Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Om att vara pappa

Att bli pappa är en omvälvande och fantastisk upplevelse. Samtidigt känner många pappor att de hamnar lite i skymundan. Vad man har med sig för tankar om vad en pappa är påverkar också hur man ser på sig själv i rollen. 

pappa och bebis

Hur är en pappa? Papparollen har förändrats mycket de senaste årtiondena. En del av de föräldrar som är pappor idag växte upp med pappor som kanske var fast i tidigare generationers könsroller, där ömhet och fysisk kontakt inte var lika vanligt. Kanske var de närvarande på ett annat sätt, fyllde en annan roll i familjen, eller stod för mer handfasta råd. Synen på faderskapet och vad man själv växte upp med för pappa kan påverka hur man själv blir som förälder när tiden kommer. Samtidigt påverkar också samhällets ideal, och många upplever att dagens pappor är mer aktivt involverade i sina barns liv och utveckling, och att de får möjlighet att vara ”mjukare” än de pappor de själva växte upp med. I Knodden pratar vår barnspecialist Johan, Jennie-Lie och gästen Danne om att vara pappa. Lyssna här!

För många känns det självklart att vara närvarande, prata om känslor och visa ömhet och fysisk närhet mot sina barn.
quote

Nutidens pappor Pappor idag plockar ut fler föräldradagar än någonsin, men fördelningen är fortfarande ojämn. Män tar ut 30% av föräldradagarna, jämfört med 70% för kvinnor. Ofta spelar familjens ekonomi en roll, då män oftast tjänar mer än kvinnor och inkomstbortfallet blir signifikant när mannen är hemma. Kvinnor står också fortfarande för det mesta av hushållsarbetet, vilket blir tydligt när det kommer in barn i bilden.

💡Alla tjänar på jämlikhet Ett delat ansvar stärker relationen till ditt barn, både vad gäller anknytning och din egen känsla av delaktighet. Det stärker också din relation till barnets mamma. Alla tjänar på en mer jämlik familj, med andra ord. 

Samtidigt finns det mer utrymme inom synen på manlighet och papparollen att vara på olika sätt än i tidigare generationer. För många känns det självklart att vara närvarande, prata om känslor och visa ömhet och fysisk närhet mot sina barn.  Under coronapandemin märktes det också att män som jobbade hemifrån fick mer möjlighet att vara delaktiga i barnets vardag och omvårdnad. Det handlar alltså sällan om ett ointresse från pappor att vara involverade, utan praktiska faktorer som kommer i vägen. 

🧸 Pappor är viktiga Studier visar att ett engagerande föräldraskap från en icke-födande förälder har stor betydelse för alla delar av barnets utveckling, inklusive deras språkliga och kognitiva förmåga som deras känslomässiga välbefinnande. Ibland kan det känns som att det pratas mycket om hur viktiga mammor är,  men du som pappa är ovärderlig, du med.

Pappor i vården Historiskt sett är det oftare mammor som uppsöker vård för sina barn. Hos en digital barnsjukvårdstjänst som Knodd är det fortfarande en majoritet mammor som ringer in, även om appen ofta ligger i pappans telefon när det gäller heterosexuella par. Även här märktes en skillnad under pandemin, då båda föräldrarna ville vara involverade och få ställa sina frågor om båda arbetade hemifrån. BVC har som uppdrag att aktivt inkludera icke-födande föräldrar, oavsett om det handlar om en pappa eller en mamma. Ungefär 3-5 månader efter födseln får du som inte fött barnet möjlighet att prata enskilt med BVC-sjuksköterskan. Att vara delaktig i de vanliga BVC-besöken och gå på den här särskilda träffen kan ge pappor en möjlighet att känna sig mer involverade och bli tryggare i sin föräldraroll genom att förstå barnets utveckling och vad den lilla bebisen behöver just nu.

✨ Vårdappen för småbarnsföräldrar Trygg vård med erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor. Få hjälp med bedömning, diagnos och behandling, var du än befinner dig, inom minuter. Avgift 0 kr.

Att vara två pappor För manliga homosexuella par som blir föräldrar kan tankar om föräldraskapet och vad det innebär att vara pappa se annorlunda ut. Vägen till att bli pappa har ofta varit mer komplicerad och krävt ett stort engagemang och planerande. Manliga par som har barn tillsammans kan utsättas för mer diskriminering ifrån samhället, samtidigt som studier visar att de exempelvis delar hushållsarbetet mer jämlikt än heterosexuella par. Hbtqi-personer mår överlag bra och har en god livskvalitet, och detta gäller särskilt de som bildat familj. Samtidigt kan de möta en oförståelse från samhället för att de inte passar in i de heteronormer som finns. Gaypar kan känna ett behov av att bevisa att de ”duger” som föräldrar i samhällets ögon och att de måste vara perfekta föräldrar. Studier visar dock inte på några skillnader för barnen i dessa familjer vad gäller deras mående eller möjlighet till utveckling. Därför är gay- och bipappors uppdrag i föräldraskapet att ge sina barn ett tryggt och närvarande föräldraskap fullt av kärlek – det samma som för andra pappor, med andra ord.

💡 Stöd utifrån För hbtqi-familjer kan det bli särskilt viktigt att få träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. RFSL har gott om resurser och rekommendationer för Facebookgrupper och andra nätverk för gaypappor och regnbågsfamiljer.

Tumult i huvudet Att bli förälder är en omvälvande erfarenhet. Man blir en ny person och kommer aldrig igen att bli den man varit tidigare. En del heterosexuella par upplever att mamman som burit på barnet i nio månader fått lite mer tid på sig att ställa om och förbereda sig. För pappor är det ofta en abstrakt tanke ända tills det nyfödda barnet läggs på ens bröst: man blir pappa på en sekund. En del pappor upplever också att mamman har svårt att släppa in pappan och låta honom vara delaktig eller ta ansvar för barnet. Tankar och känslor som kan uppstå när man blir pappa inkluderar:  En helt ny insikt om sin egen dödlighet. Många upplever att de inte längre vill göra farliga aktiviteter som skulle kunna leda till att man blir skadad och inte kommer kunna finnas till för sin familj.  Att tänka annorlunda kring vad som betyder något. Kanske känns karriären mindre relevant och det känns viktigare att ha tid över att vara med familjen.  Hur man själv vuxit upp och hur ens egen pappa varit. Man kanske känner att man vill göra precis som ens egen pappa på vissa sätt, eller att man aktivt vill göra annorlunda på andra sätt. 

Att tänka på om du är pappa Råden till nyblivna föräldrar är otaliga, och alla kommer inte passa dig eller den sortens förälder du vill vara. Det är helt okej. Samtidigt är det helt okej att även du som är pappa har frågor och funderingar eller vill ha stöd när du känner dig otillräcklig – för det känner sig alla föräldrar någon gång. Ta tillvara på det stöd som finns, våga stöta och blöta dina tankar kring föräldraskapet och vad det innebär att vara pappa. Det kommer inte bara att stärka dig som person, det kommer även ge dig bättre möjlighet till en tryggare relation till ditt barn, livet ut.

Kom ihåg att föräldraskapet är långt. För en del känns bebistiden lite mindre intressant, eller mer som en uppgift, medan man känner att man kommer in i sin föräldraroll när barnet börjar förskolan eller till och med blir tonåring. Du kommer få tillfälle att finnas till för ditt barn på olika sätt under årens lopp. Kvantitet över kvalitet. Det kan kännas värdefullt att göra stora, roliga aktiviteter med ditt barn för att få guldstjärna som pappa, men det är i vardagen som föräldra-barnrelationen verkligen byggs. Att finnas där vid läggningar, skrapade knän, middagsbordet och läxläsning skapar ett förtroende för dig som förälder som ingen dag på cirkus ens kan komma nära. Tänk efter vad du själv bär med dig för förväntningar eller omedvetna beteenden.  Kanske förväntades du som barn bete dig som en ”modig kille” som inte blev ledsen, kunde gråta, eller fick ha vissa intressen för att de inte passade in i vissa förväntningar. Kanske hade du en pappa som var bra på att ge fysisk närhet och som var lyhörd inför vad du ville göra, oavsett om det följde tidens normer. Tänk igenom vad du har för bild av vad en pappa är och sedan om det är något du vill behålla eller ändra på med dina egna barn. Hitta någon att prata med. För en del är den andra föräldern/partnern ett stöd i att prata igenom sina upplevelser eller tankar. För andra är det skönt att få prata med andra män utanför familjen för att se att man inte är ensam med sina funderingar. Många föräldragrupper är i princip fortfarande mammagrupper med främst kvinnor, men det finns också specifika pappagrupper där andra pappor har barn i samma ålder. Du kan också få goda råd från någon som varit pappa längre än du själv. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

14 februari 2024

Läs mer

föräldrar som leker med sin bebis på golvet
Anknytning när du inte är föräldraledig: barnpsykologens råd
mamma och barn som skrattar
Så gör du om ditt barn favoriserar ena föräldern
bebis hand och föräldrars händer
Anknytning - Samspel mellan förälder och barn
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen