Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

NIPT fosterdiagnostik - viktigt att veta

Under graviditeten erbjuds gravida olika sorters fosterdiagnostik för att se hur bebisen mår och utvecklas. En form av fosterdiagnostik är NIPT, som har en hög säkerhetsgrad vad gäller att upptäcka kromosomavvikelser hos fostret.

NIPT-test

Fosterdiagnostik under graviditeten Syftet med all fosterdiagnostik är att avgöra hur fostret i magen mår och utvecklas under graviditeten. Det kan bland annat avgöra hur många foster som finns i livmodern och uppmärksamma eventuella kromosomavvikelser.  Här kan du läsa mer om fosterdiagnostik under graviditeten.

Du som är gravid bestämmer Under graviditeten berättar barnmorskan om de former av fosterdiagnostik som kan vara lämpliga för varje individuell graviditet. Anledningar till att fosterdiagnostik erbjuds kan handla om den gravidas ålder eller en ökad risk för ärftliga sjukdomar. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik. En del vill veta så mycket som möjligt om fostrets utveckling, andra vill hellre vänta. Barnmorskan kan hjälpa till att väga för- och nackdelar om man är osäker och man får ställa så många frågor som man behöver för att känna sig trygg i sitt beslut. En partner eller medförälder kan också hjälpa till att fatta beslutet, men i slutändan är det alltid den gravida som bestämmer. 

✨ Följ din graviditet i appen Matnyttig och veckovis information om allt som hör till graviditet, förlossning och stundande föräldraskap.

NIPT NIPT står för Non Invasive Prenatal Testing, icke-invasiv fosterdiagnostik. Som namnet antyder är testet icke-invasivt och medför ingen risk för missfall. Precis som KUB (kombinerat ultraljud och blodprov) visar NIPT sannolikheten att fostret bär på kromosomavvikelser. Kromosomavvikelser kan exempelvis innebära att barnet kommer att födas och leva med en funktionsnedsättning. Det är vanligt att man först gör KUB och sedan följer upp med NIPT om KUB pekade på hög sannolikhet för kromosomavvikelser.  Undersökningen NIPT:  Kan göras först i vecka 10, med större säkerhet från vecka 12, och kan sedan genomföras när som helst under graviditeten.  Är ett enkelt blodprov som analyseras i labb. Oftast får man först göra ett ultraljud.  Erbjuds endast till vissa gravida. Olika regioner har olika bestämmelser. Det går också ofta att göra NIPT på privat mottagning.  Anledningar till varför man erbjuds NIPT inkluderar att man fått resultat från KUB som pekar på hög sannolikhet för kromosomavvikelser, att man tidigare varit gravid med ett foster som haft vissa kromosomavvikelser och i vissa fall om man är äldre.

Resultat från ett NIPT-test Man får ofta svar inom en till två veckor efter att blodprovet har tagits. Av de tre typerna av icke-invasiv fosterdiagnostik (som också inkluderar ultraljud och KUB) ger NIPT de säkraste svaren. NIPT-resultat som inte pekar på några avvikelser har mycket hög säkerhetsgrad, så då krävs inga vidare tester. Ett resultat som pekar på någon avvikelse är dock inte lika pålitligt. Det behöver säkerställas genom fostervattensprov eller moderkaksprov. Är man gravid med fler än ett foster kan resultatet också vara svårare att tyda.

Ställ så många frågor du vill och behöver
quote

Tankar och känslor kring resultatet Att få oönskade resultat från NIPT kan vara tungt och överväldigande. Det är viktigt att prata med barnmorskan och närstående för att få stöd och råd, både före och efter testerna. Barnmorskan kan dels ge information om vad resultatet innebär, dels förmedla kontakt till ytterligare vårdpersonal och kurator för stöd. Många föräldrar upplever att mer information hjälper dem att landa i ett beslut och en känsla som är rätt för just deras familj. Om resultaten tyder på en sannolik kromosomavvikelse kan man få:  Information om vad det kommer innebära för ens barn och familj Veta hur det kan se ut att leva med en funktionsnedsättning Veta vad det finns för stöd att få  Information om vad som gäller om man vill göra abort Om du är gravid och står inför beslutet att göra fosterdiagnostik eller har fått ett oönskat resultat, tala med din barnmorska. Ställ så många frågor du vill och behöver för att få svar, information och vägledning. 

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

13 september 2023

Läs mer

Vattenförlossning
Olika sätt att föda - från vattenfödsel till att föda hemma
Lilla medicinlådan - Vad behöver bebisen?
kvinna som håller i telefon som visar Knodd-appen
Barnmorskans råd - bästa gravidapparna
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen