Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Traditionella kärnfamiljen - finns den?

Kärnfamilj är en typ av familjebildning, men det finns flera andra, såsom bonusfamiljer, ensamstående familjer och regnbågsfamiljer. Det viktigaste för barn är att de lever i en miljö där de har trygga vuxna som de vet tar hand om dem och som de kan lita på. 

flera händer på varandra

Begreppet kärnfamilj, som myntades i Storbritannien på 1920-talet, kom till Sverige på 1960-talet och är i vissa tolkningar ett rätt begränsat synsätt på vad en familj kan vara. Det finns lagar som rent juridiskt styr vem som har vilket ansvar över barns vård, men hur du själv definierar din familj finns det ingen annan som bestämmer. Barn mår bra i många olika familjeformer och det är inte huruvida ni lever i en kärnfamilj som avgör hur ditt barns uppväxt blir. Familjer som inte passar in i begreppet kärnfamilj kan ibland kallas stjärnfamiljer, ett paraplybegrepp som innefattar alla andra sorters konstellationer. 

Vad är en kärnfamilj? I sin enklaste form används benämningen kärnfamilj för att beskriva en familj som består av mamma, pappa och deras gemensamma barn. Underförstått är också att föräldrarna är gifta eller på senare år sambos. Det är fortfarande vanligast att barn i Sverige växer upp med sina två föräldrar i ett gemensamt hushåll.  Samtidigt har begreppet “kärnfamilj” kommit att innebära mer än bara själva individerna som ingår i familjen och innehåller ofta värderingar om könsroller och heteronormativa moraliseringar. Det kan därför kännas som ett begränsande koncept eller skapa oro hos familjer som inte passar in i definitionen att deras situation skulle vara mindre gynnsam för barn. 

Andra familjebildningar Bonusfamilj Bonusfamilj, som också kan kallas styvfamilj, innebär en ombildad familj där föräldrarna har med sig barn från tidigare familjer in i det nya partnerskapet. Det här är rätt vanligt i Sverige idag, och blir allt vanligare. Begreppet är brett och bonusfamiljer kan se väldigt olika ut, med både gemensamma och egna barn. Dessutom delar många föräldrar vårdnad med barnets andra förälder, vilket kan göra att veckorna i hemmet ser väldigt olika ut - någon vecka kanske det är fullt med barn, någon vecka är det bara två vuxna eller de gemensamma barnen hemma.  Enföräldersfamilj Många barn växer upp med en ensamstående förälder i Sverige idag. Det kan handla om exempelvis föräldrar som separerat eller ensamstående vuxna som skaffat barn på egen hand. Det betyder dock inte att barnet växer upp med en enda vuxen förebild, utan ofta kan mor- och farföräldrar, andra släktingar eller förälderns vänner finnas till hands som viktiga vuxna i barnets liv. Regnbågsfamiljer / HBTQ-familjer Regnbågsfamiljer är ytterligare ett brett begrepp som inkluderar alla familjer där föräldrarna är samkönade eller på annat sätt identifierar sig som HBTQ+. Många av dessa familjer liknar kärnfamiljen i att det är två gifta vuxna som har gemensamma barn, medan andra är sammansatta bonusfamiljer eller enföräldersfamiljer.

Tryggt föräldraskap Hur din familj än ser ut är det inte det som avgör om dina barn har en bra uppväxt. Det viktiga för barn är de har pålitliga vuxna i sitt liv över tid. Dessa vuxna, som till exempel kan vara föräldrar, styvföräldrar eller andra släktingar och oftast är vuxna som barnet bor med, utgör en trygg bas som barnet förlitar sig på för att lära sig om omvärlden. Det kan till och med vara bra för barn att ha mer än två pålitliga vuxna att ty sig till - även för barn som växer upp i en kärnfamilj.

Vill du veta mer om tryggt föräldraskap? Gå vår kurs i appen.

Tänk i barnperspektiv Ibland kan det knaka lite när bonusfamiljen först ska börja leva ihop. Styvsyskon ska lära sig leva tillsammans och styvbarn/bonusbarn måste plötsligt dela sin förälder med en mer eller mindre främmande vuxen. Det kan även vara svårt för dig som styvförälder att veta hur du ska förhålla dig till ditt nya bonusbarn - får du säga ifrån och bestämma regler för ditt bonusbarn? Ofta har nyblivna bonusföräldrar fullt upp med att foga ihop sina vuxenliv med varandra och då är det lätt att glömma barnens perspektiv. Försök att ta ett steg tillbaka och fundera på vad ditt barn behöver i den här situationen. Är det bättre att ni tar varannan barnkull varannan vecka i början så att barnen först kan vänja sig vid den nya bonusföräldern innan bonussyskonen ska lära sig samsas? Kan ditt barn behöva lite extra egentid med dig under den här perioden så att ni ska planera särskilda mys-stunder och aktiviteter på egen hand? Hur kan ni lägga upp er vardag rent praktiskt för att alla ska känna att de har en plats i ert nya gemensamma hem? Genom att försöka se på situationen från ditt barns eller era barns olika perspektiv kan ni göra det till en smidigare övergång för både vuxna och barn. Då blir skillnaden på kärnfamilj och stjärnfamilj mest en fråga om uttal. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

10 mars 2023

Läs mer

pojke och flicka som ligger på golvet och skriver i en bok
Barns viktiga utvecklingssteg de första åren
föräldrar som läser för bebis
Good enough-föräldraskap: så blir du trygg i föräldrarollen
Omslag podden Knodden
Knodden - föräldrapodden med Norrlandspäron
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen