Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Nyttan och nöjet med barns flerspråkighet

Majoriteten av världens befolkning är idag flerspråkig och barn som växer upp med flerspråkighet får en riktig skjuts in i flera olika kulturer och inlärningens värld. 

Förskolebarn

Barn och flerspråkighet Flerspråkighet är mycket vanligt runt om i världen, både hos vuxna och barn. Det kan handla om personer som vuxit upp med flera språk från början eller som först varit enspråkiga för att sedan lära sig nya språk. Tidigare var det många föräldrar som oroade sig för att det skulle förvirra barnen att prata flera språk med dem, eller att prata ett annat språk hemma än de gjorde på förskolan. Det har dock visat sig att detta inte stämmer. I stället är det tvärtom, och att kunna flera språk kan även medföra andra fördelar.

Barnet kan fler ord som hör till hemmet på modersmålet och fler ord som hör till förskolan på det andra språket
quote

Hur fungerar flerspråkighet? När barn lär sig mer än ett språk har hjärnan en fantastisk förmåga att bygga inte bara ordförråd utan även en förståelse för hur olika språk fungerar och när de används. Barn som får möta mer än ett språk från första början utvecklar sin språkförmåga i samma takt som enspråkiga barn, det vill säga att talet kommer runt ettårsåldern. De lär sig då också skilja på de olika språken, något som underlättas om det finns tydliga avgränsningar för när de används (exempelvis att en förälder främst pratar det språket med sitt barn, eller att man har ett språk hemma och ett annat på förskolan). Däremot innebär detta inte att föräldrar som talar ett annat språk än exempelvis det som talas i samhället aldrig kan prata det språket också. Det som spelar roll i längden är att barnet upplever att det andra språket också är viktigt. Utvecklingen av ordförrådet går också i samma takt som för enspråkiga barn, men fördelas då över de olika språken. Detta innebär att barnet totalt sett kan lika många ord som jämnåriga, men troligtvis inte lika många på ett och samma språk. I den här åldern brukar barn kunna fler ord som hör till hemmet eller familjen på modersmålet och fler ord som hör till förskolans värld på det språk som talas där. Du kan lära dig mer om hur barns språk utvecklas i allmänhet i vår guide om barns språkutveckling från 0-5 år.

Vanliga myter om flerspråkiga barn Det finns många myter om hur flera språk påverkar barns utveckling som inte riktigt stämmer. ”Tvåspråkiga barns språk utvecklas långsammare”. Barns språk utvecklas vid samma ålder och barn börjar tala i ettårsåldern oavsett hur många språk de möter. Ordförrådet hos flerspråkiga barn kan vara mindre på båda språken men den totala mängden ord stämmer överens med jämnåriga. ”Det är förvirrande för barn att höra mer än ett språk”. Barns hjärnor är fantastiska och lär sig snabbt särskilja och förstå olika språk och i vilka sammanhang de används. ”Att prata ett annat språk hemma än det som pratas i förskolan kommer störa barnets förmåga att lära sig förskolans språk”. Tvärtom är det så att barn som lär sig mer än ett språk också lär sig förstå hur språk fungerar. Detta underlättar för framtida inlärning av ytterligare språk, även om det språket är uppbyggt på ett annat sätt, med andra grammatiska regler. Att barn växlar mellan sina språk tyder inte på att de har svårt med språken, utan att de tvärtom behärskar dem väl och förstår hur de kan använda de olika språken. ”Barn med språkstörning får ännu svårare om de lever i en tvåspråkig miljö”. Språkstörning eller sen utveckling av språket handlar inte om språken i sig. Forskning visar att flerspråkiga barn med språkstörning uppvisar den på samtliga språk och att inget språk blir stärkt av att ”ta bort” det andra. Flerspråkighet i sig kan inte orsaka en regelrätt språkstörning.

Vad kan du som förälder göra för att stärka ditt barns språkinlärning? Grundprincipen är: fortsätt tala ditt modersmål med ditt barn. Prata med barnet på det språk du själv känner dig bekväm med och behärskar. Om du kan begränsa ditt tal med barnet till ett språk så underlättar detta, men viktigast är att barnet upplever ett behov av det andra språket. Du behöver inte vara orolig för att ditt modersmål kommer ställa till det för ditt barn i skolan. Berätta sagor eller läs böcker på ditt modersmål, gärna samma berättelser om och om igen. Att repetera historier hjälper barn att lära sig både ord och hur språket är uppbyggt. Uppmuntra barnets koppling till hela kulturen som språket hör till. Språk är så mycket mer än bara ord och genom att lära sig andra språk får ditt barn också tillgång till de kulturer och den tillhörighet som finns där. Barnet har också bättre möjlighet att bygga relationer till släktingar som talar det språket. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du genom språket stärka en identitet hos ditt barn där den världen är levande och som barnet kan känna stolthet över. Detta gäller både om du talar ett nationellt minoritetsspråk som samiska eller finlandssvenska eller ett språk från ett annat land.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

10 mars 2023

Läs mer

Bebis som sitter i pappas knä och skrattar
Från babbel till berättande - om ditt barns språkutveckling från 0-5 år
bebis sittandes i barnstol
När språket inte hunnit ikapp
Barn som letar efter böcker i låda
Högläsning för barn - stöttar utveckling och bygger relation
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen