Coronavirus (covid-19) fakta för föräldrar och barn

Just nu lever vi i en dynamisk tid orsakat av coronavirusets effekter på individer och samhälle.

Om Coronaviruset (covid-19) och barn

Coronavirus även kallad Covid-19, kommer drabba många i vår befolkning, eftersom ingen ännu hunnit utveckla immunitet. Smittan kom ursprungligen från djur till människa i Kina i slutet av 2019. 

Läs mer om Coronaviruset 2021 här


God handhygien
Eftersom viruset gärna fastnar på händerna ska de tvättas ofta, och alltid efter att ni har varit ute. Använd tvål och varmt vatten och om det inte finns tillgängligt går det bra med handsprit. Är din knodd inte helt glad i att tvätta händerna har vi ett riktigt bra tips på hur du får ni kan göra här.


Smittan
Smittan sker genom droppsmitta, dvs när någon hostar eller nyser. Därför är det viktigt som alltid när det gäller att minska smittspridning att tänka på följande:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk och har symptom med hosta och feber, sök inte sjukvård i onödan.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Rör inte med dina händer i ansiktet och vid slemhinnor som exempelvis ögon och näsa
 • Hosta eller nys i armvecket
 • Undvik människor som har sjukdomssymptom och håll avstånd från dem – ju längre desto bättre
 • Som alltid när det gäller de minsta barnen så försök att bäst möjligt undvika att de utsätts för smitta över huvud taget.


Symptom hos barn

De symptom som rapporterats av coronavirus är framförallt feber, hosta och ont i kroppen, som vid en vanlig influensa. Även huvudvärk, halsont, illamående och andningspåverkan, är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet.


En låg andel av de diagnostiserade fallen av covid-19 i Sverige har varit barn i åldern 0-19 år. Oftast uppvisar barn en mildare sjukdomsbild än vuxna och risken att bli allvarligt sjuk är lägre. Utifrån hur det varit hittills verkar smittspridningen mellan barn vara mycket begränsad i omfattning och spridning i skolverksamhet mycket ovanligt. 


Vid misstänkt smitta

Om du eller ditt barn får förkylnings- eller influensaliknande symptom så kan det vara covid-19. Försök då att hjälpa till att minska smittspridningen i Sverige genom att stanna hemma från jobb, förskola och skola. Egenvårdsråd i hemmet avser, vila, dryck, paracetamol och mat. Här finns lite tips från Knodd om att vara hemma med sjukt barn och vab.


Ring våra barnsjuksköterskor på Knodd om du behöver hjälp att bedöma symptom på ditt barn. Efter våra öppettider hänvisar vi till 1177. Vid akuta och allvarliga symptom som kräver ett snabbt omhändertagande, ring 112.


Sök vård på en akutmottagning om ditt barn har:

 • Hög feber, över 40 grader i flera dagar, kraftig hosta med tilltagande andningspåverkan och är påtagligt medtagen
 • Om barnet har ovanstående symptom och tillhör en riskgrupp, kronisk hjärt- eller lungsjukdom, lever- eller njursvikt, kraftigt nedsatt immunförsvar, svår diabetes, flerfunktionshinder eller sjukdomar som påverkar andningen
  Glöm inte ringa först innan du åker in till en mottagning


Ring 112 om ditt barn har: 

 • Symptom med akuta andningssvårigheter och bröstsmärtor
 • Kraftiga indragningar eller är blå om läpparna


Har du allmänna frågor kring Coronavirus så ring 113 13.

Får mitt barn gå till förskolan om mitt andra barn är sjukt?

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan barn som har förkylda syskon eller familjemedlemmar ta del av barnomsorgen som vanligt. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på symptom hos övriga i familjen. Hur förskolor har valt att göra kan skilja sig åt, så ta gärna kontakt med er förskola för att se vad som gäller där.


Jag är sjuk, får jag hämta och lämna?

Är du sjuk ska du varken hämta eller lämna barn på förskola eller i skola.


En rekommendation är att följa senast uppdaterad information på Folkhälsomyndighetens samt 1177s hemsida. Här kan du hitta saklig och uppdaterad lägesinformation, råd, FAQ, film på www.folkhalsomyndigheten.se och www.1177.se

Granskare:

Christina SimonssonVerksamhetschef och barnsjuksköterska

Dag StrömMedicinskt ansvarig barnläkare

Senast uppdaterad

11 maj 2021

Läs mer

Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen

Vi kan det mesta om de minsta

Få trygg rådgivning för barnsjukvård, snabbt och enkelt via Knodd i Android och iOS.

 • Alltid kostnadsfritt

 • Endast barnspecialister med 5+ års erfarenhet

Ladda ner Knodd på App StoreLadda ner Knodd på Google Play

4.98