Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Knodden avsnitt 14 - Barns sexualitet och genus

Barn upptäcker tidigt att människor runt omkring dem har olika förväntningar på pojkar och flickor och hur vi behandlar våra kroppar. Därför är det viktigt att vuxna lär sig prata om detta med barn. 

pojke och flicka som kramas

Barn lär sig redan i 1-2-årsåldern att vissa beteenden och tankar förväntas av flickor och andra av pojkar. Även om man som förälder inte håller med märks samhällets könsnormer överallt och det krävs aktivt arbete om man vill motverka dessas inflytande på sitt barn. Samtidigt är sexualitet, kroppar och hur barn blir till tabubelagda ämnen som kan vara svåra för vuxna att prata om med sina barn. Men med en bättre förmåga att förstå sina känslor och sätta ord på sin kropp och sitt beteende ges barn möjligheten att leva mer jämlikt och mer i enlighet med sina egna önskemål, även när de blir äldre.


I detta avsnitt av Knodden pratar barnspecialisten Johan med Jennie-Lie om barns sexualitet. Hur kan man som vuxen kan hjälpa barn genom att möta dem på den nivå de själva är på, och hur pratar man om sin egen kropp?


Gästande barnspecialist

Johan är barnsjuksköterska och jobbar runt om i Sverige på barnsjukhus, där han möter allt från för tidigt födda till barn med cancer. Han är också barnspecialist på Knodd.


Du kan även lyssna på avsnittet i bland annat Apple Podcast.

Om avsnittet

“Man måste gå tillbaka till sig själv. Är jag trygg i mig själv så blir det lättare att förmedla det till sitt barn.”


Vad är kön?

Avsnittet introduceras genom att Johan först beskriver vad kön är och hur det rent biologiskt skapas i fostretstadiet. Det biologiska könet påverkas sedan av våra tankar om normer och hur våra liv ser ut. Litteraturen har fortfarande en heteronormativ utgångspunkt, vilket innebär att kärnfamiljen är det som anses vara normalt. Så ser det dock inte längre ut i samhället, utan på det stora hela vill vi ändra dessa normer.


Om könsnormer och könsroller

Vad som traditionellt har ansetts tillhöra det ena eller det andra könet sitter fortfarande starkt i våra medvetanden, och barn plockar upp dessa idéer om könsnormer från en väldigt tidig ålder. Johan berättar hur mycket miljön där ett barn växer upp påverkar hur de ser på könsroller och könsnormer. Samtidigt ger Jennie-Lie exempel från sin egen familj, då hennes son blev otroligt ledsen när han stolt gått till förskolan i sin favoritklänning och fick höra från de andra barnen att pojkar inte ska ha klänningar. Johan funderar på olika saker man kan säga till sina barn, både pojkar och flickor, för att stötta dem och ge dem en lite mer jämlik förväntan på vad de kan bli i livet.


Hur kan man prata om känslor och sex med sina barn?

Ett mycket tabubelagt och lite genant ämne är barns sexualitet, och att prata med barn om deras kroppar samt hur barn blir till. Här ger Johan gott om råd kring hur man som förälder kan lägga samtalet på en lagom nivå för barnet och hur man undviker att det blir för komplicerat för en själv. Det är viktigt att man som förälder funderar på vad de förmedlar till ett barn om man tvingar dem att krama vuxna fast de inte vill. Johan förklarar hur ett välutvecklat ordförråd och en trygg kroppsuppfattning kan hjälpa barn förstå vad de vill och upplever även när de blir äldre. Jennie-Lie och Johan diskuterar även barns onani och vad det innebär när små barn tar på sig själva, även det ofta är ett svårhanterat ämne för vuxna. Slutligen uppmuntrar Johan vuxna att fundera på sin egen kroppsuppfattning och sina värderingar. Barn uppfattar så mycket mer av vad vi lever än vad vi lär, och om vi kan föregå med gott exempel så är hälften redan vunnet.

Tidsstämplar

[00:33] Jennie-Lie introducerar dagens gäst Johan och dagens ämne, barns sexualitet och genus. Det ska även handla om könsnormer och andra spännande frågor. Det kan vara lite svårt att sätta sig in i och veta hur man ska prata om det. Johans utgångspunkt är att vi kan hjälpa våra barn på vägen.


[02:39] Jennie-Lie berättar att hon har tre barn, varav de första två är tvillingar, en flicka och pojke. Hon märkte att folk reagerade som om detta var som att få jackpot och att det här med kön påverkar folk. Varför blir vissa tjejer och vissa killar? Johan förklarar hur det fungerar rent biologiskt och att alla foster från början är kodade som flickor. Jennie-Lie tar upp ämnet med könsnormer och heteronormativitet. Johan berättar att det som anses vara normalt inte har ändrats i litteraturen, men att våra tankegångar har ändrats och att vi vill att synen på könsnormer ska förändras. Utgångspunkten i litteraturen är ett heterosexuellt par som ska fortplanta sig.


[05:44] Jennie-Lie tar upp könsnormer och könsroller hos små barn och hur mycket debatt som pågår om “tjejigt och killigt”. Men hur tidigt blir barnen själva medvetna om sina könsroller? Johan menar att det helt beror på vilken miljö de växer upp i och hur mycket de präglas av hur vuxna beter sig runt omkring dem.


[07:37] Jennie-Lie berättar om första gången hon stötte på det här, när hennes son älskade att ha klänning. Han hade den på förskolan och kom hem jätteledsen för att vänner på förskolan hade skrattat och sagt att det bara är tjejer som har klänningar. Johan ger tips på hur man kan prata med sitt barn och hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor. Jennie-Lie undrar hur viktigt det faktiskt är att försöka luckra upp könsroller, och Johan berättar varför han tycker det är så viktigt. Han pratar också om att leva som vi lär, hur vi pratar om våra kroppar och oss själva och att vara snälla mot oss själva.


[12:35] Vad skulle flickor behöva lite extra stöttning med? Finns det några riktlinjer? Johan pratar om att vi fortfarande kämpar för jämställdhet och att en obalans finns kvar. Det grundläggande är att berätta för flickor att de är lika mycket värda och har samma rättigheter. Jennie-Lie undrar vad ett liknande tips skulle vara för pojkar. Johan ger förslag på vad man kan förmedla till pojkar och påpekar att man faktiskt får vara som man vill.


[14:46] Hur pratar man om känslor och sex med sina barn? Hur blir det naturligt? Johan påpekar att det är jätteviktigt att hjälpa barnen att sätta ord på saker och ting. Han förklarar forskningsresultat om vad som händer om barn inte utvecklar ordförrådet för att kunna uttrycka sig om sina kroppar och känslor. Jennie-Lie undrar varför vi vuxna tycker att det är så genant, och Johan pratar om tabu och hur man uttrycker om man är trygg i sig själv. Barnen snappar upp allt, vilket märks redan på förskolan.


[19:37] Jennie-Lie har just upptäckt att ordet snippa är ett nytt ord i svenska språket. Johan tipsar om olika serier och böcker som tar upp hur man kan prata om kroppen och även konceptet “Stopp - min kropp”. Jennie-Lie säger att hon växte upp med tanken att man skulle krama alla vuxna, exempelvis en okänd släkting som man fått en present av, och ber om Johans åsikt om det. Behöver barn krama någon de inte vill, och hur är det med att byta en blöja på sitt eget barn som absolut inte vill? Johan funderar på hur kan man göra det på barnens villkor.


[27:41] En annan fråga som kan vara genant är hur bebisar blir till. Johan menar att man kan prata med barn på en basal nivå och beskriver hur det kan gå till. Han diskuterar även hur man kan prata om homosexuella par och familjer som ser annorlunda ut.


[30:25] Jennie-Lie har insett att små barn börjar upptäcka sina kroppar tidigt, och Johan påpekar att små barn kan få orgasm eller gnida sig även för att lugna sig. Johan tycker inte man ska förbjuda det, men berättar hur man kan stötta och vägleda barnet utan att göra något dramatiskt av det.


[35:21] Jennie-Lie undrar om Johan har något mer att skicka med föräldrar. Johan menar att det lättaste som förälder är att börja hos sig själv. Vad har jag för värderingar? Vad har jag för syn på min kropp? Sedan förmedlar man det till omgivningen. Barn gör som vi vuxna gör, de härmar, efterliknar och gör som sina förebilder. Om vi som föräldrar kan ändra vårt beteende så kan vi lättare påverka barnen. Avdramatisera det här. Svara ärligt, rakt på sak, det kommer man jättelångt på. Det tycker Jennie-Lie känns tryggt och enkelt.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

9 mars 2023
Barnsjuksköterska i mobilen