Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Separera med barn - hur gör man?

En separation eller skilsmässa är ofta svår för alla inblandade, barn som vuxna, men ibland är den det bästa alternativet. För föräldrar är det viktigt att tänka igenom hur man berättar om en separation och hur man relaterar till den andra föräldern efter att man gått skilda vägar.  

dotter och pappa

Artikelinnehåll Berätta för barnet på deras nivå - Berätta tillsammans eller var för sig? - Berätta för förskolan Tala aldrig illa om varandra Var beredd på en orolig tid Funderar du på om du vågar separera med barn?

Berätta för barnet på deras nivå Hur man talar om för barnet att man ska separera eller skilja sig beror på barnets ålder och mognadsnivå. Vänta med att berätta tills ni helt och hållet har bestämt er, oavsett barnets ålder. Vänta samtidigt inte för länge, då barnet riskerar att höra det från ett annat håll.

Berätta för yngre barn Yngre barn kan ha svårt att alls förstå det som är abstrakt och kommer inse vad som sker först när separationen har skett i verkligheten. Berätta så konkret som möjligt om vad som kommer hända och utan för mycket komplicerade detaljer om relationer eller hypotetiska tankar.

Berätta för skolbarn Barn i skolåldern kan vara inne i en fas där de tenderar att tänka mycket och ta mycket ansvar för sådant som händer. De har lätt att tro att en skilsmässa är deras fel eller att de på ett magiskt sätt kan sammanföra föräldrarna igen. Då är det viktigt att prata mycket med barnet, förklara hur det ligger till och att det inte är barnets fel.

Berätta för äldre barn Äldre barn i tonåren är redan inne i sin egen frigörelseprocess och har mer stöd i sina vänner. Detta kan göra att det på ett sätt är enklare att förklara separationen och att faktiskt separera. Samtidigt har tonåringar också ett behov att få ”vara små”, så det är viktigt att finnas där som vuxet stöd och som förälder när barnet behöver det. Om ni har tänkt göra en provseparation, ge barnet en tydlig tidsgräns och förklara att ni sedan ska fatta det slutgiltiga beslutet. Den här perioden kan dock vara tuff för småbarn, så försök att vara så tydlig som möjligt. 

Berätta tillsammans eller var för sig? Det bästa är om ni kan berätta för barnet tillsammans. Då får ni möjlighet att visa upp en enighet i beslutet och att er kärlek för barnet är lika stark som alltid. Försök hålla er neutrala, utan att tala illa om varandra, och fokusera samtalet på att barnet fortfarande kommer ha båda sina föräldrar. Gör det tydligt oavsett barnets ålder att det inte är barnets fel  Var tydliga med att ni fortfarande älskar barnet som förut Var också tydliga med att ni båda kommer fortsätta vara barnets föräldrar Om skilsmässan eller separationen beror på att den ena föräldern har träffat någon annan, vänta med att berätta det till efter att ni har pratat om separationen i sig. Om du lämnar din partner för någon annan är det viktigt att partnern vet om det innan barnen, så att inte barnen behöver vara de som berättar det. 

Berätta för förskolan eller skolan Det är bra om andra i barnets vardag vet om vad som händer. Berätta för personal på förskola eller skola. Be gärna om en tid att prata när ni inte behöver stå mitt i barngruppen. Berätta även vad som kommer att gälla angående vårdnad, vilken förälder som hämtar när och annat praktiskt de kan behöva veta. Det kan också vara bra om andra viktiga vuxna i barnets liv känner till separationen, såsom idrottstränare eller vänners föräldrar. Då kan de stötta barnet, samtidigt som vänners föräldrar kan vara beredd på frågor från sina egna barn.

Tala aldrig illa om varandra Separationer kan vara förkrossande för vuxna, som kanske blivit sårade, lämnade för någon annan, eller är besvikna på en framtid som inte blev. Det är vanligt att en separation sker efter en lång tids konflikter och bråk. Ilska, sorg, förtvivlan och revanschlusta kan ligga nära till hands både under och efter separationen. Barnet ska dock aldrig användas som vapen i detta eller som stöd i endera förälders negativa känslor. Barnet hamnar då i mitten och kan känna skuld, skam eller att man måste välja sida. Hur arg du än är på ditt ex är personen fortfarande barnets förälder. Försök hantera dina känslor på annat håll med vänner eller annat vuxet stöd, och var tydlig med att barnet får prata om den andra föräldern hur mycket eller på vilket sätt som helst.

Var beredd på en orolig tid Barnets reaktioner på din separation kan fortsätta långt efter att separationen är ett faktum, även om kopplingen inte alltid är tydlig. Ditt barn kan behöva mer bekräftelse, uppmärksamhet, tröst och närhet. En del barn regredierar och beter sig som om de vore yngre än de är, får sömnproblem eller krånglar med maten. Andra barn kan kämpa hårt med att allt ska vara som vanligt eller vara extra positiva, vilket är ett annat sätt att reagera på - eller förneka - det som hänt. 

Det är viktigt att du är den vuxna Du kommer själv ha många känslor och reaktioner kring en separation och kanske har svårt att orka med barnets utbrott eller sorg. Försök ändå komma ihåg att separationen är ett beslut mellan vuxna och att barnet inte har någon kontroll. Du behöver därför vara den vuxna som hanterar sina känslor och även ger utrymme för barnets. Barnet måste få tala om och med båda sina föräldrar Det är viktigt att barnet får fortsätta prata om sin andra förälder med dig. Barnet behöver uttalad tillåtelse att ha roligt med båda sina föräldrar, att älska dem och inte behöva välja sida. Var också tydlig att barnet får prata med andra vuxna om vad som händer, utan att behöva känna sig illojal. Du kan behöva stöd Om det känns svårt att hålla i både dina och barnets känslor kan det vara bra att få stöd utifrån, så att inte barnet får bära på dina känslor tillsammans med sina egna. En nära vän, ett onlineforum, eller en samtalskontakt genom exempelvis kommunens familjerådgivning kan hjälpa dig längs vägen.

💙 Bli en trygg förälder Barn blir lugnare om du som förälder är trygg. I Knodds kurs i tryggt föräldraskap ger vår barnspecialist Sofia dig verktygen du behöver. Finns direkt i appen.

Funderar du på om du vågar separera med barn? En separation kan såklart vara tuff för alla inblandade och det är lätt att förstå varför småbarnsföräldrar drar sig för att separera. Det kan vara värt att fundera både en och två gånger innan man beslutar sig för att gå isär och försöka lösa konflikter i relationen om det går.  Samtidigt mår barn sämre av att växa upp i en miljö med konstant bråk och spänning. Då kan det istället vara något positivt att få leva varannan vecka med två föräldrar som mår bättre. Om du blir utsatt för psykiskt eller fysiskt våld och inte vågar lämna av rädsla för er säkerhet eller att förlora barnen, kontakta socialtjänsten där du bor. Då kan du få hjälp med att göra en plan och få tillgång till skyddat boende för dig och ditt barn, samt stöd för er att bearbeta det som hänt.

Det är sällan själva separationen som är skadlig för barn, utan det är konflikter, bråk och smutskastning som kan uppstå mellan föräldrar som gör barnet illa. Genom att ha en plan, fokusera på att vara bästa möjliga föräldrar till ert barn, och ge barnet mycket utrymme att få bearbeta det som sker kan ni alla få en chans till en positiv vardag igen.

Mer praktisk information om att skiljas med barn och råd kring hur du kan stötta dina barn kan du läsa i denna broschyr från Socialstyrelsen. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

25 oktober 2023

Läs mer

Sovande bebis
Sömnschema - hur mycket sömn behöver just ditt barn?
Bild på Knodd-appen
Barns utveckling - följ ditt barns utvecklingsfaser i vår app
föräldrar som leker med sin bebis på golvet
Anknytning när du inte är föräldraledig: barnpsykologens råd
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen