Förlossningsrädsla: läskigt, vanligt och behandlingsbart

Det är vanligt att känna oro inför en förlossning. För en del övergår oron till en lätt, måttlig eller svår förlossningsrädsla. Dock kan de flesta känna sig tryggare inför förlossningsdagen genom att prata med sin barnmorska och ta del av stöd och insatser som finns.

Förlossning nyfödd

Artikelinnehåll Vad handlar förlossningsrädsla om? Hjälp och stöd vid förlossningsrädsla  - Ökad kunskap kan stärka tryggheten - Insatser vid svår förlossningsrädsla - Samtalsstöd Om din partner upplever förlossningsrädsla

Vad handlar förlossningsrädsla om?  Ungefär 10% (enligt vissa mätningar 2%-11%) av födande kvinnor upplever så mycket oro inför förlossningen att de behöver någon sorts stödinsats. Vissa har mild förlossningsrädsla medan andra utvecklar en så pass svår fobi att de undviker att tala om förlossningen eller kanske till och med undviker att bli med barn.  Anledningarna till varför man är rädd för förlossningen är många. Det kan handla om en anledning eller om flera. Vanliga orsaker till förlossningsrädsla inkluderar: Rädsla att förlora kontrollen över sin kropp eller osäkerhet att man kommer klara av att föda barnet Rädsla för smärta Tidigare erfarenhet av en svår förlossning Att man inte gillar sjukhusmiljön, har spruträdsla, eller liknande Psykisk ohälsa, såsom depression eller ångest Att tidigare ha blivit utsatt för sexuella övergrepp Det kan dock finnas andra orsaker till rädslan, och ibland kanske man inte ens vet varför man blir rädd inför förlossningen. Det finns gott om hjälp att få oavsett anledning. 

✨ Kostnadsfri profylaxkurs i appen Få kunskap om förlossningen och hur smärta fungerar, samt enkla övningar som sätter igång kroppen, för en tryggare förlossning.

Hjälp och stöd vid förlossningsrädsla Om du är orolig inför förlossningen är det första steget att tala med din barnmorska. Barnmorskan kan erbjuda hjälp och även remittera vidare eller rekommendera ytterligare stöd. Det är vanligt att man är orolig inför en förlossning, och barnmorskan är van att hantera oron och bemöta frågor. På många sjukhus finns en särskild mottagning för förlossningsrädsla. Man kan också få hjälp genom specialistmödravården.

Barnmorskor är vana vid att gravida är oroliga och möter många frågor kring förlossning. Det är inget konstigt att ha förlossningsrädsla och genom att lyfta det med sin barnmorska har man en mycket bättre chans att få det stöd man behöver. - Christina W, barnspecialist på Knodd
quote

Ökad kunskap kan stärka tryggheten För många blivande gravida eller gravida med förlossningsrädsla kan ökad kunskap minska oron. Har man mild förlossningsrädsla kanske det räcker att själv läsa på, gå en profylaxkurs och ställa frågor hos barnmorskan. Att skriva ett förlossningsbrev med sina önskemål om hur man vill att förlossningen ska gå till kan också ge en ökad känsla av kontroll.  Vid måttlig eller svårare förlossningsrädsla kan man erbjudas flera sätt att få ökad kunskap utifrån ens egna behov. Det kan handla om:  Att besöka förlossningsmottagningen och möta personal Att få se ett förlossningsrum och gå igenom redskap och metoder vid förlossning Stödsamtal på barnmorskemottagningen 

🌱 Viktigt att veta: Gravida med förlossningsrädsla löper ökad risk att drabbas av förlossningsdepression. Var uppmärksam på ditt mående efter förlossningen och berätta för din barnmorska eller BVC om något inte känns rätt.

Insatser vid svår förlossningsrädsla För gravida med svår förlossningsrädsla, även kallad förlossningsfobi, finns ytterligare insatser och behandling att få. Ofta remitteras man vidare till specialistmödravården, en Auroramottagning, eller dylikt. Man kan få tala både med barnmorska och läkare för att få information om vilka sorters stödinsatser som finns.  Det går att anpassa själva förlossningen så att den födande känner sig tryggare. Det kan handla om:  Planerad igångsättning Ryggbedövning tidigare under förlossningen Planerat kejsarsnitt Utgångspunkten är oftast att påbörja förlossningen som en vaginal förlossning. För gravida med svår förlossningsrädsla kan det räcka att veta om att möjligheten att övergå till kejsarsnitt finns. 

gravid kvinna vid bord

Samtalsstöd Att få samtalsstöd från en psykolog eller kurator kan vara till stor hjälp vid förlossningsrädsla. Det finns beprövade, evidensbaserade metoder som kan hjälpa efter bara några få tillfällen. Det kan handla om att förstå vad rädslan bottnar i, att få sätta ord på och bemöta sina värsta farhågor, eller att hitta styrka och strategier som kan hjälpa en igenom det svåra.  Om förlossningsrädslan bottnar i en svårare problematik, kanske ett tidigare trauma, övergrepp, eller psykisk ohälsa, kan en längre samtalskontakt bli aktuell. Detta kan hjälpa dig inte bara inför förlossningen utan även genom föräldraskapet, inom en eventuell partnerrelation och i vardagen.

Barnspecialisternas topp 3 råd för att behandla förlossningsrädsla: 

Att förbereda sig inför förlossningen och samla kunskap genom en profylaxkurs ger ökad trygghet och en positivare upplevelse av förlossningen. Att ha stöd från närstående under förlossningen har också bevisat positiva effekter: det kan handla om en partner, men man kan också få ha med ytterligare en trygg närstående eller en doula. Inom samtalsterapi finns evidensbaserade metoder för att behandla förlossningsrädsla, ofta genom endast ett fåtal tillfällen. 

Om din partner upplever förlossningsrädsla Det kan vara svårt att stå bredvid om din partner eller en gravid blivande medförälder upplever förlossningsrädsla. Relationen kan påverkas av rädslan, eller av att du och din partner känner olika inför att få barn. För en del gör svår förlossningsrädsla/-fobi att de inte alls vill skaffa barn, vilket också kan påverka relationen.  Även du som inte är gravid och ska föda kan vara rädd för förlossningen. Du kan vara rädd för att du inte ska ha kontroll eller kunna hjälpa den födande. Du har också rätt att tala med barnmorskan om detta och få hjälp. Kanske kan ni ha med ytterligare en närstående vid förlossningen, eller så kan en profylaxkurs hjälpa även dig att känna dig stärkt och tryggare inför förlossningen.

✨ Följ din graviditet i appen Matnyttig information om allt som hör till graviditet, förlossning och stundande föräldraskap.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

7 september 2023

Läs mer

En bebishand som håller om sin mammas tumme
Baby blues - varför känns det tungt när jag borde vara glad?
kvinna som håller i telefon som visar Knodd-appen
Barnmorskans råd - bästa gravidapparna
Kvinna och man som håller om kvinnans gravidmage
Knodds kostnadsfria profylaxkurs - för en trygg förlossning
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen