Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Från babbel till berättande - om ditt barns språkutveckling från 0-5 år

Från dag ett kommunicerar du och ditt barn på alla möjliga sätt, men en helt ny värld öppnar sig när ditt barn lär sig prata. Språket hjälper barn att lära sig om omvärlden och bygga relationer med andra, samtidigt som det låter dig få veta mer om vem ditt barn är. Här går våra barnspecialister igenom hur språkutvecklingen ser ut i barnets olika åldrar.

Bebis som sitter i pappas knä och skrattar

Språket är på ett sätt det som definierar oss människor. Det låter oss kommunicera på flera nivåer och är kopplat till vår förmåga att bygga relationer med varandra, att uttrycka våra behov och få dem tillgodosedda, och att förstå vår omvärld. Behovet och viljan att kommunicera finns hos nästan alla barn från dag ett och följer ungefär samma utveckling.

Antydan till språk - så kommunicerar en bebis 0-1 år Redan som liten bebis kan ditt barn kommunicera på olika sätt. Först är det reflexmässiga uttryck för olika behov. Du som förälder har säkert lärt dig hur skrik låter olika beroende på om ditt barn är hungrigt, trött, eller protesterar. Även det första sociala leendet, som brukar komma vid 5-6 veckor, och jollrandet är en del i barnets kommunikation och språkutveckling. Läs om vad du kan vänta dig under ditt barns första år i vår artikel om barns utvecklingssteg från 0-12 månader. Språket hos ditt barn börjar med vokaler. Det krävs en hel del fysisk utveckling av käkmuskulatur och andra muskler innan din bebis faktiskt har möjlighet att forma konsonanter. Runt 10-12 månader kan din bebis förstå flera av orden du använder och även lite trevande börja försöka sig på att säga några själv.  Några lekar och övningar som är roliga i den här åldern som stimulerar språkutvecklingen hos ditt barn är att: Sjunga för och med ditt barn: Ord kopplade till melodier sätter sig i minnet - tänk själv hur många låttexter du kommer ihåg. Att sjunga tillsammans utvecklar både språk och social kommunikation.  Spegla ditt barns läten: Genom att härma ditt barn förstärker du både ljuden och kommunikationsförsöken i sig. Sätt ord på allt bebisen intresserar sig för, särskilt när ditt barn börjar peka på olika saker, och var med i upptäckterna.  Träna på turtagning: Lek med leksaker eller rulla en boll till varandra och sätt hela tiden ord på vems tur det är och vad barnet kan göra. 

Dags att ta till orda - språkutvecklingen i åldern 1-2 år Runt ettårsdagen kommer ofta de första egna orden och under det här året börjar många barn sätta ihop 2-ordsmeningar (t.ex. “Titta lampa”). Med ett så litet ordförråd är det dock vanligt att ditt barn använder ett ord för många liknande saker (alla djur kan vara vovve, alla män blir pappor, osv.). Ditt barn förstår också mycket mer av vad du säger och kan följa dina uppmaningar.  Samtidigt kan vissa barn i den här åldern bli riktigt frustrerade när de har viljan att förmedla något, men saknar förmågan. Tänk dig själv hur jobbigt det kan vara på resa utomlands när du bara förstår en bråkdel av vad som sägs till dig och kan uttrycka ännu mindre. Det kan vara en tuff period, och ju mer du kan försöka sätta ord på olika saker och tolka vad ditt barn försöker uttrycka, desto smidigare tar ni er igenom den. Frustrationen kommer gå över allt eftersom barnet lär sig fler ord.  I den här åldern kan det vara roligt och bra för språkutvecklingen att:  Läsa, läsa, läsa: All forskning tyder på att tidig läsning tillsammans med barn är ett av de bästa sätten att utveckla deras ordförråd. Fokusera på böcker med mycket bilder och färre ord så det blir tydligt vad de handlar om. Det är fritt fram att berätta egna sagor eller beskriva bilderna i böckerna mer: ni kan jämföra färger, storlekar och känslor som olika figurer uttrycker. Barn tolkar kroppsspråk och mimik och kopplar ihop det med orden de lär sig. Det samma gäller om ni tittar på barnprogram tillsammans.  Ramsa och sjunga: Det genialiska med barnsånger och ramsor är ju att de är otroligt enkla med mycket upprepning. Barn i den här åldern älskar upprepning och ditt barn har säkert bett att få lyssna på exakt samma sång hundra gånger om. Upprepningen hjälper dem med språkförståelse och språkutveckling.  Fler tips på utvecklande lekar för barn i åldern 0-3 har vi samlat här.

Full rulle på snacket - när ditt barn är 2-3 år I tvåårsåldern sätter språket fart. Ordförståelsen rusar iväg till mellan 200 och 2000 ord, samtidigt som ditt barn kan uttrycka ungefär 50-100 ord, även om det är mycket vanligt att barn säger ord som bara ni i familjen eller personalen på förskolan förstår. Dessutom blir barnets fraser längre. Du kanske märker att ditt barn har svårt med vissa uttal, men det är inget tecken på hur språkutvecklingen går och brukar oftast rätta till sig med tiden. Språkutvecklingen i den här åldern kan ofta gå i vågor och helt plötsligt fullkomligt exploderar det med nya ord. Du kommer nog också märka att språket utvecklas hand i hand med annan social och känslomässig utveckling, vilket kan vara både tufft och spännande.  I den här åldern gäller det också att: Fortsätta läsa och berätta sagor tillsammans med barnet. Nu kan ditt barn delta mer och komma med egna funderingar och berättelser. Upprepa i stället för att tillrättavisa: Som med all inlärning blir det såklart en hel del fel och många tokiga uttryck. Försök att uppmuntra språkutvecklingen genom att upprepa det ditt barn sagt men själv säga det rätt. Du kan också utveckla det ditt barn säger för att lägga till ytterligare ord eller beskrivningar. 

I Knodd-appen kan du följa ditt barns språkutveckling, stämma av olika utvecklingssteg när ditt barn når dem och lära dig mer genom vår kurs om barns språkutveckling, framtagen av barnspecialister.

Spännande samtal - språkutveckling i åldern 3-4 år I den här åldern pratar ditt barn i hela meningar och med renare tal. Även utomstående förstår vad ditt barn säger, även om vissa uttal fortfarande är svåra och en hel del böjningar generaliseras. I den här åldern är det full fart på fantasin och barn pratar ofta för sig själva medan de leker eller filurar. De har också en helt annan förmåga att leka med andra jämnåriga. Exempel på roliga, utvecklande lekar i den här åldern:  Rollekar: Allt som kräver fantasi ger ditt barn möjlighet att testa på ord och begrepp som ni kanske inte möter i vardagen. Leken ger även barn chans att bearbeta sådant de lärt sig om omvärlden, livet och döden.  Läs mer komplicerade böcker: I den här åldern klarar ditt barn att lyssna på mer text per sida, men det är också roligt och utvecklande att själv få fantisera. Fråga ditt barn vad som händer på de olika bilderna eller i sagan och låt berättarglädjen flöda.

Nu rullar det - från 4 år och framåt Från ungefär 4-årsåldern har ditt barn utvecklat sitt språk så att det liknar en vuxens. Meningsuppbyggnaden är utvecklad, berättelser har början och slut, och uttalet är ofta tydligare. Från den här åldern handlar det främst om att fortsätta utveckla ordförråd, vilket fortsätter hela uppväxten - och även går hand i hand med att ditt barn lär sig mer om omvärlden. Fortsätt läsa, prata, fråga och fundera med ditt barn. Genom att hjälpa ditt barn fundera kring och tolka omvärlden förmedlar du också ett ordförråd som byggs på för varje dag.

Flerspråkiga barn En tredjedel av alla barn i Sverige i åldern 0-5 år har minst en förälder med annat modersmål än svenska. Tidigare trodde man att flerspråkighet var förvirrande för barn och senarelade språkutvecklingen, men nutida forskning har visat att så inte alls är fallet. Flerspråkiga barn har inte språkstörningar eller långsam språkutveckling jämfört med barn som växer upp med ett språk. Ordförrådet kan vara lite mindre i det ena språket till en början, eller delas upp mellan de olika språken, så att den totala summan ord barnet kan är jämlikt det hos andra barn i samma ålder. Flerspråkiga barn som länge mött båda eller samtliga sina språk utvecklar också förmågan att behärska olika språkliga normer och kan växla fritt mellan dem. Detta är en enorm styrka i längden.  Om du har ett annat modersmål än svenska, fortsätt tala det med ditt barn. Om ni inte alls talar svenska i hemmet kan det ta lite längre tid för ditt barn att lära sig svenska, men genom att regelbundet låta ditt barn gå på förskola utan längre uppehåll kommer barnet snart nå samma språknivå som enspråkiga, svensktalande barn. Detta blir en stor hjälp då barnet är ikapp när skolan börjar. Berätta sagor och läs böcker på ditt modersmål, och hjälp ditt barn behålla tvåspråkigheten genom att repetera det barnet säger på svenska på ditt eget språk. Flerspråkighet är en styrka som ger ditt barn tillgång till din kultur, stärker relationer med andra släktingar som kanske inte pratar svenska, samt stärker ditt barns identitet. Flerspråkiga barn utvecklar dessutom starka exekutiva funktioner, uppmärksamhet och läsförmåga. 

Om du är orolig för ditt barns språkutveckling Avstämning av ditt barns språkutveckling görs på BVC i samband med rutinkontroller flera gånger under barnets första fem år. BVC-sköterskan gör allmänna tester för att se till att ditt barn ligger inom normalspannet för var språkförmågan bör ligga. Kom ihåg att det kan vara ett brett normalspann och att ditt barn kan utveckla språk väldigt annorlunda från andra barn du känner och ändå ligga inom ramen för vad som är en normal utveckling. Om du skulle vara orolig får du vid dessa tillfällen möjlighet att diskutera eventuella funderingar eller oro du känner om ditt barns språkutveckling. BVC-sköterskan kan rådge dig, avgöra om det behövs ytterligare utredningar, eller erbjuda ökat stöd vid behov. Ju tidigare ni kan få stöd om det behövs, desto bättre kommer utvecklingen att gå, och desto bättre förutsättningar får ditt barn.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

10 mars 2023

Läs mer

Pojke och flicka som leker med små bilar
Utvecklande lekar för barn 0-3 år - tips från barnspecialisterna
Omslag podden Knodden
Knodden - föräldrapodden med Norrlandspäron
sjuk bebis
6 tillfällen då du som förälder faktiskt ska söka vård för ditt barn
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen