Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Viktigt att veta om nedsatt hörsel hos barn

Varje år föds ungefär 200 barn i Sverige med nedsatt hörsel i någon grad. Det kan påverka hela familjens vardag, men samtidigt finns goda tekniska hjälpmedel, teckenspråk, och psykosocialt stöd som kan stötta och ge barnet möjligheter till en god utveckling. 

flicka med hörapparat

Artikelinnehåll Om nedsatt hörsel hos barn Hörsel, språk och kommunikation Hörseltest för barn  Att vara förälder till ett barn med hörselnedsättning Vanliga frågor om hörselnedsättning hos barn

Om nedsatt hörsel hos barn Det uppskattas att ungefär 3 av 1000 barn har någon sorts hörselnedsättning. Det kan innebära delvis nedsatt hörsel eller total dövhet. Nedsättningen kan också sitta på ena eller båda sidorna och bero på olika saker, exempelvis en nervskada eller en skada i innerörat. Ungefär 30-40 barn föds varje år med en grav hörselskada eller dövhet. Hörseln är en viktig del i barns språkutveckling och förmåga att kommunicera med omvärlden. I längden påverkar detta både barnets kognitiva och emotionella utveckling sin egen identitetsuppfattning. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka en eventuell hörselnedsättning och sätta in resurser för att stötta både barn och föräldrar.

🌱 Lär dig mer om ditt barns utveckling  I Knodds kunskapsprogram lär du dig att förstå ditt barns hälsa, utveckling och beteende med barnspecialisternas praktiska råd om hur du bäst hjälper ditt barn längs vägen.

Vad beror hörselnedsättning hos barn på? Den vanligaste orsaken till medfödd hörselnedsättning är ärftlighet. Det kan också orsakas av en infektion under graviditeten eller en skada som skett i samband med förlossningen. För en del utvecklas eller förändras hörselnedsättningen under barndomsåren.

Hjälpmedel Vilken grad av hörselnedsättning barnet har och vilken typ det handlar om påverkar också vilka sorters insatser och hjälpmedel som kan bli aktuella. De vanligaste typerna av tekniska hjälpmedel är olika sorters hörapparater och cochleaimplantat (CI). Hörapparater finns i olika utformningar och kan passa barn som har en lätt till måttlig hörselnedsättning. Apparaten fångar upp ljud och förstärker det, för att sedan skicka in ljudsignalerna till innerörat. Moderna hörapparater går dessutom ofta att koppla till TV, telefon och mikrofonsystem i klassrummet, för att underlätta ljudupptagningen.  Cochleaimplantat (CI) kan bli aktuellt för döva eller gravt hörselskadade barn. Då opereras en del in i huvudet, medan tillhörande mikrofon och sändare sätts fast utanpå huvudet. Det optimala är att barn vars hörselnedsättning gör dem till bra kandidater för CI får implantatet inopererat redan under första eller andra levnadsåret. Barn med hörselnedsättning behöver oftast också få andra resurser genom livet. Det kan exempelvis handla om anpassningar eller stödresurser i förskola och skola för att barnet ska hänga med i utbildningen och få goda möjligheter att utveckla sitt språk och sin kommunikation. 

Hörsel, språk och kommunikation Hörseln är en viktig del i barns språkutveckling, vilket i sin tur ger barnet möjlighet att förstå och kommunicera med sin omvärld. Kommunikation ligger till grunden för barnets möjlighet att vara en del av samhället och för barnets språkliga, kognitiva och sociala utveckling. Just därför är det viktigt att sätta in insatser så tidigt som möjligt vid en hörselnedsättning. Utöver tekniska hjälpmedel kan det innebära att man lär barnet teckenspråk från en tidig ålder. Även med tekniska hjälpmedel innebär det en ansträngning och en anpassning att ta del av den talade språkmiljön när man har en hörselnedsättning. Därför är det viktigt att barnet ges möjlighet till ett språk som inte kräver extra ansträngning och där barnet kan uttrycka sig till fullo. Genom att du som förälder också lär dig teckenspråk kan ni kommunicera obehindrat.

🧠 Språket sitter i hjärnan Språkinlärning hänger ihop med kognitiv utveckling och hjärnans förståelse av vad språk är och hur det organiseras. Att stimuleras av både hörsel med tekniska hjälpmedel och ett teckenspråk bidrar därför till barnets hela utveckling. 

Hörseltest för barn Ju tidigare en medfödd hörselnedsättning upptäcks, desto tidigare kan barnet få tillgång till ett språk och andra insatser som kommer hjälpa barnet. Därför görs ett rutinmässigt hörseltest någon gång under de första dygnen i barnets liv. Hörseltestet, som också kallas OAE-test, görs ofta när barnet sover. Det gör inte ont och är inte obehagligt för barnet. Testet skickar ut klickljud i hörselgången. För tidigt födda barn och barn som behandlats med antibiotika efter födseln kan också få göra ytterligare ett test, kallat ABR.

🧸 Du som förälder kan också vara uppmärksam Du som förälder kan också vara uppmärksam på ditt barns hörsel och förståelse. Alla hörselnedsättningar upptäcks inte genom rutinkontrollerna. Om du misstänker att ditt barn inte uppfattar, hör, eller förstår vad du kommunicerar, kontakta er BVC.

Att vara förälder till ett barn med hörselnedsättning Att få beskedet att ditt barn har en hörselnedsättning kan vara tufft för dig som förälder. Du kanske oroar dig för vilka sorters möjligheter ditt barn kommer ha i livet eller funderar på hur du kommer kunna kommunicera med ditt barn. Skulle ni få ett sådant besked kommer du som förälder få tillgång till psykosocialt stöd och teckenspråksutbildning. Att samla information och träffa andra familjer i samma situation kan både stärka dig emotionellt och ge dig de praktiska verktygen som kan ge ditt barn bästa möjliga förutsättningar i livet.

Vanliga frågor om hörselnedsättning hos barn Vad ska man som förälder tänka på när man har ett barn med nedsatt hörsel? Fortsätt prata och kommunicera med ditt barn på det sätt som känns naturligt, även innan stödresurser som hörapparat har satts in. Använd hela ditt eget kommunikationsregister, inklusive mimik och kroppsspråk. Tänk på att tala tydligt med ansiktet vänt mot barnet, det kan hjälpa barnet att kunna läsa läpparna samtidigt. Försök samtidigt att inte särbehandla ditt barn för mycket, utan inkorporera andra kommunikationssätt i en annars vanlig vardag. Börja så tidigt som möjligt att lära dig teckenspråk och utnyttja de resurser som finns för föräldrar och närstående. Respektera ditt barns rätt att få vara med i samtal och återupprepa det du sagt om barnet behöver höra det igen. Det finns mycket hjälp av få från organisationer där ni kan träffa andra familjer med en hörselskadad familjemedlem.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

26 januari 2024

Läs mer

Bebis som ligger på en kvinnas axel
7 sjukvårdsknep varje småbarnsförälder borde veta om
flicka med feber
Smärtlindring för barn - din lathund från Knodd
Liten pojke med låtsas-stetoskop som tar tempen på ett gosedjur
Stora BVC-guiden - allt du behöver veta
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen