Coronavirus (covid-19) och barn - stora guiden (uppdaterad aug 2022)

Pandemin orsakad av covid-19 har snart pågått i tre år och fortsätter vara ett orosmoment som påverkar både barn och vuxna. Vi har samlat uppdaterad, viktig information och de vanligaste frågorna från småbarnsföräldrar i denna stora uppsamlingsguide om covid. 

Bild på barn och vuxen som tvättar händerna

Coronaviruset fortsätter påverka vår vardag och spridningen ökar nu återigen i samhället. Med alla olika råd och förändringar kan det vara svårt som förälder att hänga med och veta vad som gäller, dels när någon i familjen blir sjuk, dels utifrån förhållningssätt och rent praktiska konsekvenser. Därför har Knodds barnspecialister samlat viktig fakta för dig och din familj på en och samma plats så att du kan känna dig trygg i ytterligare ett oförutsägbart år. 

Covid-symtom hos barn De symtom som har rapporterats hos barn i samband med covid är framförallt symtom som liknar vanlig influensa. Dessa inkluderar:  Hosta Feber Halsont Snuva Huvudvärk och ont i kroppen Med covid kan barn även tappa smak- eller luktsinnet, uppleva illamående, samt få diarré eller ont i magen. Barn får ofta en mildare sjukdomsbild än ovaccinerade vuxna. Du kan ta hand om de flesta symtomen hos barn med hjälp av egenvård och lite extra kärlek - läs mer om våra tips om att vara hemma med sjukt barn här. Om man har haft covid så anses risken att man insjuknar igen de närmaste 3-6 månaderna vara låg.

mamma tar febern på dotter

Är du orolig över ditt barns symtom?

Minska smittspridningen med god handhygien och lite försiktighet Covid smittar genom droppsmitta, exempelvis när någon hostar eller nyser. Smittsamheten varierar för olika varianter, och den just nu vanligaste varianten omikron har visat sig smitta lättare än tidigare varianter. Eftersom viruset gärna fastnar på händerna ska de tvättas ofta, och alltid efter att ni har varit ute. Tvätta först med tvål och vatten, och sprita därefter med handsprit. Är ditt barn inte helt glad i att tvätta händerna har vi ett riktigt bra tips på hur ni kan göra det här. Du kan även lära ditt barn vara extra noggrann med dessa knep: Rör inte med händer i ansiktet och vid slemhinnor som exempelvis ögon och näsa Hosta och nys i armvecket Undvik människor som har sjukdomssymtom och håll avstånd från dem – ju längre desto bättre

Vad gör jag om jag misstänker att mitt barn är sjukt? Stanna hemma. Att ditt barn stannar hemma vid sjukdom minskar risken för att alla virusinfektioner sprids. Vid symtom bör ditt barn stanna hemma från förskola och aktiviteter tills: Barnet varit feberfritt i minst ett dygn Barnet verkar piggt, även om vissa mildare symtom som hosta eller snuva kvarstår Barnet orkar en en hel dag på förskolan Om ditt barn är sjukt vabbar du som vanligt, vare sig det handlar om covid eller någon annan sjukdom. För barn med astma eller allergi kan det ibland vara svårt att avgöra om symtomen kommer från allergin eller från covid. Då är det bäst att hålla barnet hemma men återvända till förskola om behandling mot allergi/astma får symtomen att försvinna.

Om ditt barn blir svårt sjukt Det är mycket ovanligt, men om ditt barn skulle bli svårt sjukt kan du behöva uppsöka vård.  Sök vård på en akutmottagning om ditt barn: Har kraftig allmänpåverkan Har tilltagande andningsbesvär Ring 112 om ditt barn har akuta andningssvårigheter. Har du allmänna frågor kring coronavirus, ring 113 13.

Covid-testning för barn Numera rekommenderar Folkhälsomyndigheten att endast fokusera testning och smittspårning till hälso- och sjukvården och omsorgen. Större delen av allmänheten testas inte längre vid symtom på covid-19. Om du ändå behöver eller vill testa någon i din familj med ett hemmatest, var noga med att köpa det hos en seriös aktör (såsom ett apotek) där alla tester är CE-märkta, så att det är så pålitligt som möjligt.

Vaccin för barn och unga För närvarande rekommenderas allmän vaccination mot covid från tolv års ålder i Sverige. Dessutom rekommenderas vaccination av yngre barn från fem års ålder i vissa riskgrupper. Detta kan komma att ändras framöver, allt eftersom vaccinerna godkänns för yngre personer. Det finns idag inget godkänt vaccin mot covid-19 för barn under 5 år.  Om ditt barn tillhör en riskgrupp i åldern 5-11 som erbjuds vaccination kommer ni att kontaktas av er ordinarie läkare. Om ditt barn ska vaccineras är det alltid bra att göra stunden så lugn, trygg, och positiv som möjligt. Berätta för barnet vad som kommer hända och varför det är viktigt. Vid testnings- eller vaccinationstillfället, ta med viktiga gosedjur och lite roliga leksaker för att lätta upp stunden. Ta också gärna med någonting att belöna ditt barn med - kanske kan ett favorit-mellis vara något att se fram emot. Här kan du läsa mer tips och råd vid vaccination från Knodds barnspecialister. 

Ring våra sjuksköterskor på Knodd om du behöver hjälp att bedöma symtom hos ditt barn. Efter våra öppettider hänvisar vi till 1177. Vid akuta och allvarliga symtom som kräver ett snabbt omhändertagande, ring 112.

Vanliga frågor om covid och barn Får mitt barn gå till förskolan om mitt andra barn är sjukt i annat än covid? Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan barn som har syskon eller andra familjemedlemmar med covid eller andra luftvägsinfektioner ta del av barnomsorgen som vanligt, så länge de själva är friska. Hur förskolor har valt att göra kan dock skilja sig åt, så ta gärna kontakt med er förskola för att se vad som gäller där. Jag är sjuk, får jag hämta och lämna? Är du sjuk bör du varken hämta eller lämna barn på förskola eller skola. Lokala riktlinjer och även enskilda förskolors rutiner kan skilja sig åt, så kolla vad som gäller på just ditt barns förskola eller skola.  Kan en nyfödd få covid? Kan en ettåring få covid? Småbarn kan få covid. Detta gäller även spädbarn och nyfödda. Barn får ofta en mildare sjukdomsbild än vuxna, men även barn kan bli allvarligt sjuka. Symtomen liknar ofta en förkylning eller en lättare influensa. Vissa barn får inga symtom alls. Smittsamheten varierar för olika varianter, och varianten omikron har visat sig smitta lättare än tidigare varianter.  Hur påverkas barn av covid? Barn får ofta mildare symtom av covid. Att yngre barn inte vaccineras gör dock att de kan uppleva mer besvärande symtom än vaccinerade vuxna.  Varför ska barn vaccinera sig om de inte far illa av viruset? Det finns en risk att covid leder till allvarlig sjukdom hos barn och i dessa fall skyddar vaccinationen mot allvarlig sjukdom. Vaccination är även viktigt för att begränsa smittspridningen i befolkningen i stort, för att skydda de som löper större risk för allvarlig sjukdom och de som inte kan vaccineras.  Jag har ett nyfött barn och ett barn i förskola - bör mitt äldre barn vara hemma från förskolan på grund av smittorisk? Ditt äldre barn kan fortsätta gå till förskolan. Håll barnet hemma om symtom uppstår. 

En rekommendation är att följa den senast uppdaterade informationen på Folkhälsomyndighetens samt 1177:s hemsida. Här kan du hitta saklig och uppdaterad nationell och lokal lägesinformation, råd, FAQ, film på www.folkhalsomyndigheten.se och www.1177.se

Läs mer

flicka i beige jacka med nalle och munskydd utomhus
Barn och covid-19 - vad gäller 2022?
Omslag podden Knodden
Knodden - föräldrapodden med Norrlandspäron
bebis och mamma i fåtölj
Att vara hemma med sjukt barn
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen