Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Knodden avsnitt 8 - Mitt barns härliga trotsåldrar

Det som i folkmun kallas trotsålder återkommer under olika steg i barns utveckling och ser olika ut beroende på ålder. Knodds verksamhetschef och barnsjuksköterska Tina pratar med Jennie-Lie om hur trots kan se ut i olika åldrar och svarar på föräldrars frågor om hur man kan hjälpa sitt barn - och klara perioden själv.

Bebis som tar mammans glasögon

Trotsåldern är en del i barnets utveckling

Det som vanligtvis benämns som trotsålder är egentligen del i barnets utvecklingsfaser där barnet upptäcker sin egen vilja och att barnet kan påverka sin omvärld. Det kan uttryckas som ljudliga protester, ett evigt “nej”-ande, eller att barnet slåss och bits. Barn “trotsar” för att lära sig mer om sin egen plats i samvaron och sin egen förmåga, men det är inte alltid lätt som vuxen att parera utbrott av olika slag. Samtidigt är trotsåldern påfrestande för den vuxna och alla föräldrar har nog någon gång känt att situationen blivit dem övermäktig.


Barnspecialisten Tina Simonsson har träffat många föräldrar som tagit sig igenom olika perioder av trotsåldrar med sina barn. Med empati, erfarenhet och en dos humor besvarar hon och Jennie-Lie föräldrars frågor om hur de kan hantera olika situationer då deras barn trotsar och vad det är som händer inom barnet när utbrottet kommer. Det blir ett matnyttigt avsnitt med hög igenkänningsfaktor.


Gästande barnspecialist

Dagens gäst är Tina, barnsjuksköterska sedan många år och nuvarande verksamhetschef på Knodd. Tina är även mamma till sin 10-åriga dotter.

Du kan även lyssna på avsnittet i bland annat Apple Podcast.

Om avsnittet

“Man behöver stoppa, man behöver ta ifrån eller lyfta bort, men man gör det med omsorg.”Trotsåldern kan se olika ut

Dagens avsnitt handlar om barns trotsåldrar. Jennie-Lie börjar med att påpeka att hennes barns trotsbeteenden ser olika ut. Tina förklarar lite mer om vad trots är, hur det kan ses som en del i utvecklingen och att även vi vuxna egentligen fortfarande trotsar. Trots är en viktig del i barns förståelse om sig själva och sin plats i omvärlden. Tina beskriver även hur häftigt det är att se barn inse att de kan påverka omvärlden genom sitt beteende.


Vad kan man göra när barnet är mitt i ett utbrott?

Det är påfrestande när barn trotsar och Jennie-Lie beskriver hur hon själv så lätt började säga nej till allting när hennes barn gjorde det. Tina ger olika tips på att hantera utbrott och konflikter, bland annat hur man kan:

  • Undvika konflikten
  • Jobba på positiva delar av relationen när det inte är konflikt
  • Säga ifrån när det inte är förhandlingsbart

Lyssnarna får även tips på bra böcker som kan vara till hjälp.


Föräldrars frågor om barns trotsåldrar

Den största delen av avsnittet går åt till att svara på föräldrars frågor om deras barns trotsålder. Tina berättar om barn som bits, om när det inte är lämpligt att resonera med en 2-åring, och varför föräldrar får ta det mesta av trotsbeteendet. Jennie-Lie erkänner att hon själv skrikit på sina trotsande barn och besvarar frågor från en orolig mamma som är rädd för att hon är en dålig förälder när hon inte hanterar trötta kvällar pedagogiskt nog. Som alltid blandas goda råd och gedigen kunskap med egen erfarenhet i alla svar.

Tidsstämplar

[01:35] Jennie-Lie frågar om hennes barns 2-årstrots kommer gå över tills hon når 10-årsåldern, som Tinas dotter. Tina pratar om de nya utmaningarna som dyker upp när barnen blir äldre. Jennie-Lie tar upp tidigare samtalsämnen om utvecklingsfaser men funderar om trotsåldrar är något annat? Tina nämner att man ofta har mer förståelse för ett skrikande spädbarn än en 2-åring som krånglar. 


[03:55]
Tina kallar trotsåldern en utvecklingsålder som börjar vid 1,5 år. Barnet kan inte prata och humöret kan bli labilt. Jennie-Lie menar att hennes barn har gått igenom de här perioderna på olika sätt. En blir retsam och jättearg vid tillsägelse, en annan slutar lyssna helt, medan en tredje alltid blir fysiskt arg och inte har något tålamod med motgångar. Tina påpekar att även vuxna trotsar. Hon poängterar också att det häftiga med trotsåldern är att det är första gången barnet verkligen märker att det kan påverka omvärlden. De har lärt sig ordet “nej” och använder det i alla sammanhang. 


[08:13]
Jennie-Lie kände att hon själv också sa nej så mycket när hennes barn var i den åldern och frågar Tina hur hon kan prata med sin trotsiga unge. Tina ger råd och uppmuntrar föräldrar att inte skrika tillbaka. Hon tipsar även om boken “Fem gånger mer kärlek” av Martin Forster och hur man kan jobba på relationen när det inte är konflikt. Ibland kanske man ens inte måste ta konflikten. 


[12:05]
Behöver man anpassa sig till barnet när man har rutiner? Tina pratar om att tänja på gränserna ibland men också om vikten av att ge barnet ett positivt ansvar, även om det inte är så stort. Ibland måste man hålla på gränserna även om det blir bråk. Tina påpekar också att barnet ofta trotsar mindre bland folk det inte känner och på förskolan, och  bearbetar det istället hemma. 


[14:30]
Vad kan man göra när barnet är mitt uppe i ett utbrott? Tina menar att det ju inte är läge att diskutera med en 2-åring men ger tips på hur man kan avleda. Däremot finns det vissa tillfällen där man måste hålla på gränserna, exempelvis om barnet slår. Tina ger tips på hur man kan säga ifrån när det verkligen inte är förhandlingsbart. 


[17:58]
Jennie-Lie undrar vilka andra åldrar utöver 2-årsåldern som man kan vänta sig trots från sitt barn. Tina pratar om hur trotsåldern kan se ut när barnet är 3 år. Vad kan man ge en 3-åring för ansvar så att de känner sig kapabla och viktiga? Jennie-Lie berättar hur det ibland blir problem när andra är på besök. I deras familj vill de inte bestraffa barnen, men de kände vid ett tillfälle att hennes 3-åring behövde en paus. 


[21:51]
Tina och Jennie-Lie svarar på frågor från föräldrar. En förälder berättar om deras barn som bits på förskolan men inte hemma, och Tina ger förslag och beskriver varför barn bits. En annan förälder frågar hur man ska stå ut och inte bli vansinnig som vuxen när barnet trotsar. Jennie-Lie föreslår boken “Barn som bråkar”. 


[28:53]
En annan mamma som är ensamstående frågar hur hon kan hjälpa sitt barn när hon helt enkelt inte orkar vara pedagogisk. Tina påpekar att barn trotsar mot vuxna de känner sig trygga med och hur mamman kan bekräfta sitt barn. Jennie-Lie säger att föräldrar ställer så höga krav på sig och ger lite tips på hur man kan vara snäll mot sig själv så man orkar med. Jennie-Lie frågar Tina om man ska lyssna på ett barn som säger att det vill vara ifred och stänga in sig på rummet. Tina kommer med förslag på hur man kan kolla att barnet är okej och ändå ge dem lite andrum. 


[35:17] En förälder undrar om det är okej att ignorera ett barn som skriker när man själv behöver en paus, eller om det skadar barnet. Tina ger förslag på repliker man kan säga till sitt barn för att förklara varför man lämnar rummet när barnet trotsar utan att skada tilliten. Jennie-Lie erkänner att hon har skrikit åt sina barn och Tina menar att det nog inte finns någon förälder som aldrig skrikit. Jennie-Lie berättar om en gång hon fortfarande minns så tydligt när hon skrek åt sin dotter och hur dålig man känner sig som förälder. Tina pratar om att det handlar om hur ofta ett barn hör föräldern skrika eller säga ifrån så på skarpen. Det är viktigt att förklara efteråt varför man blev arg och vad som hände. Tina tipsar också om Knodd-appens kunskapsprogram där det finns mycket matnyttig information om ens barns ålder. Jennie-Lie upplever att informationen kan vara bra stöttning. Tina trycker igen på att det bygger tillit att ha bra stunder tillsammans, vilket sedan kommer till hjälp när konflikterna uppstår. Gör någonting speciellt tillsammans med barnet en stund när inget annat får störa.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

9 mars 2023

Läs mer

Bebis som får vaccinspruta i låret
Knodden avsnitt 6 - Vaccinationer för barn
Pojke och flicka som leker med små bilar
Utvecklande lekar för barn 0-3 år - tips från barnspecialisterna
Barn som håller ett leksaksblock
Barns utveckling det första året
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen