Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Kikhosta hos barn

Kikhosta smittar och ger en långvarig kraftig hosta. Sjukdomen orsakas av en bakterie som inflammerar luftvägarna. Symtomen kan vara lindrigare eller svårare beroende på barnets ålder och om barnet har haft kikhosta tidigare. Oftast får yngre barn allvarlig kikhosta.

Snabbversionen

 • Symtom

  Kraftig hosta, väser och piper vid inandning, utmattning, ibland kräkning, slem och röda ögon. Barn under sex månader kan få kramper och i värsta fall andningsuppehåll och tappa medvetandet.

 • Bedömning

  Av dig själv, en erfaren sjuksköterska eller läkare på upplevda symtom. Ibland kroppsundersökning och prover.

 • Behandling

  Beror på ålder på barnet, när i förloppet och på vilka symtom. Alltid läkarundersökning om spädbarn.

 • Förskola?

  Helt okej om barnet är feberfritt och orkar delta, men undantag om man har smittsamhet och det finns små barn på förskolan.

bebis som hostar

Hur vet jag om mitt barn har kikhosta?

Vad ska jag göra som förälder?

Behöver vi stanna hemma?

Barnsjuksköterska i mobilen