Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Svinkoppor (impetigo) hos barn

Svinkoppor är en bakterieinfektion som smittar lätt och är vanlig bland barn i förskoleåldern. Den karaktäriseras av utslag eller blåsor, vanligtvis runt munnen, som sedan övergår till kletiga sår och gula sårskorpor. Svinkoppor går över även utan behandling, men genom att rengöra huden ofta kan läkningen påskyndas. 

Snabbversionen

 • Symtom

  Utslag eller blåsor, främst runt munnen, som övergår till kletiga sår och gula sårskorpor; vanligtvis inga andra symtom. 

 • Bedömning

  Av dig själv, en erfaren sjuksköterska eller läkare utifrån sårens utseende.

 • Behandling

  Tvätta såren noggrant med flytande tvål och vatten, avlägsna gulaktiga skorpor; badda med klorhexidin; i vissa fall kan antibiotikasalva bli nödvändigt. 

 • Förskola?

  Först när såren är helt torra och smittorisken är förbi.

mun med svinkoppor

Svinkoppor visar sig genom utslag som spricker och bildar gulaktiga krustor.

Hur vet jag om mitt barn har svinkoppor?

Vad bör jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Vanliga frågor från föräldrar om svinkoppor 

Andra vanliga hudbesvär hos barn

Barnsjuksköterska i mobilen