Plötslig spädbarnsdöd - förebyggande råd för att minska risken

Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt och i Sverige förekommer färre fall nu än på 50 år. Trots det är det inte konstigt att vara orolig som förälder. Det finns dock flera enkla förebyggande åtgärder du kan implementera för att göra risken så liten som möjligt. 

bebisfötter

Vad innebär plötslig spädbarnsdöd? Plötslig spädbarnsdöd kallas det när ett spädbarn dör plötsligt och oväntat utan att någon orsak kan fastställas. Det sker nästan alltid när barnet sover, och då är det vanligt att barnet har legat på mage med ansiktet ner i kudden eller täckt av sängkläder. Plötslig spädbarnsdöd är numera mycket ovanligt och Sverige är ett av de länder i världen med lägst förekomst. I Sverige dör ungefär 1 av 6000 barn av det. Trots att vi inte helt vet vad som ligger bakom fenomenet så finns det idag flera förebyggande råd, vilka har gjort att antalet fall minskat drastiskt. Dock är det fortfarande något som oroar i princip alla nyblivna föräldrar eftersom det är svårt att upptäcka innan det är för sent.

När minskar risken för plötslig spädbarnsdöd? Dödsfall från plötslig spädbarnsdöd är ovanligt under bebisens första månad och är vanligast när bebisen är 2-4 månader. 80% av alla fall av plötslig spädbarnsdöd sker innan barnet är ett halvår gammalt, så risken minskar avsevärt när barnet blir 6 månader. Risken för plötslig spädbarnsdöd är högre bland barn som utsätts för cigarettrök och nikotin, barn till yngre mammor, samt barn som samsover i föräldrars säng under barnets första månader.

Hur minskar man risken för plötslig spädbarnsdöd? Det är viktigt att minnas att du som förälder med några enkla åtgärder i mycket hög grad kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Du kan läsa mer om hur din bebis sover tryggast här.

Låt barnet sova på rygg i egen säng. Att sova på rygg har varit en av de mest bidragande faktorerna i att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Risken för plötslig spädbarnsdöd är mindre när barnet kan vända sig själv i sömnen. Detta eftersom risken minskar när barnet blir äldre. Undvik att utsätta barnet för nikotin. Detta gäller både cigarettrök och snusning, vilka båda ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det tros ha att göra med att nikotin försämrar barnets förmåga att vakna i samband med ett andningsuppehåll. Även nikotinersättningar så som tuggummi och plåster ska undvikas. Passiv rökning skadar också. Därför är det viktigt att alla som finns i barnets närhet försöker sluta röka. Det är bättre att minska på nikotinanvändandet även om man inte kan sluta helt. Se till att ansiktet är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig. Låt barnet sova utan tjocka täcken och kuddar. Det är säkrast för barnet att ligga där det inte finns sängkläder eller annat mjukt som kan komma i vägen och täcka ansiktet när bebisen sover. Det är också bra om armar och ben är fria. Madrassen bör heller inte vara för mjuk så att barnet sjunker ner med kropp eller ansikte. Anpassa sovkläder och rummets temperatur så att bebisen är lagom varm, eftersom risken ökar om barnet är för varmt. Barn under tre månader sover säkrast i egen säng. Att sova tillsammans med en vuxen ökar risken för att barnet råkar få ett täcke eller en kudde över sig, eller att föräldern råkar lägga sig eller en arm på barnet. Det ökar också risken att barnet hamnar på mage. Detta gäller särskilt när den vuxne har druckit alkohol eller tagit lugnande medicin. Fler fall av plötslig spädbarnsdöd förekommer även då barn samsover med en moder som är rökare och risken ökar ytterligare om modern har rökt under graviditeten. Amma barnet om du vill och det fungerar. Barn som ammas upp till 6 månader löper mindre risk för plötslig spädbarnsdöd. Teorier för vad som ligger bakom detta är att bebisen får ett starkare skydd mot virussjukdomar som kan öka risken för andningsbesvär, samt att barn som ammas lättare vaknar vid andningsuppehåll. Låt barnet suga på napp. Om du vill och barnet är intresserat av napp medför det en viss sänkt risk för plötslig spädbarnsdöd, även om forskare inte riktigt vet varför.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

2 augusti 2023

Läs mer

Omslag podden Knodden
Knodden - föräldrapodden med Norrlandspäron
Vuxen som känner på bebis panna
Viktiga råd om RS-virusinfektion från barnspecialisterna
sovande bebis
Sovplats - Var och hur sover bebisen tryggast?
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen