Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Besöken hos barnmorska - stora guiden för gravida

Besöken hos barnmorskan när man är gravid är inte bara till för att ha medicinsk koll på bebisens tillväxt i magen. Barnmorskan är även en guide genom graviditeten, med goda råd, lugnande ord och en länk till det stundande föräldraskapet. Här samlar vi allt du behöver veta om vad som sker hos barnmorskan, från första besöket ända till bebisen äntligen är här.

barnmorska som gör ultraljud

I den här guiden kan du läsa om: Vad händer hos barnmorskan? Det är viktigt att känna sig trygg med sin barnmorska Första besöket hos barnmorskan, vecka 8-12 Vad sker vid första besöket? Besöken hos barnmorskan vecka för vecka Vecka 16 Vecka 20 Vecka 25 Vecka 29 Vecka 31 Vecka 33 Vecka 35 Vecka 37 Vecka 39 Vecka 41

Vad händer hos barnmorskan? Barnmorskan och barnmorskemottagningen finns främst till för att följa den gravida och fostret under graviditeten och se till att båda mår bra. Barnmorskan har också till uppgift att förbereda alla inblandade för förlossningen. Besöken hos barnmorskan är gratis och frivilliga. Samtliga undersökningar och delar av barnmorskebesöken är också frivilliga. Om man exempelvis inte vill ta del av fosterdiagnostik, ultraljud eller invägning går det bra att tacka nej till just det men ändå fortsätta komma på besöken i övrigt.  Hos barnmorskan görs en del rutinundersökningar. Dessa kan inkludera att:  Väga den gravida Mäta den gravidas blodtryck Ta blodprov Urinprov Mäta och känna på gravidmagen  Lyssna på fostrets hjärtljud De olika besöken har också lite olika fokus, som du kan läsa mer om längre ner i den här artikeln. Vid varje samtal finns det dock utrymme för egna frågor och sådant den blivande familjen funderar över. Eventuell medförälder eller partner är välkommen på i princip samtliga besök och uppmuntras också att lyfta sina frågor för att känna sig stärkt och utrustad att hjälpa den gravida under graviditeten och förlossningen. Barnmorskan kan också hjälpa till att koppla ihop den gravida med annan specialistvård för att graviditeten ska gå så bra som möjligt. 

Ett annat sätt att följa sin graviditet är i Knodd-appen. Här får du viktig information om vad som händer varje vecka, med tips och råd från barnspecialister för en smidigare graviditet och härlig start på ert liv tillsammans.

barnmorska som känner på gravidmage

Det är viktigt att känna sig trygg med sin barnmorska Att vara gravid och bli förälder är för de flesta en omvälvande och stundtals läskig resa, och barnmorskan ska finnas till som ett stöd under denna sårbara tid. För att det stödet ska fungera är det viktigt att man känner sig trygg med sin barnmorska. Om man av någon anledning inte känner att man fått en bra relation eller vill träffa någon annan går det därför bra att byta. För en del blivande föräldrar är det viktigt att få träffa en barnmorska med specifik erfarenhet, exempelvis av HBTQI-familjer eller andra livssituationer. Då går det bra att söka sig till en mottagning som erbjuder det fokus man letar efter. Man behöver inte ange någon anledning till varför man byter barnmorska eller mottagning.

Första besöket hos barnmorskan, vecka 8-12 Det första besöket hos barnmorskan kan vara både spännande och nervöst. När man har sett plusset på stickan där hemma kan det lätt rusa runt både frågor och känslor i kroppen, och att boka in ett inskrivningssamtal kan göra det hela lite mer verkligt och konkret. Det allra första besöket på barnmorskemottagningen är ofta ett så kallat kort hälsosamtal, där barnmorskan kan dela viktig information om levnadsvanor i relation till graviditeten. Detta kan bokas in så fort man vet att man är gravid och sker ofta i vecka 8. Själva inskrivningssamtalet sker sedan någon gång under vecka 9-12. I en del regioner kallar man hälsosamtalet ”inskrivningsbesök 1” för att sedan ha ett längre tidigt besök som kallas ”inskrivningsbesök 2”.

Vad sker vid första besöket? Under första besöket gås bland annat igenom:  hälsohistoria och ärftlighet viktig information om kost och tillskott alkohol- och tobaksvanor information om fosterdiagnostik Fosterdiagnostik undersöker om fostret har genetiska avvikelser som kan påverka barnets liv. Även ultraljudsundersökningen, som många föräldrar ser fram emot, är en sorts fosterdiagnostik. Genom att få ordentligt med information om vad det innebär kan blivande föräldrar fatta beslut om huruvida de vill gå vidare med de olika testerna när det blir dags.  Även standardproverna som tidigare nämnts görs vid besöket vecka 9-12, såsom blodprov, blodtryck, urinprov och vikt.  Det är lätt att tänka att första besöket ska handla om att barnmorskan bekräftar graviditeten med ett graviditetstest. Faktum är dock att graviditetstesten på barnmorskemottagning mäter samma hormon som hemmatesterna för att avgöra om kroppen har ställt om till att bära på ett befruktat ägg. Har man sett plusset hemma räcker det alltså gott för barnmorskan.

Besöken hos barnmorska vecka för vecka Varje region har ett utarbetat basprogram för besök hos barnmorskan i olika veckor. Ungefär samma saker hanteras under ungefär samma period i graviditeten men det kan skilja lite precis vilka veckor det handlar om. Besöken sker ungefär en gång i månaden och sedan oftare från runt vecka 30. Barnmorskan kommer även ta hänsyn till den gravidas unika situation och avgöra om det behövs fler besök och kontroller. Det kan handla om sjukdomstillstånd hos den gravida eller att det är en komplicerad graviditet, såsom en tvillinggraviditet. Även förstagångsföderskor kan få extrabesök inbokade. Efter första inskrivningsbesöket och hälsosamtalet sker följande kontroller:

Barnmorskebesök vecka 16 Det här är ett av få besök då bara den som är gravid träffar barnmorskan, utan partner eller medförälder närvarande. Besöket i vecka 16 handlar om den gravidas psykiska hälsa. Man kan få fylla i formulär om sitt mående och barnmorskan kan fråga om nära relationer och samliv. Den gravida kan få lufta tankar om amning, föräldraskap, eventuell förlossningsrädsla, med mera. För många är det svårt att tala om sina rädslor eller sin oro. Då kan det vara skönt att komma ihåg att barnmorskan har varit med om och hört det mesta förut. Om det behövs fler insatser eller den gravida exempelvis behöver få hjälp med att hantera sin förlossningsrädsla kan barnmorskan koppla in samtalsstöd och andra insatser. Vid besöket sker också rutinkontroller av den gravidas fysiska hälsa.

Barnmorskebesök vecka 20 Besöket i vecka 20 sker bara för en del gravida i vissa regioner. Det kan handla om att man är förstagångsföderska eller att man har en komplicerad eller högriskgraviditet. Samma rutinkontroller som tidigare görs, och nu lyssnar barnmorskan även på fostrets hjärtljud. Under det här besöket hjälper barnmorskan den gravida och eventuell medföljare att blicka framåt. Det kan handla om det praktiska, såsom val av förlossningsmottagning eller intyg om graviditeten som man behöver för att ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan. Det kan också handla om personliga tankar och val kring föräldraledighet, amning och föräldraskap, i en tid då graviditeten ofta börjar kännas mer ”på riktigt”.

Barnmorskebesök vecka 25 Vid besöket i vecka 25 görs samtliga rutinkontroller, såsom urinprov, invägning, och kontroll av blodtryck och fostrets hjärtljud. Nytt för den här gången är att barnmorskan även mäter gravidmagen, från blygdbenet upp till toppen av livmodern. Detta kallas symfys-fundusmått (SF-mått) och låter barnmorskan hålla koll på att magen växer som den ska. Nu bestäms också val av förlossningsklinik, och för de föräldrar som inte fick intyg om graviditeten vid förra besöket kommer det nu. I vissa regioner skickas dock intyget direkt från barnmorskemottagningen till Försäkringskassan. Det kan även vara dags för barnmorskan att informera om föräldragrupper och informationsträffar som kan hjälpa blivande föräldrar att förbereda sig inför förlossningen och allt det stora som kommer efter.

Barnmorskebesök vecka 29 Från och med den här veckan börjar det bli allt fler regelbundna besök hos barnmorskan men inte så mycket nytt som sker vid varje besök. Rutinkontrollerna görs: Blodprov för att testa blodsockervärde Blodtryck Bebisens hjärtljud SF-mått av magen För gravida som behöver Rh-profylaxspruta ges den vid det här besöket. Fenomenet är mycket ovanligt, men om det skulle bli aktuellt får den gravida veta det redan vid inskrivningssamtalet. För gravida som har ett fysiskt ansträngande arbete kan det vara läge vid det här besöket att prata med barnmorskan om att ansöka om graviditetspenning, vilket görs via Försäkringskassan.

blodprov i finger

Barnmorskebesök vecka 31 Redan vecka 31 är det dags för besök igen. Nu görs främst de vanliga rutinkontrollerna. Barnmorskan diskuterar även levnadsvanor och det finns utrymme att prata om funderingar kring både förlossning och föräldraskap.

Barnmorskebesök vecka 33 Besöket i vecka 33 sker i vissa regioner enbart för förstföderskor, så att omföderskor med en okomplicerad graviditet går direkt från förra besöket till det i vecka 35. Barnmorskan kan även välja att planera in fler besök under de sista veckorna om det behövs för att se till att både den gravida och bebisen mår så bra som möjligt. Vid det här besöket sker samtliga rutinkontroller. Nytt för den här veckan är att barnmorskan känner på magen med händerna för att känna efter hur bebisen ligger inne i magen. Inför förlossningen kommer bebisen vända sig med huvudet nedåt och till slut fixeras i förberedelse för förlossningen, men det finns fortfarande gott om tid för detta, så barnmorskan kommer fortsätta kontrollera läget under kommande besök.

Barnmorskebesök vecka 35 Det är tätt mellan besöken, och träffen med barnmorskan i vecka 35 går på rutin. De vanliga kontrollerna görs och i vissa fall även ett urinprov. Det finns utrymme för samtal om preventivmedel efter graviditeten. Om bebisen fortfarande ligger med rumpan nedåt i stället för huvudet, så kallad sätesbjudning, kan barnmorskan ge information om vändningsförsök. Vändningsförsök görs av en läkare vid ett separat besök och innebär helt enkelt att läkaren försöker vända på bebisen med händerna från utsidan av magen.

Barnmorskebesök vecka 37 När man når slutet av vecka 37 räknas graviditeten som fullgången, men besöken hos barnmorskan fortsätter så länge bebisen ligger kvar i magen. Besöket i vecka 37 är lite längre. De vanliga kontrollerna görs: SF-mått Fosterljud Den gravidas blodtryck och vikt Bebisens läge i livmodern Blodprov Utöver detta görs också en sammanfattning av graviditeten, både rent medicinskt och hur den gravida har mått och känt sig. Barnmorskan dokumenterar den gravidas tankar och önskemål om hur förlossningen ska gå till, vilka blir en del av journalen. På så sätt kan personal på förlossningsavdelningen också veta hur de kan bistå och stötta under förlossningen.

Barnmorskebesök vecka 39 Det här besöket är främst en rutinkoll av de vanliga testerna. Det kan också vara aktuellt med urinprov, och barnmorskan kollar om bebisens huvud är fixerat i bäckenet. Den gravida kan få information om rutiner och alternativ om graviditeten går över tiden. Man får själv också tycka till om hur man vill göra. Efter vecka 39 går ansvaret i vissa regioner över till förlossningsavdelningen eller specialistmödravården. I sådana fall kan barnmorskan vid det här besöket hjälpa till att boka in en sådan tid för bedömning. Det är dock inte ovanligt att den tiden snart avbokas för att bebisen känt sig redo att komma ut.

Barnmorskebesök vecka 41 Efter 41 räknas graviditeten som överburen, eller att man har gått över tiden. Bebisen i magen behöver inte utvecklas vidare för att klara ett liv ute i stora världen, men det är fortsatt viktigt att barnmorskan har koll på att allt ser bra ut. I vissa regioner sker besöket i vecka 41 på specialistmödravården och kan genomföras av en förlossningsläkare. Det kan också bli läge för en ultraljudsundersökning för att kontrollera att det finns tillräckligt med fostervatten i livmodern. Om det blir aktuellt med igångsättning av förlossningen är det specialistmödravården som planerar det och väljer lämpliga metoder. Vid det här laget är det inte ovanligt att man som gravid är trött i både kroppen och huvudet, men genom några sista besök inom mödravården kan man se till att alla mår så bra som möjligt innan det är dags för den stora Dagen D och ett helt nytt liv tar sin början.

Ett sista kom-ihåg från Knodds barnspecialister Samtliga besök hos barnmorskan under graviditeten finns till för att du som blivande förälder ska få en så trygg och frisk graviditet som möjligt och för att det lilla fostret som en dag ska bli ett barn ska må så bra som det bara går. Barnmorskan finns där för dig med kunskap och stöd. Det finns i princip inget en barnmorska inte stött på tidigare vad gäller graviditeter eller tankar och oro om föräldraskap, så passa på att använda de här besöken på barnmorskemottagningen som ett tillfälle att lyfta just det du funderar över. På så sätt ger du dig själv möjlighet till ett stärkt föräldraskap ända från plusset på stickan - och din blivande knodd en lysande start i livet. Vill du lära dig mer inför förlossningen? Hos vår samarbetspartner Apohem finns bra tips och råd!

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

31 mars 2023
Barnsjuksköterska i mobilen