5 tillfällen då du behöver söka vård för ditt barns infektion

Barn får lätt olika infektionssjukdomar som orsakas av bakterier eller virus. Ofta går infektionerna över av sig själva och kan lindras hemma, men i vissa fall blir infektionerna svårare eller leder till komplikationer som kräver sjukvård. Knodds barnspecialister ger råd om 5 tillfällen då du bör söka vård för ditt barns infektioner - och 2 komplikationer som du särskilt ska vara uppmärksam på.

Sjukt barn i säng

Infektioner hos barn

Infektioner är vanliga hos barn. Det kan handla om allt från enkla virussjukdomar till allvarligare bakteriesjukdomar som behöver behandlas med antibiotika. Små barn är känsligare för infektionssjukdomar eftersom deras immunförsvar fortfarande är under utveckling - samtidigt bidrar varje avklarad infektion till att immunförsvaret byggs upp och blir starkare.


Det är vanligt att barn får feber i samband med infektioner när kroppen försöker avlägsna virus- eller bakterieinfektionen. De flesta infektioner går över av sig själva, men ibland krävs behandling för att bota sjukdomen eller påskynda tillfrisknandet. Barnet kan även behöva vård för att hantera komplikationer som uppstår i samband med infektionen. Därför har våra barnspecialister samlat dessa råd om när du som förälder bör söka vård för ditt barns infektionssjukdomar.

I Knodd-appen kan våra barnspecialister hjälpa er med bedömning och råd om behandling.

Tillfällen då du ska söka vård

1. Om ditt barn har påverkat allmäntillstånd. Barnets allmäntillstånd är ofta en god indikator på hur allvarlig en infektion är och om ni behöver söka vård. Om ditt barn är sjukt med låggradig feber och i övrigt verkar vara sig själv räcker det att stanna hemma och lindra symtomen tills sjukdomen går över. Men om ditt barn är orkeslöst, inte reagerar som vanligt på sådant som brukar vara roligt, inte orkar äta eller dricka, eller blir allmänpåverkat, är det viktigt att du uppsöker vård för ditt barn. Om du är osäker om ni behöver fysisk vård kan du kontakta Knodd eller 1177 för rådgivning.

2. Om ditt barn har mycket hög feber eller feber som inte går över. Feber i sig är inte farligt för ditt barn eller nödvändigtvis ett tecken på något allvarligare som kroppen inte kan hantera själv. Huruvida man ska söka vård i samband med feber beror på flera faktorer. Om ditt barn är under tre månader och har feber på 38 grader eller mer, eller om ditt barn är över sex månader och har feber på 41 grader eller mer behöver du söka vård. Om ditt barn har feber som inte går över på 4-5 dagar är det också viktigt att söka vård. Du bör även kontakta vården om ditt barn har feber och verkar må mycket dåligt eller är otröstligt. 

3. Om ditt barn har feber och något av följande symtom: 

  • Om ditt barn har feber och mycket ont i halsen utan övriga förkylningssymtom behöver ni söka vård. Detta kan uppstå i samband med till exempel förmodad körtelfeber eller halsfluss
  • Om ditt barn har feber och får kraftig huvudvärk behöver ni söka vård akut, då det kan handla om hjärnhinneinflammation. Var även uppmärksam på om du ser blödningar under huden som ser ut som röda utslag eller blåmärken och som inte bleknar då du trycker på dem. 
  • Om ditt barn har feber, ont i halsen och små knottriga utslag. 
  • Om ditt barn har feber och får feberkramp för första gången behöver du ringa 112 omedelbart. Vid feberkramp blir barnet stelt och hela kroppen krampar sig. Krampanfall är ovanliga och nästan alltid helt ofarliga, men de ser mycket obehagliga ut. Om ditt barn har haft feberkramp förut kan ni oftast hantera det hemma, men första gången det sker ska du ringa 112.

4. Om ditt barn har svårt att andas. Till exempel RSV-infektioner sätter sig i luftvägarna och kan ge barn andningssvårigheter, särskilt hos spädbarn. Om du märker att ditt barn har ansträngd eller pipig andning, hög andningsfrekvens eller indragningar under revbenen vid andning behöver ni söka vård. Även influensa kan ge upphov till andningssvårigheter och/eller mycket tung hosta. Om du märker att barnet har andningsuppehåll eller att barnet får mycket svårt att andas ska du ringa 112 omedelbart.

5. Om ditt barn har svårt att få i sig vätska. Det kan handla om att barnet har ont i halsen och har svårt att svälja, eller att allmäntillståndet sviktar och barnet inte orkar få i sig vätska. Oavsett anledning är risken för vätskebrist och uttorkning hög, särskilt hos yngre barn. Om du märker att barnet inte dricker, inte kissar som vanligt, eller att blöjorna är torra är det viktigt att snabbt få vård. Var särskilt uppmärksam på om barnet verkar allmänpåverkat.

Särskilda komplikationer vid infektionssjukdomar

I enstaka fall kan en infektionssjukdom leda till svårare komplikationer. Då är det viktigt att hålla utkik efter särskilda symtom som kan indikera att läget har försämrats och då behöver du kontakta vård för bedömning och behandling. Var uppmärksam på om:

Granskare:

Helena MalmSpecialistsjuksköterska inom barn och ungdom

Senast uppdaterad

10 juni 2022

Läs mer

6 tillfällen då du behöver söka vård för ditt barns utslag
Viktiga råd om RS-virusinfektion från barnspecialisterna
7 sjukvårdsknep varje småbarnsförälder borde veta om
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen