Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Hitta bästa barnförsäkringen för ditt barn

Samhället ger ett visst skydd och ersättning om något skulle hända ditt barn, men en extra barnförsäkring kan göra stor skillnad om ditt barn skulle drabbas av en allvarlig sjukdom eller svår olycka. Det här är det du behöver veta för att hitta rätt barnförsäkring för er. 

Artikelinnehåll Barnförsäkring ger extra skydd Ditt barn kan redan omfattas av en försäkring Hitta bästa barnförsäkringen för er 

Barnförsäkring ger extra skydd Om en vuxen råkar ut för en olycka eller sjukdom som gör det omöjligt att återgå till arbetslivet baseras ersättningen från Försäkringskassan på dennes sjukpenninggrundande inkomst, SGI. För ett barn som hamnar i samma situation finns ingen SGI, och därför skulle barnet få lägsta möjliga ersättning efter det att barnet blir vuxen. Givetvis är förhoppningen att man aldrig ska behöva använda den, men i ett sådant fall kan en barnförsäkring ge extra ersättning och möjligheten till ett tryggare liv. Det går att teckna individuella barnförsäkringar, och en del föräldrar har möjlighet att teckna gruppförsäkringar genom sin anställning eller sitt fackförbund.

💡 Tänk på timingen En barnförsäkring kan och bör du teckna så snart ditt barn fått sitt personnummer. Symtom på sjukdom eller olyckor som sker innan försäkringen tecknas täcks nämligen inte. 

Ditt barn kan redan omfattas av en försäkring Många föräldrar vet inte om det, men barn i förskola och skola täcks i någon utsträckning av en olycksfallsförsäkring från kommunen. Det är inte alla skolor som informerar om detta och innehållet i försäkringen kan variera, så kolla med ditt barns förskola eller skola vad som gäller hos just er. Kommunens kostnadsfria olycksfallsförsäkring: Täcker olycksfall och skador som sker under skoltid, på barnets väg till och från skolan och vid utflykter – men en del försäkringar täcker också helger och fritid. Täcker inte sjukdomar. Kan täcka exempelvis kostnader för tandskador, ärr som uppstår i samband med skada, eller invaliditet. Förhindrar inte att du som förälder även tecknar en individuell barnförsäkring och ansöker om ersättning från båda försäkringarna om en olycka skulle ske.

✨ Appen för småbarnsföräldrar  Inte försäkring, men väl försäkran. Våra barnsjuksköterskor och barnläkare kan hjälpa er med bedömning och råd om behandling om ditt barn blir sjukt.

Hitta bästa barnförsäkringen för er När du letar barnförsäkring till ditt barn är det några saker du ska vara särskilt medveten om. Detta hjälper dig att hitta den bästa barnförsäkringen för er utifrån vad du vill säkerställa täcks och utifrån vad plånboken säger.

  • 1En bra barnförsäkring ska täcka både olycksfall och sjukdomar och betala ut ersättning vid båda. 
  • 2Individuell barnförsäkring är ofta dyrare än en gruppförsäkring du kan få genom jobbet, facket, en idrottsförening eller skolan, men ersättningen är också ofta betydligt högre. 
  • 3Har du flera barn kan det snabbt bli dyrt med individuella försäkringar – kolla om du har möjlighet att teckna en gruppförsäkring där samtliga barn täcks under en enda premie.
  • 4Om du letar individuell barnförsäkring, välj en som ger minst 1,3 miljoner kronor i invaliditetsersättning för ett gott skydd. 
  • 5Om du av någon anledning har fått avslag på din ansökan hos ett bolag, ansök till ett annat. Olika försäkringsbolag kan fatta olika beslut utifrån sina egna riskbedömningar.
  • 6Barnförsäkringar täcker inte skador och sjukdomar som uppstått innan försäkringen tecknades. Medfödda sjukdomar och förlossningsskador täcks därför inte. För detta kan du ofta teckna en separat graviditetsförsäkring under graviditeten.  
  • 7Byt inte försäkring utan att ha fått godkänt från det nya bolaget. För friska barn är det vanligtvis inget problem, men ett nytt försäkringsbolag gör alltid en riskbedömning innan de godkänner en ansökan. 

För mer information och oberoende fakta om försäkringar kan du besöka Konsumenternas försäkringsbyrå. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

7 mars 2024

Läs mer

8 bästa apparna för första tiden med din bebis
flicka med feber
Därför har barn feber så ofta
digitalt vårdbesök
3 vanligaste anledningarna till att föräldrar söker digital barnsjukvård
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen