Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Tryggt föräldraskap - så förbereder du ditt barn för livet

Tryggt föräldraskap handlar om att skapa en positiv anknytning och stark relation mellan dig och ditt barn. Detta förmedlar en lugn och positiv inställning till omvärlden och låter barnet utforska omvärlden, trygg i vetskapen om att du finns där så fort du behövs. 

barn som sitter på golvet och ritar

Vad innebär tryggt föräldraskap/lyhört föräldraskap? Tryggt föräldraskap, eller lyhört föräldraskap, är inte ett snävt definierat begrepp utan innebär allt du gör i föräldrarollen som bidrar till att ditt barn växer upp med en trygg och stabil grund. Ibland används termen växelvis med nära föräldraskap, ett begrepp som mer specifikt utgår ifrån anknytningsteorin och hur man som förälder kan använda anknytningsteorin som vägledning i föräldraskapet. I grunden handlar det dock alltid om hur du som förälder genom ditt agerande kan skapa en trygg relation med ditt barn och hjälpa barnet utvecklas på ett positivt och tryggt sätt. Tryggt föräldraskap börjar redan när ditt barn föds och tar egentligen aldrig slut. Dels fortsätter du som förälder att påverka ditt barn direkt så länge barnet utvecklas och bor hos dig - dels sitter de föreställningar om andra människor som barnet får från dig kvar även i vuxen ålder.

I vår kurs om tryggt föräldraskap kan du lära dig mer om anknytning och få råd kring vad du som förälder kan göra för att du och ditt barn ska få en så bra relation som möjligt.

Grunden till trygghet ligger i anknytningen Tankar om tryggt föräldraskap bottnar i teorin om anknytning. Anknytning är en överlevnadsinstinkt som spädbarn har med sig från början och handlar om att man måste ty sig till en vuxen för sin överlevnad. Allt eftersom bebisen växer börjar den förstå att det finns en vuxen som svarar på dess behov och håller bebisen trygg och vid liv. Ett barn som vet att föräldern finns där när något blir farligt eller läskigt kan slappna av och tryggt utforska omvärlden. Det går alltid att vända tillbaka till sin trygga person om det behövs. När barnet blir äldre och behoven förändras är principen fortfarande densamma.

Ett barn som vet att föräldern finns där när något blir farligt eller läskigt kan slappna av och tryggt utforska omvärlden. Det går alltid att vända tillbaka till sin trygga person om det behövs.
quote

Denna upplevelse påverkar dessutom hur barnet vågar utforska omvärlden senare i livet, och även vilken sorts relationer barnet skapar som vuxen. Det blir en sorts mall för vad vi förväntar oss av människor som står oss nära: de kan antingen finnas till hands villkorslöst med kärlek och trygghet när vi inte klarar oss själva, eller så måste vi bete oss på vissa sätt för att få vara med i gemenskapen. Vissa lär sig att det är bäst att aldrig ens försöka vända tillbaka när det blir läskigt, eftersom det inte finns någon trygg vuxen där. Som del av en överlevnadsinstinkt är anknytningen i sig en reflexmässig process och inget du som förälder behöver mana fram. Din uppgift är bara att stärka bandet. Det gör du genom att vara lyhörd inför ditt barn, tillgodose de viktigaste behoven och skydda barnet. Det handlar i huvudsak om att finnas där och vara en trygg punkt som hjälper till och reder ut problem som kan uppstå, stora som små.

Hur kan jag vara en trygg förälder till mitt barn? Ett tryggt eller lyhört föräldraskap är inte en uppgift man bockar av på en lista, utan något du ägnar dig åt varje dag. Det betyder dock inte att du måste vara 100% lyhörd hela tiden, utan det räcker att vara “good enough”. “Good enough”-föräldraskap innebär att du bara behöver vara tillräcklig, inte perfekt, för att ditt barn ska växa upp tryggt. Så länge interaktioner och relationen ligger på pluskontot kommer inte de stunder som blir mindre bra att påverka barnets utveckling. Det finns dock några konkreta tips du kan tänka på för att stärka bandet till ditt barn och uppmuntra en trygg anknytning:  Fysisk närhet - Håll barnet hud mot hud redan från första början. Hud mot hud med bebisar, och fysisk närhet även upp i åldrarna, lugnar både dig och ditt barn. Det frigör hormonet oxytocin som gör att vi mår bättre, slappnar av och känner oss närmre den andre. Tänk “kvantitetstid” över kvalitetstid - Ni behöver inte göra häftiga grejer för att ditt barn ska knyta an till dig. Det skapar ofta bara mer stress för dig som förälder. Var tillsammans, även i vardagen. Prata med varandra även när du viker tvätt, låt ditt barn vara med i matlagningen, eller befinn dig nära barnet även när ni gör olika aktiviteter. Låt relationskontot ligga på plus - För varje negativ interaktion (såsom bråk eller tjat) du måste ha med ditt barn, se till att det finns minst fem positiva interaktioner (såsom kramar, skratt och uppmuntran) som väger upp. Odelad uppmärksamhet - Det kan vara svårt i vardagen, men se till att ni har några tillfällen varje vecka då du kan följa med i barnets lek och önskemål utan att mobilen, jobbstressen, eller den där ovikta tvätten får vara med. Bekräfta barnets känslor - oavsett vad du tycker om dem. Ibland kanske ditt barn får ett raseriutbrott för att du säger ifrån, eller blir orimligt ledset för något du inte tycker är så viktigt. Men genom att bekräfta känslan och sätta ord på den hjälper du ditt barn att lära sig om sina känslor och hur man hanterar dem, samt får barnet att känna sig sett och bekräftat i sin upplevelse. Håll rutiner och sätt gränser för ditt barn - Även om barn protesterar högljutt mot diverse regler, rutiner och gränser så mår barn bra av just dessa. Genom att hålla på gränserna lär sig ditt barn att din viktigaste prioritet är att barnet ska vara säkert och må bra och att det inte är barnets ansvar att allt går som det ska, vilket i längden skapar en inre trygghet hos barnet. Tänk efter hur ni har det: är det du eller ditt barn som bestämmer hemma? Ibland kan man komma in i perioder med mycket konflikter med sitt barn. Det innebär inte att anknytningen är “dålig”, men det kan vara tecken på att barnet behöver mer närhet och uppmärksamhet. Försök då fylla på relationskontot med positiv uppmuntran och bekräftelse. Barn som får höra mycket bekräftelse och uppmuntran har lättare att hantera och ta till sig kritik på ett sunt sätt. Då är ni åter banan, och barnet har fått ytterligare bekräftelse att du är den trygga vuxna man kan vända sig till och att det alltid finns någon som ser till barnets bästa. Ditt barn går nu en trygg, spännande och självständig framtid till mötes. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

10 mars 2023

Läs mer

två flickor som leker
Barnspecialisternas råd om att sätta gränser för barn
pojke och flicka som ligger på golvet och skriver i en bok
Barns viktiga utvecklingssteg de första åren
Omslag podden Knodden
Knodden - föräldrapodden med Norrlandspäron
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen