Nyhet: Vi har öppnat vårdcentral i Malmö Läs mer.

Barn och separationsångest: 3 råd som hjälper

Att ha svårt för att lämna sin förälder ibland är vanligt bland barn, särskilt i vissa åldrar. Om det däremot tar över hela vardagen och leder till ett stort lidande för familjen kan det dock ha övergått till separationsångest. Då kan barnet behöva extra stöd för att känna sig trygg igen. 

barn och mamma kramas

Artikelinnehåll Vad är separationsångest? Orsaker till separationsångest hos barn - Separationsångest som reaktion Separationsångest i olika åldrar Så kan du hjälpa ett barn med separationsångest

Vad är separationsångest? De allra flesta barn har någon gång svårt att bli lämnade av sina föräldrar. Det kan exempelvis handla om att gå i förskolan eller skolan, att vara själv med släktingar, eller första gången man ska sova över hos en kompis. Att ha svårt att skiljas från sina föräldrar kan vara ett fint tecken på en god anknytning: föräldern är den person som barnet känner sig tryggast med.  I dagligt tal kan man ibland höra vuxna tala om detta som ”separationsångest”. I grunden är dock separationsångest en klinisk diagnos för en svårare separationsproblematik som kan ta över familjens hela vardag.  Ett barn med separationsångest:  Uppvisar tecken på ångest och oro inför att lämna hemmet eller lämnas av föräldrarna Kan vägra att sova själv eller att på andra sätt lämna förälderns sida Har så pass svårt med separationer att det påverkar vardagen Äldre barn kan också få orostankar om att något ska hända föräldern, såsom en olycka eller sjukdom. De kan ha ett stort behov att ringa eller messa föräldern hela tiden när man är ifrån varandra. 

🌱 Lär dig mer om ditt barns utveckling I Knodds kunskapsprogram lär du dig att förstå ditt barns hälsa, utveckling och beteende med barnspecialisternas praktiska råd om hur du bäst hjälper ditt barn längs vägen.

Orsaker till separationsångest hos barn Det går inte alltid att veta vad som orsakar separationsångest. Det är vanligare bland barn vars föräldrar har en ångestproblematik. Barn i familjer som är starkt sammanhållna har större risk att drabbas. Ofta är det en kombination av en viss benägenhet för ångest och någon utlösande faktor, enligt den så kallade stress-sårbarhetsmodellen.

Separationsångest som reaktion Barn som inte tidigare haft problem med separationsångest kan utveckla det som reaktion på större händelser i livet. Det kan handla om att föräldrarna separerar, att man förlorat någon närstående, eller att man har flyttat eller fått byta förskola/skola. Separationsångest behöver dock inte utvecklas automatiskt för att barnet byter förskola, även om man är lite nervös i början. Det är alltså en kombination av inneboende och utomstående faktorer som ligger bakom att ångesten utvecklas.

Separationsångest i olika åldrar Att ha svårt för att lämna sina föräldrar kan komma och gå under barndomen. Det är ofta en del i barns utveckling och är inte nödvändigtvis en diagnostiserbar problematik. Det är dock vanligt att föräldrar eller andra vuxna även kallar sådan vanlig oro för separationsångest. Separationer i spädbarnsåldern: Runt 8 månader till ett år är det vanligt att spädbarn har svårt att lämnas och att de gråter om någon annan än föräldrarna vill hålla dem. Detta är ett utvecklingssteg i anknytningen och går över av sig själv med tiden. I förskoleklass/skolåldern: När barnet blir lite äldre och kanske börjar leka hos kompisar eller sova över är det vanligt att de är nervösa ibland. De kanske till och med vill komma hem från övernattningen, utan att det för den sakens skull handlar om en utbredd separationsångestproblematik. Om separationerna blir lite svårare under en period men barnet i övrigt mår bra och är som vanligt behöver du inte oroa dig. Fortsätt uppmuntra barnet att leka med kompisar eller mormor och morfar medan du själv finns tillgänglig med lite extra kramar och närhet, så kommer barnet snart att våga sig våga sig ut på äventyr utan dig igen. 

Så kan du hjälpa ett barn med separationsångest Det finns en hel del sätt du som förälder kan stötta ditt barn på vid separationsångest – och det är inte alltid de känns som de mest självklara. De här råden hjälper även barn som bara känner en viss oro, exempelvis vid förskolestart efter sommaren, och som behöver en positiv och trygg puff i rätt riktning.

  • 1Var själv trygg. Genom att du utstrålar trygghet vid separationer (även om du kanske inte känner så inombords) signalerar du för barnet att den här separationen är okej och att det inte är en farlig situation. Barnet blir tryggare om det känns som att du har kontroll på situationen.
  • 2Våga ett steg i taget. Det är lätt att man vill skydda sitt barn mot allt läskigt, men det blir en björntjänst i längden som riskerar att leda till att ångesten breder ut sig till fler situationer. Uppmuntra i stället barnet att våga testa det läskiga, kanske bara en kort stund. Bekräfta barnets känslor och säg att det är okej att vara rädd, men man kan göra den där grejen ändå.
  • 3Dra inte ut på separationen. Många är de föräldrar som gått med på ”en kram till” vid förskolans grind, eller som kommer tillbaka och leker i fem minuter till innan det är dags att försöka gå igen. Ett utdraget avsked riskerar dock att veva upp ångesten och göra det ännu svårare för barnet, som kan börja ana att det kanske inte alls är okej att föräldern går eftersom föräldern faktiskt tvekar. När du väl bestämt att det är dags att gå, förklara det för barnet, säg att det kommer bli bra och att ni ses igen vid hämtning. Ni kan skapa en egen hej då-rutin som signalerar att nu är det dags.

Det viktiga är att hitta balansen mellan att bekräfta barnets känslor och samtidigt uppmuntra barnet att våga ta steg på egen hand. Ha tålamod med barnets känslor och låt det ta tid.  Här kan du läsa fler råd om en trygg inskolning på förskolan och här hittar du barnspecialisternas råd om hur ni kan bemöta annat som är läskigt.  

När är det dags att söka hjälp? Om ditt barns separationsångest är så allvarlig att den påverkar vardagen och du själv upplever att det är svårt att hantera, kontakta BVC. Kunskap om hur separationsångest fungerar och strategier för att hantera den kan hjälpa er mot en tryggare vardag ihop. 

✨ Knodds kostnadsfria föräldrakurser  Våra kurser håller er i handen genom de första åren och guidar er genom grundläggande ämnen för ett tryggt föräldraskap. Gå dem när du vill, var du vill.

Vanliga frågor om separationsångest hos barn Varför får barn separationsångest? Barn kan utveckla separationsångest av olika anledningar. Barn till föräldrar med ångest har en högre sannolikhet att utveckla någon form av ångestproblematik, och i familjer som är mycket tätt sammanhållna har barn större risk att få separationsångest. Oftast är det en kombination av bakomliggande faktorer och något som händer i barnets liv. Att ha svårt för separationer i perioder är också en naturlig del av barns utveckling. Hur visar sig separationsångest hos barn? Barn med separationsångest kan uppvisa stark oro och ångest inför att lämna föräldrarna eller lämnas av dem. De kan ha svårt att sova själva på natten. Äldre barn kan vilja ringa eller messa föräldrarna hela tiden när de är isär. Föräldrar kan uppleva att barnet beter sig annorlunda än vanligt. Hur kan jag hjälpa mitt barn med separationsångest? Genom att själv vara trygg, vara tydlig vid separationer och uppmuntra barnet att våga pröva på att skiljas åt kan du stötta ditt barn med separationsångest.

Författare:

Cajsa LandinRedaktör

Senast uppdaterad

11 januari 2024

Läs mer

Hur kan man stötta introverta och extroverta barn?
barn som gömmer sig
Så kan du stötta ditt blyga barn
bebis hand och föräldrars händer
Anknytning - Samspel mellan förälder och barn
Se alla artiklarna
Barnsjuksköterska i mobilen