Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Vanlig astma eller förkylningsastma hos barn

Astma beror oftast på inflammation i luftvägarna. Astma delas bland annat in i vanlig astma och förkylningsastma. Då brukar symtomen variera, ofta med svåra andningsbesvär med pipande och väsande ljud från luftrören. Barn kan få lindrig eller svår astma, men med rätt behandling brukar barn kunna leva som vanligt och ha ett aktivt liv och normalt liv.

Snabbversionen

 • Symtom

  Oftast svår andning, hosta, pipande och väsande andningsljud.

 • Bedömning

  Av dig själv, en erfaren sjuksköterska eller läkare på upplevda symtom. Ibland behövs särskild undersökning och tester.

 • Behandling

  Luftrörsvidgande och inflammationsdämpande läkemedel. Behandling oftast via inhalator.

 • Förskola?

  Helt okej om barnet har mycket lindriga besvär och får rätt behandling.

Hur vet jag om mitt barn har vanlig astma eller förkylningsastma?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Vanliga frågor från föräldrar om astma

Andra andningsbesvär hos barn

Barnsjuksköterska i mobilen