Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Förlossningsdepression – symtom och behandling 

Det är många känslor som ryms under den första tiden efter att ett barn föds, från upprymdhet till nedstämdhet och oro. Ibland går nedstämdheten över till en förlossningsdepression eller postpartumdepression, ett tillstånd som går att behandla. 

mamma med nyfödd bebis

Artikelinnehåll Symtom på förlossningsdepression Är jag en dålig förälder om jag inte är glad? Hjälp finns att få Vanliga frågor om förlossningsdepression

Förlossning och risk för postpartumdepression Tiden efter förlossningen är omvälvande. För den som fött barn har kroppen fullt upp med att återhämta sig, läka och reglera hormonnivåerna. Höga nivåer av vissa hormoner eller snabba minskningar av andra gör att man kan uppleva starka känslosvängningar, samtidigt som ens livssituation och tidigare erfarenheter kan påverka hur man mår under den här tiden. I vissa fall tar känslor av nedstämdhet och svårigheter att alls känna glädje över. Då kan det handla om en förlossningsdepression, som också kallas postpartumdepression, PPD.

Symtom på förlossningsdepression Man räknar med att 8-15% av alla som fött barn får förlossningsdepression, och vissa uppskattningar tyder på att det kan handla om upp till 20%. Det är alltså en vanlig reaktion efter en förlossning, och symtomen kan se lite olika ut hos olika individer. Vanliga symtom på förlossningsdepression inkluderar:  Nedstämdhet och svårighet att känna glädje  Att inte tycka om sådant man tidigare tyckte om att göra  Känslor av skuld, hopplöshet och värdelöshet Svårigheter att koncentrera sig Självskadebeteende, tankar om att det skulle vara bättre om man inte fanns Svårigheter att orka ta hand om sig själv eller barnet Att äta och sova för mycket eller för lite Irritabilitet, ångest, oro, eller panik Svårt att få något gjort eller koncentrationssvårigheter

💙 Om du har tankar om att skada dig själv eller att det vore bättre om du inte fanns, sök hjälp direkt. På dagtid kan du vända dig till din BVC-sjuksköterska, på kvällar och helger till akuten. Om det känns som att du vill ta ditt liv, ring 112 eller be någon hjälpa dig att göra det.

Även nyblivna föräldrar som inte själva fött barnet kan få förlossningsdepression. Det finns många faktorer som spelar in utöver just hormonförändringar hos den som fött barnet. Därför går det inte heller alltid att veta varför man får en förlossningsdepression.  Många av dessa symtom är vanliga veckorna efter förlossningen. Skillnaden är att vid en förlossningsdepression sitter de i under en längre tid. 

Förlossningsdepression är inte baby blues Ungefär två till tre dagar efter förlossningen är det mycket vanligt att den som fött barn blir nedstämd. Man kan ha lätt för att gråta eller uppleva häftiga humörsvängningar. Detta kallas baby blues och är kroppens reaktion på de enorma hormonomställningar som sker dagarna efter förlossningen.  Baby blues stabiliseras och går oftast över av sig själv på några dagar, eller i vissa fall någon vecka. Även om symtomen kan likna varandra är skillnaden just att förlossningsdepressionen sitter i under en längre period. 

Det kan vara klokt att redan innan barnet är fött berätta för barnmorskan om dina tidigare upplevelser
quote

För dig som upplevt nedstämdhet eller ångest tidigare i livet Om du sedan tidigare haft perioder av nedstämdhet, varit deprimerad, eller haft ångest så har du en något högre risk för att drabbas av förlossningsdepression. För dig kan det vara klokt att redan innan barnet är fött berätta för barnmorskan om dina tidigare upplevelser. Då kan det finnas möjlighet att redan i förväg koppla in samtalskontakt eller annat stöd så att du står väl rustad när barnet är här. Detta gäller oavsett om du är den som bär på barnet. 

Är jag en dålig förälder om jag inte är glad?

Kanske har man kämpat för att få barn och omgivningen utgår från att man ska vara särskilt tacksam
quote

En del av förlossningsdepressionen som ofta gör upplevelsen mycket värre är den skam som följer med den. Det här är en period då alla omkring en utgår ifrån att man är glad. Kanske har man dessutom kämpat för att få barn, gjort IVF, eller adopterat och omgivningen utgår ifrån att man ska vara särskilt tacksam. Då kan det kännas extra jobbigt att inte glädjas, inte vilja finnas kvar med sitt barn, eller inte känna att man knyter an till barnet. Om du känner skam för att du inte är glad under den här perioden, försök tänka på att: En förlossningsdepression betyder inte att du inte älskar ditt barn eller att du är en dålig förälder, utan är en behandlingsbar sjukdom som påverkar hur du upplever livet. Personal på BVC och vårdcentraler är vana vid att hantera och hjälpa föräldrar som lider av nedstämdhet och förlossningsdepression, eller som på annat sätt kämpar med att vara förälder, så de kan hjälpa dig och kommer inte döma dig hur du än känner. 

Hjälp finns att få

Att söka hjälp för sitt mående är bland det bästa och finaste du kan göra för ditt barn och för din familj
quote

Det kan vara svårt att se det när man är inne i det, men depression är en sjukdom. De tankar och känslor man har under en förlossningsdepression, som kan kännas som en objektiv verklighet som aldrig kommer att förändras, har med sjukdomen att göra och behöver inte vara för alltid. Att söka hjälp för ditt mående är därför bland det bästa och finaste du kan göra för ditt barn, för din familj och för dig själv. Tala med din BVC eller vårdcentral för att hitta rätt. Förlossningsdepression behandlas effektivt med samtalsterapi och ibland med läkemedel. Samtalsterapi kan hjälpa dig bearbeta dina känslor, tankar och upplevelser. Tillsammans med en psykolog eller kurator kan du hitta lösningar och få med dig verktyg som hjälper dig hantera tillståndet och gå stärkt in i den här tiden. Med hjälp av behandling går de flesta förlossningsdepressioner över inom några veckor eller någon månad och vardagen kan kännas lättare igen.

Om du upplever vanföreställningar, hör röster eller upplever att dina tankar blir osammanhängande några veckor efter förlossningen kan du ha drabbats av en förlossningspsykos. Då behöver du eller någon närstående kontakta psykiatrisk akutmottagning eller vanlig akutmottagning för att få hjälp. 

Vanliga frågor om förlossningsdepression Vad är förlossningsdepression? Förlossningsdepression är en sjukdom som kan drabba nyblivna föräldrar under spädbarnstiden. Symtom inkluderar nedstämdhet, oro, orkeslöshet och irritabilitet, som sitter i under en längre period. Förlossningsdepression är relativt vanligt och går att behandla, främst med samtalsterapi. Går en förlossningsdepression över av sig själv? En förlossningsdepression kan gå över av sig själv, i så fall vanligtvis inom ungefär sex månader. Det finns dock vetenskapligt bevisad behandling som kan göra att man mår bättre inom några månader och som minskar risken för att symtomen består eller förvärras under småbarnsåren. Kan en förlossningsdepression sitta i långt efter förlossningen? Symtomen för förlossningsdepression kan finnas kvar eller till och med förvärras under de första åren efter förlossningen. Symtomen kan också uppstå upp till ett år efter förlossningen, eller redan under graviditeten. Det är vanligt att vara trött eller nedstämd som småbarnsförälder. Det viktiga är att vara uppmärksam på om man upplever flera symtom och att de sitter i under en längre period, minst två veckor.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

6 oktober 2023

Läs mer

nyfödd bebis håller hand
Hur kan man tänka kring besök efter förlossningen?
En bebishand som håller om sin mammas tumme
Baby blues - varför känns det tungt när jag borde vara glad?
frågor under graviditeten
Vanliga frågor om graviditet och förlossning - från blivande föräldrar
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen