Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

NPF-diagnoser: viktigt att veta om autism, adhd & tourettes hos barn

Viktigt om symtom, utredning och behandling av autism, adhd och andra NPF hos barn från barnspecialisterna på Knodd

Aspberger symbol

Artikelinnehåll Vad är NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autism hos barn Adhd hos barn Tourettes syndrom hos barn

Vad är NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) påverkar hur hjärnan fungerar. De finns oftast med individen redan i barndomen, även om man kanske inte alltid uppmärksammar att det ligger en diagnos bakom barnets beteende. Barn med NPF kan bland annat ha svårt med koncentrationen, att reglera uppmärksamheten, att uttrycka sig eller samspela med andra, samt med inlärning, minne och motorik. Diagnoser som ligger under kategorin neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inkluderar autismspektrumtillstånd (inklusive tidigare diagnosen Aspergers syndrom), adhd, och Tourettes syndrom. Även språkstörningar kan bero på NPF.  Det är vanligt att ha mer än en NPF-diagnos. NPF kan orsakas av ärftlighet men även av komplikationer under graviditeten och förlossningen eller andra påfrestningar.  Dålig uppväxtmiljö kan inte orsaka NPF, men kan förvärra symtomen. Funktionsnedsättningarna går inte att bota men med stöd, erfarenhet och ibland medicinering kan man ofta kompensera för dem. Om du misstänker att ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, tala med din BVC. Ju tidigare utredningar kan göras och insatser kan sättas in, desto bättre långsiktig hjälp kan ni få för en anpassad vardag.

Autism hos barn Autism är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hur barn lär sig och bearbetar information. Diagnosen autism eller autismspektrumtillstånd inkluderar nu det som tidigare var olika diagnoser, däribland Aspergers syndrom. Detta beror på att man nu ser dessa diagnoser som relaterade, men på ett spektrum. Man kan alltså ha mer eller mindre svårigheter med det som ingår i diagnosen.

Typiska symtom vid autism: Svårigheter att förstå, anpassa sig till och kommunicera med andra Svårigheter att hantera förändringar eller tendenser att hamna i tvingande rutiner Hyperfokus och att bli helt uppslukad av saker som man är intresserad av Över- eller underkänslighet mot sinnesintryck såsom höga ljud, starkt ljus och beröring Autism kan innebära nedsatt språklig förmåga och intellektuell funktionsnedsättning, men det är inte alltid fallet. Att ha autism kan också medföra styrkor, såsom god koncentrationsförmåga och expertkunskap inom ett visst intresseområde.

Utredning och stöd Att få diagnosen autism kräver alltid en utredning och kan i många fall diagnostiseras redan under de första åren, även om mildare varianter kanske inte upptäcks förrän barnet börjar skolan. Du som förälder får vara med vid utredningen, och ofta inkluderas även förskola eller skola.  Autism är inte en sjukdom utan ett tillstånd. Det är därför inte något som ska botas, men ditt barn och du kan få individanpassat stöd och hjälp för att kunna hantera barnets svårigheter. Ju tidigare dessa insatser sätts in, desto mer kan de hjälpa er i vardagen.

Barn med lapp ADHD

Adhd hos barn Adhd gör att man har svårt att koncentrera sig och ibland att man har svårt att bromsa impulser. Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit hyperactivity disorder, som på svenska betyder uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitetsstörning. Alla barn med adhd är dock inte överaktiva och kan i vissa fall få diagnosen add, attention deficit disorder.

 Typiska symtom vid adhd hos barn Svårigheter att fokusera eller bibehålla uppmärksamheten Svårigheter att organisera, planera, eller fullfölja planer Impulsivitet, vilket inkluderar starka känsloreaktioner, svårigheter att hantera ostrukturerade uppgifter, och att vänta på att andra ska tala klart eller göra färdigt  Överaktivitet, vilket ofta innebär att barnet har svårt att sitta still eller kontrollera kroppens rörelser

Utredning och stöd  Alla barn har ibland svårt att sitta still eller att koncentrera sig. Detta innebär inte att de har adhd. Vid adhd orsakar symtomen problem i vardagen och är beständiga över tid. Ett barn med adhd-diagnos kan få stödresurser i förskolan/skolan och kan även behandlas med läkemedel i kombination med att ni i familjen får hjälp att strukturera er vardag på ett sätt som hjälper barnet. 

Tourettes syndrom hos barn Tourettes syndrom är ett tillstånd som orsakar rörelsetics och ljudtics. Tics är plötsliga, ofrivilliga ljud eller rörelser. Dessa uppstår ofta eller periodvis under en längre tid. Det är inte ovanligt att olika sorters tics avlöser varandra. Tourettes syndrom uppstår oftast mellan fyra till sex år och är ärftligt Det är vanligt att barn med Tourettes syndrom också har tvångssyndrom Kraftigare tics kan påverka barnet socialt, vilket kan orsaka lidande hos barnet

Utredning och stöd  Tourettes syndrom diagnostiseras alltid utifrån en utredning av läkare och psykolog. Eftersom det är vanligt att barn med Tourettes syndrom också har andra diagnoser och funktionsnedsättningar kan det bli aktuellt att utreda dessa vidare.  Barn med Tourettes syndrom, särskilt de som också har adhd, bör få stödresurser i förskola/skola för anpassad inlärning. Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa barnet att hantera ticsen när de kommer och medicinering kan bli aktuellt. Det är viktigt att förskolepersonal och lärare får lära sig om Tourettes syndrom och hur de ska bemöta ticsen för att avdramatisera dem. Ofta blir individer med Tourettes syndrom bättre på att hantera, dölja, eller motverka ticsen med åren. 

🌱 Om du tror att ditt barn lider av någon sorts neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), kontakta BVC.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

28 september 2023

Läs mer

Pojke som sitter på golvet och tittar på en mobiltelefon
Skärmtid och barn - så mycket är lagom för ditt barn
Bebis som snyter sig
Flera deciliter snor - de snuviga barnens tid är nu
barn med rosiga kinder som sitter i knä på mamma
1177, vårdcentral eller digital vård - var söker jag vård?
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen