Hud, utslag & prickar

Här kan du hitta mer information om hud, utslag och prickar hos barn. Varje artikel innehåller information om symptom, vad du kan göra som förälder och råd kring eventuell behandling.

Mollusker hos barn

Mollusker är en ofarlig sjukdom som orsakas av ett virus, och drabbar främst barn. Behandling behövs sällan, och sjukdomen går över av sig själv. Mollusker ser ut som vårtliknande knottror på huden och kliar oftast inte. Det kan dock ta månader eller år innan molluskerna har läkt helt. 

Vattkoppor hos barn

Vattkoppor är en mycket vanlig och mycket smittsam sjukdom. De flesta får vattkoppor när de är barn. Sjukdomsförloppet börjar med feber och utslag som först uppstår på bålen och sedan sprids till andra delar av kroppen och utvecklas till vätskande blåsor. Sjukdomens höga smittorisk gör den vanlig hos barn, men den läker oftast av sig själv. Har man väl haft sjukdomen en gång får man den inte igen. 

Femte sjukan hos barn

Femte sjukan (erythema infectiosum) är en virussjukdom som oftast leder till milda symtom, med feber, en karaktäristisk rodnad och utslag. Många får inga symtom alls. Sjukdomen går över av sig själv, men barn med blodsjukdomar eller nedsatt immunförsvar kan behöva övervakas för eventuella komplikationer. 

Höstblåsor hos barn

Höstblåsor är en ofarlig virusinfektion som är vanlig bland barn i förskoleåldern. De utmärkande symtomen är blåsor på huden och i munnen, vilket gett upphov till att det också kallas hand-, fot- och munsjuka. Sjukdomen är vanligast på sensommaren och hösten och går över av sig själv.

Gulsot hos nyfödda

Gulsot är ett relativt vanligt och oftast ofarligt tillstånd hos nyfödda där huden och ögonvitorna blir gula. Det uppstår inom två till tre dagar efter födseln och går oftast över av sig själv på några veckor. I vissa fall kan behandling med ljusterapi behövas, och i enstaka fall kan barnet behöva utredas för bakomliggande orsaker. 

Svinkoppor (impetigo) hos barn

Svinkoppor är en bakterieinfektion som smittar lätt och är vanlig bland barn i förskoleåldern. Den karaktäriseras av utslag eller blåsor, vanligtvis runt munnen, som sedan övergår till kletiga sår och gula sårskorpor. Svinkoppor går över även utan behandling, men genom att rengöra huden ofta kan läkningen påskyndas. 

Eldsmärke hos barn

Eldsmärken hos barn är ett sorts rosa- eller rödfärgat födelsemärke som orsakas av en missbildning i blodkärlen. De går inte över men är ofarliga och leder sällan till komplikationer eller besvär. I vissa fall kan ett barn med eldsmärke behöva remitteras till en specialist. 

Mongolfläck hos barn

En mongolfläck (kongenital dermal melanocytos) är ett ofarligt födelsemärke som oftast uppstår i ryggslutet eller på barnets skinkor. Märket är blåtonat och slätt i varierande storlek. Mongolfläckar är mycket vanliga hos barn med mörkare hy och relativt ovanliga bland barn med ljus hy. Födelsemärket behöver inte åtgärdas och bleknar med tiden. 

Hormonplitor/toxiskt utslag hos barn

Hormonplitor eller hormonprickar heter egentligen toxiskt utslag och är helt ofarliga prickar som uppstår hos spädbarn strax efter födseln. De kan se ut som små finnar och finns främst på bålen men även på armar och i ansiktet. Hormonplitor går över av sig själva utan behandling och ger inga besvär. 

Ringorm hos barn

Ringorm är en vanlig svampinfektion som kännetecknas av ringformade, kliande utslag på huden. Utslagen brukar fjälla i kanten och vara torra. Det är vanligast att bli smittad av djur, men man kan även bli smittad av hudkontakt med människor. Ringorm behandlas med receptfria eller receptbelagda läkemedel.

Storkbett hos barn

Ett storkbett är ett sorts födelsemärke som är vanligt bland barn. Det ser ut som ett eller flera rödrosa eller violetta fläckar i nacken, ansiktet, eller på ögonlocken. Storkbett går oftast över av sig själva och är helt ofarliga. 

Skorv hos barn

Skorv, även kallat mjölkskorv, är en form av seborroiskt eksem som är vanligast hos barn under ett år. Det ser ut som en gulbrun beläggning i hårbotten, med feta mjäll eller flagor. Skorv besvärar inte barnet och går tids nog över av sig självt. 

Nässelutslag hos barn

Nässelutslag (urtikaria) är en intensivt kliande hudreaktion som beror på att substansen histamin frisätts i huden och orsakar klåda. Nässelutslag är vanligt hos barn i alla åldrar och visar sig som upphöjda kliande utslag. Utslagen går ofta över av sig själva men klådan kan lindras med salvor eller läkemedel. 

Hemangiom/smultronmärke hos barn

Hemangiom, också kallat smultronmärke, är ett sorts födelsemärke som uppstår hos nyfödda eller spädbarn. De är röda och kan variera i storlek och utformning. Märkena försvinner av sig själva under barndomsåren och leder mycket sällan till några besvär. 

Psoriasis hos barn

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom i flera olika former som främst utmärks genom kliande, förhårdnade utslag på kroppen som ibland kan misstas för eksem. Sjukdomen kommer ofta i skov. Psoriasis smittar inte och går heller inte att bota, men besvären behandlas med mjukgörande krämer och olika salvor i samråd med läkare.

Vårtor hos barn

Vårtor är runda upphöjningar på händer och fötter som orsakas av virus och är vanliga bland barn. Upphöjningarna har en hård kant och skrovlig yta och kan uppstå som enstaka vårtor eller i grupp. Vårtor är ofarliga och försvinner av sig själva, men det finns vårtmedel och behandlingar som kan påskynda läkningen.

Skabb hos barn

Skabb är en smittsam åkomma hos barn och vuxna som orsakas av ett kvalster. Skabbdjuret tar sig in under huden och gör att det kliar på kroppen. Det är viktigt att söka vård för att bekräfta skabb och behandla alla i familjen. Skabb behandlas med flytande läkemedel som smörjs in på kroppen. 

Födelsemärke/leverfläck hos barn

Födelsemärken är mörka fläckar på huden som kan uppstå var som helst på kroppen. De kan orsakas av pigmentansamlingar eller blodkärl under huden och vissa består hela livet medan andra försvinner efter några år. Födelsemärken och leverfläckar är oftast ofarliga men om de börjar förändras i sitt utseende kan de behöva undersökas och ibland tas bort. 

Medaljongsjuka hos barn

Medaljongsjuka är en sjukdom som orsakar utslag över kroppen. Den är vanligast hos barn i skolåldern och oftast får man den bara en gång. Medaljongsjuka smittar inte och går över av sig själv, och eventuella besvär går att lindra. 

Herpes/munsår hos barn

Munsår orsakas av herpesvirus som sprids genom nära kontakt. Smärtsamma, vätskefyllda blåsor uppstår på eller runt munnen och barn kan också få feber, ont i tandköttet, blåsor på tunga och svårt att äta. Munsår går över av sig själva. Efter ett utbrott finns herpesviruset kvar i kroppen och kan leda till framtida återfall. 

Röda hund hos barn

Röda hund (rubella) är en smittsam virussjukdom som oftast ger milda symtom men som kan orsaka avsevärda fosterskador om en gravid kvinna blir smittad. Sjukdomen är idag i princip utrotad i Sverige tack vare ett vaccin som ingår i allmänna vaccinationsskyddet. 

Bältros hos barn

Bältros är en sjukdom som är ovanlig hos barn som i övrigt är friska. Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor och drabbar endast de som redan har haft vattkoppor. De främsta symtomen är en stickande smärta på huden som sedan leder till blåsor.  Det kan också leda till feber, huvudvärk och yrsel. Bältros läker av sig självt, men besvären kan lindras.

Atopiskt eksem hos barn

Särskilt under vinterhalvåret har atopiskt eksem en tendens att försämras eftersom huden blir torrare då luftfuktigheten är lägre och avdunstningen från huden är större än annars. De flesta sjukdomsfallen utvecklas redan innan ettårsåldern, och eftersom 80-90 procent av fallen utvecklas hos barn före skolåldern, kallas sjukdomen också för barneksem. I regel växer de flesta barn ifrån atopiskt eksem när de är mellan 7-11 år. Men huden fortsätter ändå vara känslig hos många och runt 25% utvecklar sen handeksem i vuxen ålder.

Klåda hos barn

Klåda hos ett litet barn kan ha många orsaker. Det irriterar och skaver och gör att barn börjar klia. Risken är då att det förvärras och huden kan bli mer irriterad och i värsta fall infekterad. Det går att göra mycket själv, både för att förebygga klåda och även lindra efter den har uppträtt.

Vanliga utslag hos barn

Huden är kroppens största organ och små barn reagerar ofta med utslag vid infektioner, mat, värme och kyla. Utslag av samma orsak kan se olika ut på olika barn. De kan också se olika ut vid olika tillfällen för samma barn. Därför kan det ofta vara svårt att bedöma orsaken till utslagen, särskilt i ett tidigt skede, men virusinfektioner är en av de vanligaste orsakerna.

Värmeutslag hos barn

Värmeutslag är röda prickar eller fläckvisa utslag som uppstår när kroppen blivit för varm och fuktig. De uppstår främst hos bebisar och små barn eftersom deras svettkörtlar inte hunnit utvecklas tillräckligt. Värmeutslag är ofarliga och det går att lindra utslagen, men bäst är det att försöka undvika att barnet blir för varmt till att börja med.

Mässling hos barn

Mässling är en mycket allvarlig och smittsam sjukdom som kan bli livshotande. Tidigare var det en mycket vanlig sjukdom, men mässling har blivit ovanligt i Sverige tack vare allmän vaccination av barn vid 18 månaders ålder. 

Tredagarsfeber hos barn

Tredagarsfeber är en vanlig och ofarlig virussjukdom som främst drabbar barn före två års ålder. Det främsta symtomet är feber och i vissa fall utslag på kroppen. Sjukdomen går över av sig själv och behöver inte behandlas. 
Barnsjuksköterska i mobilen