Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Välja rätt förskola till ditt barn - så gör du

Äntligen dags att börja förskola? För att förskolan ska bli en spännande plats för ditt barn och kännas trygg för dig gäller det att hitta rätt förskola för er. Det kan kännas lättare sagt än gjort, men så svårt behöver det inte vara. Här är knepen du behöver känna till. 

förskolebarn och förskolepedagog

Artikelinnehåll Vad är en förskola? När börjar man förskola? Faktorer som kan hjälpa dig välja förskola - Var förskolan ligger - Kommunal eller privat - Utbud - Pedagogisk inriktning

Stor förändring Det kan kännas stort, lite läskigt, och kanske en aning sorgligt när ens barn ska börja på förskolan. Som förälder kanske du själv tycker det känns märkligt att lämna ditt barn till någon annan och återgå till jobbet om du har varit föräldraledig. För ditt barn kan det vara läskigt men också riktigt, riktigt spännande att få lära känna nya kompisar och spendera dagarna i en lokal byggd helt för dem.  Redo för förskolestart? Här hittar du Knodds barnspecialist Jennys råd för en god förskolestart.

Vad är en förskola? En del ser förskolan som barnomsorg: någon tar hand om barnen medan föräldrarna jobbar eller studerar. Förskolan är dock mycket mer än det. Den är det första steget i utbildningssystemet och styrs därför av både läroplanen och skollagen. Alla förskolor ska därför: Innehålla undervisning som utvecklar barn inom områden som språk, matematik, hälsa och hållbar utveckling Ge barn möjlighet att leka och vara med och bestämma över sin vardag Erbjuda en trygg plats för barn För det pedagogiska arbetet ansvarar en eller flera förskollärare, som arbetar tillsammans med barnskötare och eventuellt andra pedagoger. Barngrupper kan variera i storlek, och antal barn per förskollärare eller pedagoger likaså. Ofta anses mindre barngrupper med färre barn per pedagog som fördelaktiga för både barns trygghet och inlärning. 

Vill du veta mer om ditt barns utveckling i förskoleåldern? I appen kan du följa ditt barns utveckling steg för steg och får fler råd från våra barnspecialister om allt som hör åldern till.

Dagmamma Det var vanligare förr, men ännu finns möjligheten att gå hos dagbarnvårdare, även kallat familjedaghem eller ”dagmamma”. Då är man ofta hemma hos dagbarnvårdaren eller i en särskild lokal. Ofta är det då endast en vuxen som tar hand om barnen och därför är också barngruppen liten. Att gå till ”dagmamma” kan exempelvis passa barn som mår bra av en mindre barngrupp. Denna omsorgsform omfattas dock inte av någon läroplan och endast de delar av skollagen som berör ”annan pedagogisk verksamhet”.

När börjar man förskola? Förskolan finns tillgänglig för barn mellan ett till sex år, men till skillnad från skolan är den frivillig. Det är alltså upp till dig när du tycker att det är dags för ditt barn att börja förskolan. Experter har inte kunnat fastslå någon ”perfekt ålder” att börja förskolan. De flesta barn börjar förskolan mellan 1-2 år, och 80% av alla barn har börjat förskolan mellan 1-3 år, men individuella skillnader gör oftast störst skillnad. Sådant som kan påverka när det är rätt tid för er:  Du ska börja jobba eller studera Det vore bra för ditt barns utveckling att spendera dagarna på förskola och med fler andra barn Oftast är det en kombination av faktorer som gör att föräldrar tycker att det är dags. Kanske vill du ta ut så många dagar som möjligt med föräldrapenning innan ditt barn börjar förskola. Kanske är ditt barn mycket socialt och aktivt och skulle därför må bra med lite fler utmaningar eller strukturerad inlärning vid en tidig ålder. 

förskolebarn

Faktorer som kan hjälpa dig välja förskola Beroende på var du bor kan det finnas en eller flera förskolor som är aktuella för ditt barn. För en del finns det ingen valmöjlighet, utan man går på den förskola som ligger närmast eller där man får plats. För de föräldrar som kan välja kan det ibland kännas överväldigande att välja rätt. Kostnaden är en stor faktor i de flesta val man gör som småbarnsförälder, men den påverkar ofta inte valet av förskola. Kostnaden för att gå på förskola kan variera mellan kommuner och förskolor men ska alltid vara skälig. Den baseras på förälderns eller föräldrarnas inkomst. Det finns också en maxtaxa som inte kan överstigas, oavsett om det är en kommunal eller fristående förskola. Andra faktorer som kan ha större påverkan:  Var förskolan ligger Kommunal eller privat Utbud Inriktning

Var förskolan ligger Att förskolan ligger nära där ni bor kan vara en stor faktor. Du ska få med dig barnet till och från förskolan på alla sorters vardagar: stressiga morgnar, regnruskiga höstdagar, och sena eftermiddagar när ni också måste hinna förbi mataffären innan middagen. Därför är det ofta smidigt att välja en förskola som ligger nära. För en del föräldrar är dock andra faktorer viktigare, som att man får plats på en förskola med en särskild inriktning. Då kan det kännas okej att lägga en extra kvart på att ta sig dit om dagarna.

Kommunal eller privat Alla kommuner måste se till att det finns plats på förskola för samtliga barn som behöver det. Det finns dock också privata förskolor, så kallade fristående förskolor. Dessa måste följa samma lagar och regler som den kommunala förskolan. Avgiften för en fristående förskola ska precis som för kommunala förskolor inte vara högre än vad som anses skäligt och maxtaxa tillämpas. Föräldrakooperativ Många av de förskolor som är fristående drivs som föräldrakooperativ. Dessa innebär oftast att samtliga föräldrar bidrar med ett visst antal timmars insats varje månad. Det kan handla om att: Städa lokaler Laga mat Finnas till som ytterligare vuxen i barngruppen Sköta föreningens bokföring Föräldrakooperativ kräver mer engagemang och tid av dig som förälder. Fördelarna inkluderar att mer av förskolans pengar kan läggas på exempelvis personal eller resurser till barnen. Många föräldrar upplever också att de får en bättre inblick i sitt barns vardag och en fin kontakt med förskolan. 

Utbud Alla förskolor ska erbjuda möjlighet till lek och aktiviteter både inomhus och utomhus. Hur det ser ut skiljer sig dock. Innan du väljer förskola kan du därför tänka efter vad som är viktigt för er och hur det ser ut på de förskolor ni väljer mellan. Det kan handla om:  Utegårdar Närhet till lekplatser eller skogsmiljö Närhet till och möjlighet att besöka exempelvis bibliotek eller museum Leksalar, ateljé eller annan inomhusmiljö Vilorum eller möjlighet för barn att sova i barnvagn utomhus Oftast kan du få besöka potentiella förskolor innan du väljer. Då kan du uppleva och fråga om deras olika utrymmen och hur lokalerna används. Du kan också fråga om kost på förskolan. En del förskolor har en kock på plats, andra satsar på vegetariskt eller ekologiskt och några erbjuder frukost till de barn som kommer tidigt.

Inriktning på förskolan För en del föräldrar är pedagogiken eller inriktningen på förskolan den viktigaste faktorn. Den pedagogiska inriktningen kan styra exempelvis hur inlärningen sker, barnens delaktighet, eller vilka värderingar man arbetar utifrån. Några av de vanligaste inriktningarna inom förskolan inkluderar: Reggio Emilia Här är barns deltagande viktigt och inlärningen utgår från barns egen kompetens, skapande, delaktighet och dokumentation.  I ur och skur Här sker inlärning till stor del utomhus. Friluftsliv, miljö och rörelse är viktiga delar i pedagogiken, likaså praktisk inlärning och att upptäcka världen tillsammans med pedagoger.  Montessori Inom Montessori är det barnen som styr. Pedagoger är främst med som en sorts handledare som möjliggör utforskande och inlärning från barnets nyfikenhet. Stor vikt läggs vid självständigt arbete och åldersintegrerade barngrupper.  Waldorf Även här är det individens behov, önskemål och frihet som styr, kombinerat med ett etiskt tankesätt och andliga aspekter. Om du är intresserad av en särskild inriktning, kontakta förskolan du är intresserad av. Ofta kan  ni få komma på besök och du kan få tillfälle att fråga mer om hur pedagogiken ser ut i vardagen. Barnspecialisten Sofia ger sina 5 bästa tips för att underlätta inskolningen - hör dem direkt i Knodden.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

17 oktober 2023

Läs mer

Pojke som läser en bok på förskolan
Inför förskolestart - vad behöver du tänka på?
Sovande bebis
Sömnschema - hur mycket sömn behöver just ditt barn?
Bild på Knodd-appen
Barns utveckling - följ ditt barns utvecklingsfaser i vår app
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen