Högläsning för barn - stöttar utveckling och bygger relation

Högläsning är både roligt och mysigt, men det är också något av det bästa du kan göra för att stötta ditt barns utveckling. Det utvecklar ditt barns språkkunskap, empati och känslomässiga utveckling, samtidigt som ditt barn får ett stort försprång i läs- och skrivkunskaper senare i livet. 

Barn som letar efter böcker i låda

Om högläsning Högläsning kan kännas som en självklarhet för många föräldrar. Det är ofta en del i nattningen, pedagogerna sysslar med högläsning på förskolan, och du kanske själv växte upp med föräldrar som läste högt för dig. Berättelser och sagor är ett sätt för människor att beskriva och förstå sin omvärld, och att förmedla viktig kunskap till varandra. För barn blir sagorna på ett sätt en ingång till hela livet. Utöver den mer övergripande tanken medför dock högläsning flera konkreta fördelar för ditt barn - och för er relation.

Fördelar med att läsa högt för sitt barn Det finns många konkreta fördelar med högläsning för barn. Högläsning är en viktig del i barns språkutveckling och det finns gott om forskning som stödjer fördelarna med att läsa högt för och tillsammans med ditt barn. Som ett resultat av denna forskning ingår högläsning i kraven på förskoleverksamhet genom läroplanen för förskola, Lpfö 18. Några av fördelarna är att högläsning: Utvecklar barns ordförråd och grammatik, vilket hjälper barn kommunicera, känna sig förstådda och gynnar språkutvecklingen.  Främjar barns språk-, läs- och skrivutveckling senare i livet när det introduceras för barn tidigt.  Ger tillfälle till abstrakt språkinlärning, vilket är en mer avancerad inlärning än att enbart peka på objekt och lära sig vad de heter. Abstrakt inlärning innebär att barnet får verktyg för att lära sig genom att lyssna, tänka och diskutera.  Ger barn möjlighet att möta många olika sorters figurer och karaktärer. Detta låter ditt barn lära känna sig själv genom att identifiera sig med olika karaktärer och “pröva på” olika känslor och upplevelser, men stärker också barnets empati och inlevelseförmåga genom att lära sig att förstå hur olika karaktärer mår eller känner sig i olika situationer.  Lär ditt barn om hur olika saker i världen fungerar, även sådana fenomen som ni inte stöter på i er vardag.  Uppmuntrar barnets egen fantasi och berättande, vilket hjälper barnet utforma sin egen personlighet och plats i världen.

Läs mer om hur du kan stötta ditt barns språkkunskap från början här. Du kan också lära dig mer i vår kurs om barns språkutveckling, som du hittar i appen.

Läsa på egen hand Högläsning är inkörsporten till att barn lär sig läsa på egen hand, en nödvändig kunskap genom livet. Som med all utveckling hos barn byggs färdigheten från små byggstenar som läggs på varandra. Detta innebär att grunden till att ditt barn lär sig läsa själv läggs redan när du plockar fram första bebisboken. Genom att du visar ditt barn hur man använder en bok - även något så självklart för oss som att öppna boken och vända blad från vänster till höger - börjar du lära ditt barn hur det hela fungerar. Det är lätt att tänka att högläsning är något du som förälder gör tills barnet kan läsa själv. Men forskning visar att det är viktigt att ni fortsätter läsa tillsammans även efter att ditt barn lärt sig läsa på egen hand. Det tar tid att uppnå full läskunskap och ditt barn har fortfarande behov av den gemenskap som stunden med dig innebär. Allteftersom ditt barn blir äldre kan det uppstå flera tankar och funderingar kring det ni läser om och då är det en stor fördel om du är där och kan prata om de här frågorna med ditt barn. Du kan läsa mer om när och hur barn börjar lära sig läsa här.

Högläsning - så mycket mer än “bara” sagor Utöver tidigare nämnda fördelar med språkutveckling och förståelse är stunden då ni läser tillsammans en viktig känslomässig stund för ditt barn. Att läsa ihop är ett bra sätt att komma varandra närmare och ger utrymme för nära känslomässig kontakt mellan dig och ditt barn.⁠ Om ni myser ihop i soffan eller sängen får ditt barn även fysisk närhet som också stödjer den emotionella utvecklingen. Grunden för högläsningen må vara boken ni läser ifrån, men den skapar också ett tillfälle där ni kan sväva ut och prata om det ni läser, särskilt ämnen som är tunga eller svåra att förstå. Att sila samtalen genom karaktärer eller händelser i en bok ger också lite distans till det svåra, vilket kan göra det lättare för ditt barn att fråga om det eller kanske kunna prata om sådant som barnet själv upplever men inte vågat ta upp direkt. Detta blir ännu viktigare allteftersom ditt barn blir äldre och stöter på nya frågeställningar eller försöker balansera sin egen självständighet med behovet att fortfarande ha dig som förälder. Ni behöver inte ha några andra mål med att läsa tillsammans än just att få ta del av en spännande saga. Det räcker gott - och det fina med högläsning är att alla fördelarna kommer på köpet. Så ta en liten paus i vardagshetsen, plocka fram en favoritbok, och ha en mysig stund tillsammans med gott samvete.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

10 mars 2023

Läs mer

Knodds kurser
Knodds föräldrakurser
Omslag podden Knodden
Knodden - föräldrapodden med Norrlandspäron
Bild på Knodd-appen
Barns utveckling - följ ditt barns utvecklingsfaser i vår app
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen