Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Stamning hos barn - viktigt att veta 

Stamning är relativt vanligt hos barn och kan göra att det blir stopp när de talar. För många barn går det över innan de börjar skolan, men en del behöver hjälp av en logoped. Här hittar du både sådant som är viktigt att veta och råd om hur du som förälder kan stötta ett barn som stammar. 

glada barn

Artikelinnehåll Stamning hos barn - Symtom på stamning hos barn - Jobbigt eller inte? Stamning hos barn runt tre år Hur kan du som förälder hjälpa ett barn som stammar?

Stamning hos barn Stamning innebär att barn på något sätt har svårt att få fram ord eller meningar, även om de vet vad de vill säga. Det blir som ett stopp i talflödet, antingen på grund av att man fastnar på något ljud eller att orden blir förlängda medan man försöker få ut orden. För en del uppstår stamningen plötsligt medan det är en gradvis utveckling för andra. Ofta har barnet tidigare pratat utan problem.

💡 Stamning eller språkutveckling? Ibland kan det verka som stamning när yngre barn upprepar ord. Detta kan dock vara en del i att barnet utvecklar sin språkförmåga och handlar inte nödvändigtvis om att barnet stammar.

Det är relativt vanligt att barn stammar i någon period under uppväxten, och mellan fem till tio procent av alla barn har en period då talet innehåller någon sorts stamning. Stamning är som vanligast under barndomsåren och har oftast gått över tills dess att barnet börjar skolan. 

✨ Lär dig mer om ditt barns utveckling  I Knodds kunskapsprogram lär du dig att förstå ditt barns hälsa, utveckling och beteende med barnspecialisternas praktiska råd om hur du bäst hjälper ditt barn längs vägen.

Symtom på stamning hos barn Stamning kan se olika ut hos olika barn. Det kan verka som att barnet kämpar med att få fram orden eller att barnet fastnar på ett ord eller ett språkljud. Annat som kan hända: Barnet repeterar språkljud, stavelser, eller ett helt ord Ljudet repeteras två eller flera gånger innan barnet kommer vidare Vissa bokstäver eller stavelser blir utdragna Vissa barn stammar hela tiden, medan det för andra är i vissa situationer som stamningen dyker upp. Det är vanligt att barn som stammar gör det i samband med att de är ivriga eller trötta. 

Jobbigt eller inte? Det är väldigt olika hur barn upplever sitt stammande och om de känner sig besvärade av det. En del barn undviker att prata och kanske till och med isolerar sig. Då kan det påverka både självkänslan och barnets sociala liv. Andra tänker inte så mycket på det. Det är viktigt att veta att du inte har gjort något fel som förälder om ditt barn stammar. Det är heller inget fel på barnet och betyder inte att barnet är mer känsligt eller nervöst än andra. Även om man inte är helt säker på vad det beror på har stamning i grunden en neurologisk grund. Stamningen blir inte värre av att ni pratar om den. Du kan också bekräfta om något ord var svårt att få fram och på ett neutralt sätt säga att det blir så ibland.

Stamning hos barn runt tre år Som del i språkutvecklingen är det vanligt att barn repeterar ord eller till och med kortare meningar, särskilt när de blir exalterade eller ivriga. Detta gäller särskilt i åldern två till fyra år, vilket gör att det är vanligt att föräldrar tror att deras barn stammar vid tre år. Dessutom är det en hel del som händer i hjärnans utveckling runt treårsåldern. Nu börjar de olika hjärnhalvorna specialisera sig och ta mer specifika roller vad gäller exempelvis språkmelodi och talmotorik. Hos barn som stammar kan hjärnans styrning vara lite mindre specifik, vilket skulle kunna påverka hur talet fungerar. Det kan vara svårt för en förälder att avgöra om det skulle bero på stamning eller en del i språkutvecklingen. Det går alltid att prata med BVC eller söka vård om du är orolig för ditt barns språk.

Hur kan du som förälder hjälpa ett barn som stammar? För de flesta barn går stamningen över med tiden. Om den däremot blir värre, eller om barnet tycker att det känns jobbigt, är det bra att söka vård så tidigt som möjligt. Du som förälder kan också hjälpa till om ditt barn stammar så att det blir en mindre laddad situation. Om ditt barn stammar alltmer eller tycker det är jobbigt med stamningen, eller om du själv är orolig: kontakta BVC, vårdcentral, eller en logoped för att få hjälp.  Låt barnet prata färdigt, även om talet hakar sig. Ge utrymme och ordentliga pauser när ni samtalar så att barnet har gott om tid på sig att prata.  Tala själv i lugn takt och föregå med gott exempel. Det här visar för barnet att det är okej att ta sin tid när man pratar och att det finns utrymme för det.  Undvik att säga till barnet att det går bra eller att avsluta barnets meningar när du vet vad barnet försöker säga. Detta kan skapa mer press för barnet i längden.  Ju tidigare barnet börjar stamma, desto mer troligt är det att det kommer gå över. Har ett barn stammat i mer än fyra år brukar det inte gå över, men många upplever ändå att stammandet avtar med åldern. Får man specialisthjälp från en logoped finns flera effektiva metoder som gör att stamningen minskar.  Här kan du läsa mer om barns språkutveckling i åldern 0-5 år. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

20 mars 2024

Läs mer

Barn som letar efter böcker i låda
Högläsning för barn - stöttar utveckling och bygger relation
pojke som pratar med sina föräldrar
När börjar barn prata?
bebis sittandes i barnstol
När språket inte hunnit ikapp
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen