Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Gulsot hos nyfödda

Gulsot är ett relativt vanligt och oftast ofarligt tillstånd hos nyfödda där huden och ögonvitorna blir gula. Det uppstår inom två till tre dagar efter födseln och går oftast över av sig själv på några veckor. I vissa fall kan behandling med ljusterapi behövas, och i enstaka fall kan barnet behöva utredas för bakomliggande orsaker. 

Snabbversionen

  • Symtom

    Hud och ögonvitor blir gula, ibland trötthet och förlorad aptit.

  • Bedömning

    Av dig själv, en erfaren sjuksköterska eller läkare på upplevda symtom, men upptäcks oftast genom rutinkontroller efter födseln.

  • Behandling

    Går vanligtvis över av sig själv på ett par veckor. Ibland kan behandling med ljusterapi bli aktuellt.

Gulsotbehandling

Hur vet jag om mitt barn har gulsot?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Vanliga frågor från föräldrar om gulsot 

Barnsjuksköterska i mobilen