Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Knodden avsnitt 6 - Vaccinationer för barn

Svenska barn har tillgång till det allmänna vaccinationsprogrammet, som förebygger insjuknande i några av våra allvarligaste sjukdomar. Knodds barnläkare Dag Ström gästar Knodden och pratar med Jennie-Lie om vilka vaccinationer som ingår och vad man som förälder kan tänka över gällande att vaccinera sitt barn. 

Bebis som får vaccinspruta i låret

Varför vaccinationer är så viktiga

De flesta barn i Sverige vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Detta program täcker in bland annat mpr-vaccin och vaccin mot sjukdomar som idag nästan är utrotade, som polio, såväl som nyare tillägg som exempelvis rotavirus. Vaccin skyddar barn, ofta livet ut, mot några av de farligaste folksjukdomarna vi haft i samhället. Samtidigt skyddar ett vältäckande vaccinationsprogram även de barn och vuxna som av olika skäl inte kan vaccineras, genom flockimmunitet. 


Tack vare sin långa erfarenhet inom sjukvård både i Sverige och internationellt kan barnspecialisten Dag Ström berätta om hur vaccinationer fungerar - såväl som hur det ser ut när det inte fungerar. Han manar till en god dialog med föräldrar som känner sig tveksamma inför att vaccinera sina barn och pekar på vikten av att sjukvårdspersonal hjälper föräldrar tolka all information som finns.


Gästande barnspecialist

Dagens gäst är Dag Ström, barnläkare och medgrundare till appen Knodd. Dag har varit läkare i snart 35 år och barnspecialist sedan 1993.


Du kan även lyssna på avsnittet i bland annat Apple Podcast.

Om avsnittet

"Vi vill att barnen ska få ett hälsosamt och friskt liv och slippa en massa sjukdomar som vi som är lite äldre har fått genomleva."


Hur har barnsjukvården ändrats de senaste 30 åren?

Jennie-Lie och Dag börjar avsnittet med att diskutera de enorma förändringar Dag sett inom barnhälsovården genom decennierna. Dag menar att vi kan rädda långt fler barn idag, men även att föräldrars kunskap har ändrats i takt med att informationen på internet ökar. Vidare diskuterar han att det var utifrån digitaliseringen av vår vardag och att de flesta småbarnsföräldrar idag har för vana att hantera sin vardag genom digitala medier som han var med och startade Knodd-appen. 


MPR-vaccin och andra vaccinationer för barn

Jennie-Lie för in samtalet på dagens ämne: vaccinationer för barn. Hon frågar vilka sjukdomar vi vaccinerar barn mot i allmänna vaccinationsprogrammet. Dag nämner vaccin som funnits med länge, såsom difteri och mpr, och berättar om nyare vaccin som tillkommit på senare år. Dag berättar om skillnaden han sett inom barnsjukvården efter det att nya vaccin tillkommit till vaccinationsprogrammet och hur det var att ta emot svårt sjuka barn med sjukdomar som vi idag vaccinerar mot. 


För föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn

Som småbarnsförälder har Jennie-Lie själv stött på diskussionen om huruvida man ska vaccinera sina barn och vet att vissa föräldrar är tveksamma. Dag berättar dels om sin egen åsikt vad gäller att vaccinera sina barn och vilka för- och nackdelar som kan finnas, men poängterar även vikten av att föra en dialog med tveksamma föräldrar. Allt börjar med att förstå föräldrars oro och att hjälpa dem till rätt information i den djungel som numera finns. 


Annat att tänka på om vaccination

Samtalet går vidare till vad som gäller vid resor till utlandet. Vilka vaccin ska man ge sina barn då? Jennie-Lies äldsta barn är 5 år nu och ska snart få uppföljningsdoser av flera vaccin. Hon undrar hur man kan förbereda sina barn inför sprutorna, och Dag ger råd. Dag berättar också vad man kan vänta sig för reaktion i samband med att ens barn får vaccinationssprutor och vilka biverkningar man bör kontakta sjukvården för. Slutligen beskriver Dag hur positiv han är till vårt vaccinationsprogram i Sverige och att vi har så hög vaccinationstäckning, som skyddar även de i samhället som av olika skäl inte kan vaccineras. Jennie-Lie avslutar genom att uttrycka sin lättnad av att ha sina barns vaccinationskort digitalt i Knodd-appen och slippa oron över att glömma det fysiska vaccinationskortet hemma. 

Tidsstämplar

[00:33] Vi introduceras för Dag Ström, som varit med och grundat Knodd. Han har varit inom det medicinska i över 40 år, jobbat med barn sedan 1989 och blev barnspecialist 1993. Jennie-Lie och Dag diskuterar vilka enorma förändringar som skett inom barnhälsovården sedan dess. Vi kan rädda livet på många fler barn med modern behandling, tekniska hjälpmedel, läkemedel, provtagning och diagnostik. Även föräldrar är annorlunda idag, menar Dag, eftersom de har en väldigt stor tillgång till information på nätet. Det tycker sjukvårdspersonal är bra, men hos föräldrar skapar det samtidigt en oro och frustration att informationen är helt osorterad, eftersom man inte vet hur man ska tolka allt som man läser. 


[04:57] Jennie-Lie och Dag diskuterar vårdappen Knodd, och Dag berättar varför digitalisering är viktig för sjukvården. Vi vet ju att folk använder digitala medier hela dagarna och gör det mesta via appar, så med Knodd är målet att möta dem utifrån deras vardagsliv. Jennie-Lie pekar på att hon använder appen när BVC inte är öppet och på så sätt slipper hon oroa sig hela natten tills de öppnar och behöver inte åka till akuten i onödan. 


[07:23] Vi introduceras för dagens ämne, vaccinationer av barn. Dag förklarar grunden till varför vi vaccinerar barn och räknar upp vilka sjukdomar som ingår i allmänna vaccinationsprogrammet. Dag berättar om svårt sjuka barn han stött på tidigare och vilka drastiska minskningar han sett av sjukdomar efter att nya allmänna vaccin introducerats. Han berättar även hur det ser ut på sjukhus under mässlingsutbrott och hans erfarenhet av sjukdomarna när han jobbat i fält i andra länder. 


[13:40] Jennie-Lie berättar hur hon som småbarnsförälder stött på diskussionerna om vaccin och att det finns vissa som inte vill vaccinera sina barn på grund av upplevda risker. Dag berättar om statistik och personliga anekdoter för att peka på fördelar och nackdelar. Han säger att han respekterar föräldrars beslut men att det är viktigt att ha ett samtal. 


[16:47] Jennie-Lie och Dag går vidare till att diskutera vaccin som inte ingår i vaccinationsprogrammet men som kan behövas om man ska resa utomlands. Dag berättar vad man ska tänka på och vem man ska ta kontakt med för rätt information. 


[18:28] Tiden är kommen för genomgång av lite praktisk information. När är det dags för vaccinationen? Hur gammal är man vid första? Kan man förbereda sig själv och sitt barn? Dag ger tips på hur man kan göra tillfället så bra som möjligt både för små bebisar och äldre 5-åriga barn som ska vaccineras, samt när det inte är lämpligt att vaccinera. 


[21:45] Vad händer i barnets kropp efter vaccin? Dag går igenom omedelbara biverkningar samt mer långsiktiga biverkningar som barn kan få av vissa vaccin. Han berättar också om huruvida utslag från vaccineringar är smittsamma och vad man kan göra om barnet får feber. 


[24:00] Jennie-Lie undrar om det är vissa symtom man ska vara aktsam på. Dag berättar att det är ovanligt med allvarliga reaktioner och vem man ska kontakta om man är orolig. Ofta får man även sitta kvar på BVC en stund i samband med vaccinering för att sjukvårdspersonal ska finnas nära till hands om någon reaktion uppstår. Dan berättar även om mer långsiktiga biverkningar av vissa vaccin och varför man godtar dessa biverkningar. 


[27:18] Dag berättar att han sett skillnad mellan då barn drabbas av vissa sjukdomar och när de inte gör det, så han som barnläkare sätter stort värde på vaccinationsprogrammet. Han förklarar det fina med att vi har så bra täckning i Sverige och hur det hjälper när vissa individer inte kan vaccineras. Han menar att det viktiga för personal i vården är att kunna möta föräldrar som är oroliga för att vaccinera sina barn, att låta dem ge uttryck för sin rädsla och samtidigt kunna svara på deras frågor. 


[29:33] Jennie-Lie går igenom vårdappen Knodd som Dag var med och skapade och beskriver en funktion där man kan samla sitt barns vaccinationer. Hon vet själv hur svårt det har varit som småbarnsmamma att ha koll på vilka vaccineringar hennes barn har fått och när det kan vara dags för nästa. Dag avslutar genom att berömma föräldrar han möter och hur fint samspel de har med sina barn. Han lämnar oss med några fler goda råd om föräldraskap i allmänhet och hur man kan ge sitt barn en bra uppväxt och ett långt hälsosamt liv. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

9 mars 2023

Läs mer

Barn som tittar på en ipad
Knodden avsnitt 5 - Allt om sömn och barn
Omslag podden Knodden
Knodden - föräldrapodden med Norrlandspäron
sjuk bebis
6 tillfällen då du som förälder faktiskt ska söka vård för ditt barn
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen