg och korn. Det är oftast svårt att avgöra om ett barn har glutenintolerans eftersom symtomen kan vara vaga och otydliga. Besvären förbättras när barnet äter mat som är fri från gluten. 

Karies/hål i tänderna hos barn

Karies är en bakteriesjukdom som drabbar barns tänder och skapar hål i tandemaljen. Karies uppstår ofta utan symtom men vid svårare fall kan barnet få tandvärk och infektioner som går ner i tandroten. Mindre hål slipas eller lagas, medan stora hål eller infektioner kan kräva att tanden dras ut. Det går att förebygga karies genom att sköta tandhygienen och svårare problem förhindras genom att gå på regelbundna kontroller hos tandläkare. 

Epilepsi hos barn

Epilepsi är ett samlingsbegrepp för flera typer av anfall som har olika orsaker. Diagnosen epilepsi ställs om barnet har haft återkommande epileptiska anfall som inte framkallats av någon tillfällig yttre påverkan, utan är så kallade oprovocerade epileptiska anfall. Anfallen kommer plötsligt och varierar i både längd och intensitet och är vanliga bland barn från ett års ålder.

Löss hos barn (huvudlöss)

Löss är smittsamt och sprids genom hårkontakt. Efter några veckor visas symtomen, då det börjar klia i hårbotten. Löss kan behandlas med luskam och lusmedel som finns receptfritt på apotek. I vissa fall hjälper inte behandlingen, vilket kan bero på felanvändning, att barnet fått nya löss, eller i vissa fall att lössen är resistenta mot behandlingen. 

Ont i munnen hos barn

Ont i munnen beror på olika saker och symtomen varierar. Orsaken är vanligen att de första tänderna växer fram eller av en sjukdom eller en infektion. 

Vaccin mot pneumokockinfektion

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka luftvägsinfektioner med svåra komplikationer som följd, särskilt hos små barn samt äldre över 65 år. Pneumokockvaccinering ger gott skydd mot flera av de allvarligaste varianterna. Vaccinationen ingår i allmänna programmet och barn vaccineras tre gånger under det första levnadsåret. 

Sexvalent kombinationsvaccin

Sexvalent kombinationsvaccin rekommenderas till alla barn och är del i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet ger gott och långvarigt skydd mot de allvarliga och smittsamma sjukdomarna difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B, som kan leda till bestående men eller dödsfall hos barn och orsakade förr utbredd infektionsspridning. 

MPR kombinationsvaccin

MPR-vaccinet är ett kombinationsvaccin som är del i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds därmed alla barn i Sverige. MPR-vaccinet skyddar mot de allvarliga virussjukdomarna mässling och påssjuka, samt mot röda hund som har mildare symtom men kan leda till svåra missbildningar hos foster om den gravida kvinnan insjuknar i första trimestern. Vaccineringen har gjort att sjukdomarna är nästintill obefintliga i Sverige idag. 
Barnsjuksköterska i mobilen