Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Vanliga utslag hos barn

Huden är kroppens största organ och små barn reagerar ofta med utslag vid infektioner, mat, värme och kyla. Utslag av samma orsak kan se olika ut på olika barn. De kan också se olika ut vid olika tillfällen för samma barn. Därför kan det ofta vara svårt att bedöma orsaken till utslagen, särskilt i ett tidigt skede, men virusinfektioner är en av de vanligaste orsakerna.

Snabbversionen

  • Symtom

    Olika beroende på typ av utslag. Stora eller små, många eller få. Färgstarka eller bleka.

  • Behandling

    De flesta utslag behöver ingen behandling alls, men vissa kan kräva krämer eller annan medicin.

  • Förskola?

    Beror på smittsamheten hos det som orsakar utslaget.

Symtom och orsak till vanliga symtom hos barn

Barnsjuksköterska i mobilen