Hud, utslag & prickar

Här kan du hitta mer information om hud, utslag och prickar hos barn. Varje artikel innehåller information om symptom, vad du kan göra som förälder och råd kring eventuell behandling.

Svinkoppor hos barn

Hur du vet om ditt barn har svinkoppor och vad du kan göra som förälder.

Höstblåsor hos barn

Höstblåsor är en virusinfektion som ger upphov till blåsor som ofta uppstår hos barn i förskoleåldern. Blåsorna uppkommer vanligen på sensommaren och hösten, och kallas också hand-, fot- och munsjuka eftersom det ofta är där blåsorna sätter sig.

Skorv hos barn

Skorv, även kallat mjölkskorv, arp eller gnejs (beroende på vart i landet man bor) är ett vanligt tillstånd hos bebisar. Kan ses som en vit gulbrun beläggning i hårbotten, med feta mjäll eller flagor, främst hos spädbarn men även hos äldre barn. Skorv besvärar inte barnet och går tids nog över av sig självt. Det är lätt att behandla genom att smörja in hårbotten med vitt vaselin eller barnolja och låta sitta i över natten. Nästa morgon kan du sedan kamma bort skorven med en tät kam eller massera bort med frottehandduk.

Mollusker hos barn

Mollusker är en ofarlig sjukdom som orsakas av ett virus. De ser ut som knottror i huden och har olika färger beroende på barnets hudfärg. Oftast behövs ingen behandling och sjukdomen försvinner av sig själv. Dock kan det ta månader till år innan molluskerna är helt läkta.

Nässelutslag hos barn

Nässelutslag (urtikaria) är en intensivt kliande hudreaktion som beror på att den klådframkallande substansen histamin frisätts i huden. Nässelutslag är vanligt hos barn i alla åldrar och visar sig som upphöjda kliande utslag, som är ljusröda eller har samma färg som huden. De kan variera i form, från små enstaka utslag till stora sammanhängande områden.

Vattkoppor hos barn

Vattkoppor orsakas av ett virus och dess höga smittorisk gör infektionen vanlig hos barn. Infektionen visar sig genom utslag i form av röda prickar eller knottror, oftast på bålen, som sedan sprids till andra delar av kroppen. Vanligtvis får barnet feber samtidigt eller strax innan utslagen uppkommer.

Skabb hos barn

Skabb är en smittsam åkomma hos barn och vuxna som orsakas av ett kvalster. Skabbdjuret tar sig in under huden och gör att det kliar på kroppen. Det är viktigt att söka vård för att bekräfta skabb och behandla alla i familjen. Skabb behandlas med flytande läkemedel som smörjs in på kroppen. 

Ringorm hos barn

Ringorm är en svampinfektion som kännetecknas av ringformade, kliande utslag på huden. Utslagen brukar fjälla i kanten. Det är vanligast att bli smittad av djur, men du kan även bli smittad av hudkontakt med människor.

Klåda hos barn

Klåda hos ett litet barn kan ha många orsaker. Det irriterar och skaver och gör att barn börjar klia. Risken är då att det förvärras och huden kan bli mer irriterad och i värsta fall infekterad. Det går att göra mycket själv, både för att förebygga klåda och även lindra efter den har uppträtt.

Vanliga utslag hos barn

Huden är kroppens största organ och små barn reagerar ofta med utslag vid infektioner, mat, värme och kyla. Utslag av samma orsak kan se olika ut på olika barn. De kan också se olika ut vid olika tillfällen för samma barn. Därför kan det ofta vara svårt att bedöma orsaken till utslagen, särskilt i ett tidigt skede, men virusinfektioner är en av de vanligaste orsakerna.

Födelsemärke/leverfläck hos barn

Födelsemärken är mörka fläckar på huden som kan uppstå var som helst på kroppen. De kan orsakas av pigmentansamlingar eller blodkärl under huden och vissa består hela livet medan andra försvinner efter några år. Födelsemärken och leverfläckar är oftast ofarliga men om de börjar förändras i sitt utseende kan de behöva undersökas och ibland tas bort. 

Värmeutslag hos barn

Värmeutslag är röda prickar eller fläckvisa utslag som uppstår när kroppen blivit för varm och fuktig. De uppstår främst hos bebisar och små barn eftersom deras svettkörtlar inte hunnit utvecklas tillräckligt. Värmeutslag är ofarliga och det går att lindra utslagen, men bäst är det att försöka undvika att barnet blir för varmt till att börja med.

Bältros hos barn

Bältros är en sjukdom som är ovanlig hos i övrigt friska barn. Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor och drabbar endast de som redan har haft vattkoppor. Främsta symtom är stickande ont på huden som sedan leder till blåsor. Det kan också leda till feber, huvudvärk och yrsel. Bältros läker av sig självt men besvären kan lindras. 

Atopiskt eksem hos barn

Särskilt under vinterhalvåret har atopiskt eksem en tendens att försämras eftersom huden blir torrare då luftfuktigheten är lägre och avdunstningen från huden är större än annars. De flesta sjukdomsfallen utvecklas redan innan ettårsåldern, och eftersom 80-90 procent av fallen utvecklas hos barn före skolåldern, kallas sjukdomen också för barneksem. I regel växer de flesta barn ifrån atopiskt eksem när de är mellan 7-11 år. Men huden fortsätter ändå vara känslig hos många och runt 25% utvecklar sen handeksem i vuxen ålder.

Psoriasis hos barn

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom i flera olika former som främst utmärks genom kliande, förhårdnade utslag på kroppen som ibland kan misstas för eksem. Sjukdomen kommer ofta i skov. Psoriasis smittar inte och går heller inte att bota, men besvären behandlas med mjukgörande krämer och olika salvor i samråd med läkare.

Vårtor hos barn

Vårtor är runda upphöjningar på händer och fötter som orsakas av virus och är vanliga bland barn. Upphöjningarna har en hård kant och skrovlig yta och kan uppstå som enstaka vårtor eller i grupp. Vårtor är ofarliga och försvinner av sig själva, men det finns vårtmedel och behandlingar som kan påskynda läkningen.
Barnsjuksköterska i mobilen