Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Vårdaktörer för barn – här kan din familj få vård

Med så många valmöjligheter och vårdaktörer kan det ibland vara svårt som småbarnsförälder att veta var och hur man ska söka vård för sitt barn. För att göra det lättare har vi samlat hela listan över olika former av barnsjukvård samt varje regions digitala vårdalternativ.  

en mamma och två sjuka barm

Vårdaktörer Klicka för att läsa mer om respektive eller skrolla 1177 Vårdcentral Barnavårdscentral, BVC Jourmottagning Akutmottagning/barnakut Regionernas digitala vårdalternativ - Region Stockholm  - Region Uppsala  - Region Sörmland  - Region Östergötland  - Region Jönköpings län - Region Kronoberg  - Region Kalmar län - Region Gotland  - Region Blekinge  - Region Skåne  - Region Halland  - Västra Götalandsregionen  - Region Värmland  - Region Örebro län  - Region Västmanland  - Region Dalarna - Region Gävleborg  - Region Västernorrland  - Region Jämtland Härjedalen - Region Västerbotten - Region Norrbotten

1177 1177 är en rikstäckande tjänst som erbjuder både vård och information om vuxna och barns hälsa. På sajten kan du söka och läsa om i princip allt som rör barnsjukdomar, graviditet, barns utveckling och var du kan söka vård. Namnet är också ett direktnummer dit du kan ringa för att få sjukvårdsrådgivning från en sjuksköterska dygnet runt. Inom e-tjänsterna kan du skapa ett eget konto med dina personuppgifter och e-legitimation. Här kan du som förälder också sköta barnets vårdärenden. Du kan bland annat: boka tid förnya recept ta del av journaler Eftersom 1177 är ett samarbete mellan kommunerna för ett rikstäckande nätverk hanteras dina personliga ärenden av regionen där du bor. Många vårdcentraler är knutna till 1177:s e-tjänster. 1177 finns också som app.

Vårdcentralen Vårdcentralen är stommen i primärvården. Hit går du på bokad tid för det mesta inom öppen sjuk- och hälsovård på dagtid, även vad gäller ditt barn. Om ditt barn blir sjukt eller skadat och ärendet inte är akut kan du gå till vårdcentralen för att träffa sjuksköterska och läkare vid behov. Behövs remiss till specialistsjukvård eller barnläkarmottagning är vårdcentralen det första steget på vägen. Ofta kan det vara smidigt att gå till den vårdcentral som ligger närmast där ni bor. Det är dock fritt fram att gå till vilken öppenvårdsmottagning du vill, även om den ligger i en annan region än där du är folkbokförd. Många vårdcentraler erbjuder sjukvårdsrådgivning över telefon och möjlighet till elektronisk inloggning och kommunikation. 

🌱 Tänk på! Om ni ska söka vård på en fysisk vårdcentral för en smittsam sjukdom, såsom vattkoppor eller luftvägsinfektioner, ska du ringa innan ni åker in. Vårdcentralen har rutiner för att minimera smittorisken. 

Skillnaden mellan offentlig och privat vårdcentral Vårdcentraler kan bedrivas i offentlig eller privat regi. Ungefär hälften av alla vårdcentraler idag är privatägda. De finansieras fortfarande av skattemedel, och som patient betalar du samma avgift som vid en offentligt driven vårdcentral. Söker du vård för ditt barn innebär det att besöket är avgiftsfritt.  Samtliga regioner i landet erbjuder idag valfrihet vad gäller primärvården. Detta innebär att du kan välja om du vill gå till en privat eller en offentlig vårdcentral. I flera regioner finns också möjlighet till vårdval inom andra delar av sjukvården.

Sjukt barn och mamma

Digital primärvård Många ärenden inom primärvården för barn kan numera hanteras digitalt. Det kan handla om utslag, råd vid feber, att få läkemedel på recept och vård utanför ordinarie öppettider. Skulle det vara så att barnet ändå behöver fysisk undersökning eller vidare utredning kan den digitala vårdgivaren ge dig råd om var och när du bör söka vidare vård. Knodd, Kry och Min Doktor räknas exempelvis som sådana digitala vårdgivare. Du kan läsa mer om skillnaden mellan fysisk vårdcentral och digital vård här. Många digitala vårdgivare har också fysiska vårdcentraler. Du kan också läsa mer om de olika regionernas digitala alternativ längre ner. 

✨ Vårdappen för småbarnsföräldrar Trygg vård med erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor. Få hjälp med bedömning, diagnos och behandling, var du än befinner dig. Kostnadsfritt och inom minuter.

BVC För dig som är småbarnsförälder blir barnavårdscentralen, BVC, snabbt en bekant plats. Hit går du med ditt barn för regelbundna kontroller och stöd från det att barnet föds till sex års ålder. Det kan handla om: Regelbundna kontroller av barnets utveckling Vaccinationer Hälsokontroller Stöd inom allt som rör föräldraskapet Om barnet är sjukt eller skadat är det dock vårdcentralen (fysisk eller digital) dit du ska söka dig. Precis som med vårdcentralen får du själv välja vilken BVC ni går till.  På BVC finns barnsjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, läkare och i en del regioner även barnpsykologer. Målet med BVC:s verksamhet är att tidigt upptäcka eventuella sjukdomar, funktionsvarianter, eller sådant som skaver i vardagen.  Genom att tidigt sätta in stöd eller behandlingar ges både barn och föräldrar möjligheten till en bra start och att undvika större problem i framtiden.

Nalle sjuk

Jourmottagning Om barnet är sjukt eller skadat och det inte kan vänta till nästa vardag kan det bli aktuellt med jourmottagning. En jourmottagning är i princip en vårdcentral med ökade öppettider eller som i vissa fall har öppet dygnet runt. Den kan vara en del av en vanlig vårdcentral, närakut eller del av akutmottagningen på ett sjukhus.

🦠 Innan du åker till en jourmottagning, ring sjukvårdsupplysningen (1177) eller direkt till mottagningen. Då kan du få rådgivning om huruvida ärendet kan vänta till morgondagen. Hos jourmottagningen behöver man oftast boka tid, till skillnad från akuten och närakuten. 

Barnakutmottagning/Akutmottagning Ibland blir olyckor eller sjukdomar så pass allvarliga att de kräver omedelbar sjukvård. Då är det en akutmottagning som gäller. Det kan exempelvis handla om benbrott eller misstänkt hjärnskakning. I vissa regioner och större städer finns specifika barnakutmottagningar, i andra fall tas barn emot på den vanliga akutmottagningen. På en akutmottagning behandlas patienter utifrån hur allvarliga deras tillstånd är. Det innebär att om man har ett mindre allvarligt tillstånd kan man behöva vänta längre. Ring därför alltid sjukvårdsupplysningen eller mottagningen innan ni åker in om möjligheten finns, för att få bäst vägledning för just ert fall. En del regioner har närakuter. Dessa kan behandla akuta fall som annars skulle fått vänta länge på en akutmottagning, för att de inte är lika allvarliga som andra.

🚨 Vid livshotande nödsituationer Om det är en livshotande nödsituation, till exempel om ditt barn inte kan andas, ring 112 först. Då kan personen på SOS Alarm ställa frågor om situationen för att reda ut hur allvarligt det är och vad som är bäst för er, samt koppla in omedelbara åtgärder som ambulans vid behov. 

Regionernas digitala lösningar Många av regionerna i landet har egna digitala lösningar, vårdappar och möjlighet att träffa sjukvårdspersonal online. En del har utökade öppettider jämfört med de fysiska vårdcentralerna. I vissa fall har några vårdcentraler i regionen anslutit sig till en app eller e-tjänst medan andra inte har gjort det. Mer detaljerad information om just din region och din vårdcentrals digitala tjänster kan du få genom att logga in på 1177.se.  Du identifierar dig med BankID eller Freja e-ID+ och registrerar dig som ombudsman för ditt barn med hjälp av deras personnummer.  Avgiften för ett digitalt vårdmöte är den samma som för ett fysiskt besök, vilket innebär att besöket är kostnadsfritt när du söker vård för ditt barn. Sjukvårdsrådgivningen är också kostnadsfri. 

Region Stockholm - Alltid Öppet I Region Stockholms app, Alltid Öppet, kan du sköta samtliga vårdärenden för ditt barn. Du kan boka och omboka fysiska och digitala vårdbesök, träffa sjukvårdspersonal i videosamtal och få rådgivning via chatt. En del av de digitala tjänsterna finns enbart tillgängliga för patienter som redan haft en vårdkontakt med vårdcentralen under de senaste åren. 

Region Uppsala - Min Hälsa Region Uppsala har inte en egen, heltäckande app för sjukvård. En del vårdcentraler erbjuder videomöten och annan digital vård genom appen Min Hälsa.

Region Sörmland - Vårdkontakt Direkt För boende i Region Sörmland finns den digitala vårdlösningen Vårdkontakt Direkt. Det är inte en app utan en elektronisk plattform. Här kan du få sjukvårdsrådgivning via chatt under ordinarie öppettider, boka in vårdbesök och få kontakt med BVC. Ditt ärende hanteras utifrån hur allvarligt barnets tillstånd verkar.

Region Östergötland - 1177 Direkt och Din vård Östergötland Boende i Region Östergötland erbjuds e-tjänster och digitala möten via plattformen 1177 Direkt. Vid återbesök eller uppföljning kan besök bokas i appen Din vård Östergötland.

Region Jönköpings län - Vårdmöte Region Jönköpings län, Bra Liv Nära, Min Hälsa I Region Jönköpings län finns flera appar för digital vård. Vårdmöte Region Jönköpings län samlar privata vårdcentraler och specialistvård. I Bra Liv Nära finns också möjlighet till vårdmöte med vårdcentraler som är kopplade till Bra Liv. En del vårdcentraler är anslutna till appen Min Hälsa. 

Region Skåne - Primärvården Skåne Online På den digitala plattformen Primärvården Skåne Online kan du få hjälp med enklare besvär i en chatt som har utökade öppettider jämfört med vårdcentralerna. Du kan också få intyg för vård av barn och boka tid på en fysisk vårdcentral.

Västra Götalandsregionen - Närhälsan Online Västra Götalandsregionen har ett par appar för digitala vårdmöten och för dig som söker vård för ditt barn är det Närhälsan Online som gäller. Närhälsan Online hör ihop med Närhälsans fysiska mottagningar. I appen kan du exempelvis träffa läkare och sjuksköterska för ditt barn digitalt. Du kan även ladda upp bilder om det hjälper sjukvårdspersonalen att förstå besvären. Under 2023 gör VG-regionen ett skifte till en ny vårdapp, Vård och hälsa. En del ärenden kommer redan nu att skötas via den appen, vilket du i så fall meddelas innan. 

Region Kronoberg - Min vård Kronoberg I Region Kronoberg finns ett antal appar för digital vård, men när det gäller att söka vård för barn är det 1177-appen eller Min vård Kronoberg som gäller. Vårdgivaren kommer säga till dig i förväg vilken app som gäller för ert videomöte.

Region Kalmar län - 1177 Direkt Kalmar Län Även Region Kalmar län använder sig av 1177 Direkt för digital vård. Det är främst ett par hälsocentraler som testar tjänsten under 2023 och sedan kommer fler ansluta sig. Via 1177 Direkt kan patienter få rådgivning via chatt och i vissa fall tillgång till videomöten.

Region Gotland - 1177 Direkt Gotland Region Gotland erbjuder också digital vårdkontakt via 1177 Direkt under ordinarie öppettider. Här kan du få symtombedömning och chatta med personal vid behov. Du kan boka in digitala och fysiska vårdmöten. Videomöten sker sedan i Region Stockholms app Alltid Öppet.

Region Blekinge - Din vård Region Blekinge Appen Din vård Region Blekinge finns hos flertalet mottagningar i Blekinge och utökas med allt fler. Här kan du gå på digitala återbesök efter överenskommelse vid tidigare besök eller få videobesök direkt. Det kan hända att en mottagning som du själv inte kan kontakta digitalt ändå kan boka in videomöte med dig, som du sedan går på genom appen.

Region Halland - Platform24 Under 2023 övergår Region Halland till en ny, genomgripande digital lösning för vård, Platform24. Här kan man beskriva sitt barns symtom i en sjukrådgivningschatt, boka besök och träffa sin vårdcentralsläkare eller -sjuksköterska digitalt. Man kan även få hjälp med recept och att koppla in specialistvård vid behov.

Region Värmland - Vård i Värmland Genom appen Vård i Värmland kan du som bor i Värmland få hjälp med de flesta vårdärenden för ditt barn som inte kräver fysisk undersökning. Du kan möta både sjuksköterskor och läkare. Öppettiderna varierar.

Region Örebro län - Digital mottagning Hälso- och sjukvården i Örebro län är anslutna till appen Digital mottagning för digitala vårdmöten med video. Tjänsten går även att använda utan app via datorn.

Region Västmanland - Min Hälsa och 1177 Region Västmanland har inte en egen app, men även här kan du erbjudas digitala vårdsamtal via appen Min Hälsa eller inkorgen 1177. Vårdcentralen du kontaktar informerar dig om vilka alternativ som finns att tillgå.

Region Dalarna - Min Vård Med Region Dalarnas app Min vård kan du träffa läkare och få medicinska konsultationer via videosamtal för att hantera de vanligaste vårdärendena för ditt barn. Den digitala mottagningen har utökade öppettider vissa kvällar och helger.

Region Gävleborg - Min vård Gävleborg Genom appen Min vård Gävleborg kan du som bor i regionen komma i kontakt med vårdpersonal via chatt, ljud- eller videosamtal för att få hjälp med sådant som rör ditt barn som inte behöver fysisk vård.

Region Västernorrland - Min Vård Västernorrland + 1177 direkt Region Västernorrland erbjuder vårdchatt och digitala besök via appen Min Vård Västernorrland. Du kan även nå sjukvårdsrådgivning för att slussas vidare till eventuella digitala eller fysiska vårdbesök via 1177 direkt Västernorrland, som har utökade öppettider.

Region Jämtland Härjedalen - paus I regionen har tidigare funnits en e-tjänst som kallades Primärvården online. Tjänsten är för närvarande pausad på obestämd framtid. Patienter i Jämtland Härjedalen hänvisas till 1177 eller att kontakta sin vårdcentral direkt.

Region Västerbotten - 1177 Direkt Västerbotten (tidigare Hälsodigitalen) Patienter i Västerbotten kan nå e-tjänsten och påbörja ett ärende dygnet runt genom appen. Här får man möjlighet till anpassade råd eller att under kontorstid fortsätta sitt ärende via chatt eller videosamtal vid behov.

Region Norrbotten - Min Vård Norrbotten Genom plattformen eller appen Min Vård Norrbotten kan patienter få symtombedömning, rådgivning och tillgång till chatt och videosamtal med vårdpersonal. Appen för videosamtal, Vård i Norr, fasas ut, och det gör även dess föregångare Digitalen.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

8 september 2023

Läs mer

sjuk bebis som ligger i mammas knä
Hur kan man stärka immunförsvaret hos barn?
Två flickor som sitter i säng och leker
Minska risken för förkylningar - barnspecialisternas råd
bebis och mamma i fåtölj
Att vara hemma med sjukt barn
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen