Att vara hemma med sjukt barn

Under barnets första fyra år är det vanligt att barnet är sjukt. I genomsnitt har barn i detta årsspann sex till åtta infektioner per år. Dessa infektioner är oftast lindriga och går över av sig själva. För föräldrar betyder det en del tid spenderad hemma för att vårda och ta hand om barnet. Vi har samlat lite information, råd och svar för att göra tiden lite smidigare och enklare för dig som förälder.

bebis och mamma i fåtölj

Granskare:

Christina SimonssonVerksamhetschef och barnsjuksköterska

Senast uppdaterad

3 juni 2022

Läs mer

Vård av barn - allt om vab och att vabba
6 tillfällen då du som förälder faktiskt ska söka vård för ditt barn
Coronavirus (covid-19) fakta för föräldrar och barn - stora guiden i pandemin
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen