Good enough-föräldraskap: så blir du trygg i föräldrarollen

Som förälder vill du naturligtvis alltid göra det bästa för ditt barn och det är då lätt att sätta höga krav på sitt föräldraskap. Men ska man, och kan man verkligen, vara en perfekt förälder? Teorin om good enough-föräldraskap säger att det är omöjligt - och att ditt barn faktiskt mår bra av att du inte är perfekt.

föräldrar som läser för bebis

Granskare:

Karin HelanderSpecialistsjuksköterska inom barn och ungdom

Senast uppdaterad

10 juni 2022
Barnsjuksköterska i mobilen